13 jun 2015 06:00

13 jun 2015 06:00

Skä(m)s, Bergheden!

REPLIK.

Sten Bergheden bemöter de fakta jag presenterade i min tidigare artikel från bl. a OECD, med Ryssland, Kina och öststatsländer???

Anser en riksdagsman i Sverige 2015 verkligen att detta är seriösa argument? Ja Sten Bergheden gör det tydligen, tyvärr.

Han argumenterar också för att höjda arbetsgivaravgifter för unga skulle driva ut ungdomar i arbetslöshet trots att sänkningen Moderaterna gjorde inte lett till att fler unga fått arbete. Tvärtom så har antalet unga i handeln till och med minskat något och handeln har flest ungdomar sysselsatta av alla branscher. Dessutom har långtidsarbetslösheten bland unga ökat mångdubbelt under Moderaternas ledning!

Vänstern vill heller inte ”isolerat” återställa denna ineffektiva åtgärd, utan istället rikta om pengarna till alla de ungdomar som försatts i långtidsarbetslöshet av Moderaterna.

Att sänka arbetsgivaravgifterna för unga som redan hade arbete som Moderaterna gjorde, ger marginellt antal nya jobb, däremot har de jobb som faktiskt skapats kostat statskassan över 1 miljon kronor per styck. Med den retoriken förstår jag att Bergheden försörjer sig som riksdagsman, för skulle han driva eget företag på det sättet vore även Bergheden arbetslös ganska kvickt.

Ett annat påstående där Bergheden återigen skjuter sig själv i foten är när han påstår att Vänsterpartiets politik skulle slå mot landsbygden. Jag kan återigen hänvisa till OECD som nyligen konstaterade att Sverige under Moderaternas ledning urbaniserat snabbast i Europa. Tre gånger snabbare än EU-genomsnittet. Skulle Moderaternas urbanisering på något sätt vara gynnande för landsbygden menar Bergheden?

Bensin- och dieselskatten var väl en kompromiss V fick gå med på men denna fråga är Miljöpartiets skötebarn. Jag har själv agerat inom V för att inte driva denna fråga just på grund av dess felaktiga fördelningsprofil. För Bergheden själv gör ju denna höjning inte så mycket, men för alla dem som Bergheden skickat ut i fas3 kan det vara förödande!

Lastbilarna kommenterar jag inte eftersom jag aldrig hört talas om något sådant krav men jag skall efterforska detta.

Att företagen flyttade ut, vilket Bergheden påstår beror på högskattepolitiken, är en mycket modifierad version och stämmer inte heller. Det var avregleringarna av finanspolitiken som möjliggjorde detta, den s.k Novemberrevolutionen -85, tyvärr genomförd av S och Kjell-Olof Feldt. Moderaterna hejade på! EU-medlemskapet cementerade ju sedan detta.

Och till sist dessa fantastiska 350 000 jobb Moderaterna nu använder som begrepp för att slippa tala om arbetslösheten.

Mellan 2005 och 2006 hade Sverige en fantastisk sysselsättningsökning. Cirka 60 000 fler sysselsatta och minskad arbetslöshet! Då talade Bergheden och Moderaterna bara om massarbetslöshet!

Efter 8 år med Moderaterna och 350 000 fler sysselsatta men med en ökad arbetslöshet, talar Bergheden inte ens om arbetslöshet???

Spanien har betydligt fler sysselsatta än Sverige. De har ändå 30 % arbetslöshet och 50 % ungdomsarbetslösa. Skulle de på något sätt vara bättre än oss för att de har så många fler sysselsatta? Nej självklart inte. De har ju bara så mycket större befolkning.

Sist men inte minst. OECD:s förslag för att bryta den för samhället skadliga utveckling – både ekonomiskt och socialt som moderatpolitiken lett till är: att förbättra arbetsvillkoren, minska andelen osäkra anställningar, förbättra jämlikheten och öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, satsa mer på utbildning och barnomsorg och sist men inte minst, öka omfördelningen av inkomster via skatter och transfereringar!

Alltså allt det som Moderaterna och Bergheden inte står för men som stämmer väl överens med de förslag Vänsterpartiet lagt under många år nu. Och OECD nämnde varken Ryssland, Kina eller öststatsländer i sin rapport.

Men fortsätt du att kämpa mot dina väderkvarnar Bergheden, likt en modern don Quijote. Jag och många med mig förväntar sig dock lite seriositet av en svensk riksdagsman årgång 2015!

Ove Nordström (V)

Anser en riksdagsman i Sverige 2015 verkligen att detta är seriösa argument? Ja Sten Bergheden gör det tydligen, tyvärr.

Han argumenterar också för att höjda arbetsgivaravgifter för unga skulle driva ut ungdomar i arbetslöshet trots att sänkningen Moderaterna gjorde inte lett till att fler unga fått arbete. Tvärtom så har antalet unga i handeln till och med minskat något och handeln har flest ungdomar sysselsatta av alla branscher. Dessutom har långtidsarbetslösheten bland unga ökat mångdubbelt under Moderaternas ledning!

Vänstern vill heller inte ”isolerat” återställa denna ineffektiva åtgärd, utan istället rikta om pengarna till alla de ungdomar som försatts i långtidsarbetslöshet av Moderaterna.

Att sänka arbetsgivaravgifterna för unga som redan hade arbete som Moderaterna gjorde, ger marginellt antal nya jobb, däremot har de jobb som faktiskt skapats kostat statskassan över 1 miljon kronor per styck. Med den retoriken förstår jag att Bergheden försörjer sig som riksdagsman, för skulle han driva eget företag på det sättet vore även Bergheden arbetslös ganska kvickt.

Ett annat påstående där Bergheden återigen skjuter sig själv i foten är när han påstår att Vänsterpartiets politik skulle slå mot landsbygden. Jag kan återigen hänvisa till OECD som nyligen konstaterade att Sverige under Moderaternas ledning urbaniserat snabbast i Europa. Tre gånger snabbare än EU-genomsnittet. Skulle Moderaternas urbanisering på något sätt vara gynnande för landsbygden menar Bergheden?

Bensin- och dieselskatten var väl en kompromiss V fick gå med på men denna fråga är Miljöpartiets skötebarn. Jag har själv agerat inom V för att inte driva denna fråga just på grund av dess felaktiga fördelningsprofil. För Bergheden själv gör ju denna höjning inte så mycket, men för alla dem som Bergheden skickat ut i fas3 kan det vara förödande!

Lastbilarna kommenterar jag inte eftersom jag aldrig hört talas om något sådant krav men jag skall efterforska detta.

Att företagen flyttade ut, vilket Bergheden påstår beror på högskattepolitiken, är en mycket modifierad version och stämmer inte heller. Det var avregleringarna av finanspolitiken som möjliggjorde detta, den s.k Novemberrevolutionen -85, tyvärr genomförd av S och Kjell-Olof Feldt. Moderaterna hejade på! EU-medlemskapet cementerade ju sedan detta.

Och till sist dessa fantastiska 350 000 jobb Moderaterna nu använder som begrepp för att slippa tala om arbetslösheten.

Mellan 2005 och 2006 hade Sverige en fantastisk sysselsättningsökning. Cirka 60 000 fler sysselsatta och minskad arbetslöshet! Då talade Bergheden och Moderaterna bara om massarbetslöshet!

Efter 8 år med Moderaterna och 350 000 fler sysselsatta men med en ökad arbetslöshet, talar Bergheden inte ens om arbetslöshet???

Spanien har betydligt fler sysselsatta än Sverige. De har ändå 30 % arbetslöshet och 50 % ungdomsarbetslösa. Skulle de på något sätt vara bättre än oss för att de har så många fler sysselsatta? Nej självklart inte. De har ju bara så mycket större befolkning.

Sist men inte minst. OECD:s förslag för att bryta den för samhället skadliga utveckling – både ekonomiskt och socialt som moderatpolitiken lett till är: att förbättra arbetsvillkoren, minska andelen osäkra anställningar, förbättra jämlikheten och öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, satsa mer på utbildning och barnomsorg och sist men inte minst, öka omfördelningen av inkomster via skatter och transfereringar!

Alltså allt det som Moderaterna och Bergheden inte står för men som stämmer väl överens med de förslag Vänsterpartiet lagt under många år nu. Och OECD nämnde varken Ryssland, Kina eller öststatsländer i sin rapport.

Men fortsätt du att kämpa mot dina väderkvarnar Bergheden, likt en modern don Quijote. Jag och många med mig förväntar sig dock lite seriositet av en svensk riksdagsman årgång 2015!

Ove Nordström (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.