17 jun 2015 06:00

17 jun 2015 06:00

Unionens kollektiva tvångspension en usel affär

Debatt.:

Unionens regionchef Anna-Karin Moberg har noterat att pensionsbeloppet i det orangea kuvertet inte räcker långt. Hennes lösning är att alla ska tvingas avstå löneökningar för en kollektiv deltidspension. Det är en ganska märklig lösning eftersom den leder till att det orangea kuvertet blir än tunnare för de flesta av Unionens medlemmar.

Almegas motstånd mot Unionens kollektivavtalade tvångsavsättning till delpension bygger på två delar. Dels är det dåligt för företagen eftersom det ger en konkurrensfördel till företag som väljer att stå utan kollektivavtal och dels är det dåligt för företagens medarbetare som förlorar pengar.

Hos Almegas medlemsföretag får de anställda istället lika mycket i högre lön som Unionen istället vill avsätta till pension. Det förslag till deltidspension som Unionen driver är en löneväxling där alla som omfattas av Unionens kollektivavtal tvingas avstå löneökningar mot ökad pensionsavsättning.

I sin rådgivning till sina medlemmar beskriver själva Unionen själva nackdelarna med löneväxling som att den lön som du växlar bort sänker din sjuk- och pensionsgrundande inkomst.

Löneväxling är inte förmånligt för dig som har en lön som efter växlingen är lägre än 8,07 inkomstbasbelopp per år (39 072 kronor per månad under 2015). Om lönen efter löneväxling är lägre än den nivån, kommer du att tjäna in mindre allmän pension än tidigare och du förlorar pengar istället. Du riskerar även lägre ersättningar från den allmänna försäkringen som till exempel sjukpenning och föräldrapenning.

För den som tjänar mindre än 39 072 kronor i månaden avråder alltså Unionen att göra en individuell löneväxling. Samtidigt vill man via kollektivavtalet tvinga alla anställda att löneväxla, oavsett om de tjänar på det eller inte.

Unionen hävdar att då deltidspensionslösningen finns på delar av arbetsmarknaden ska den finnas överallt. Vi menar att det är redan olika – arbetstidsförkortning och extra pensionsavsättningar förekommer lite här och där. Den svenska modellen bygger på branschanpassade kollektivavtal. Avtalen ska vara utformade utifrån olika branschers behov och förutsättningar, därför är det naturligt och bra att det ser olika ut.

Om alla branscher ska omfattas av allt mer likriktade avtal riskerar vi att få se många fler företag som väljer att stå utanför den svenska modellen med kollektivavtal. Det blir svårare för företag som väljer att vara del av den svenska modellen med kollektivavtal att konkurrera med dem som väljer att ställa sig utanför. På sikt underminerar det kollektivavtalen i grunden.

Stefan Koskinen

arbetsgivarpolitisk chef Almega

Unionens regionchef Anna-Karin Moberg har noterat att pensionsbeloppet i det orangea kuvertet inte räcker långt. Hennes lösning är att alla ska tvingas avstå löneökningar för en kollektiv deltidspension. Det är en ganska märklig lösning eftersom den leder till att det orangea kuvertet blir än tunnare för de flesta av Unionens medlemmar.

Almegas motstånd mot Unionens kollektivavtalade tvångsavsättning till delpension bygger på två delar. Dels är det dåligt för företagen eftersom det ger en konkurrensfördel till företag som väljer att stå utan kollektivavtal och dels är det dåligt för företagens medarbetare som förlorar pengar.

Hos Almegas medlemsföretag får de anställda istället lika mycket i högre lön som Unionen istället vill avsätta till pension. Det förslag till deltidspension som Unionen driver är en löneväxling där alla som omfattas av Unionens kollektivavtal tvingas avstå löneökningar mot ökad pensionsavsättning.

I sin rådgivning till sina medlemmar beskriver själva Unionen själva nackdelarna med löneväxling som att den lön som du växlar bort sänker din sjuk- och pensionsgrundande inkomst.

Löneväxling är inte förmånligt för dig som har en lön som efter växlingen är lägre än 8,07 inkomstbasbelopp per år (39 072 kronor per månad under 2015). Om lönen efter löneväxling är lägre än den nivån, kommer du att tjäna in mindre allmän pension än tidigare och du förlorar pengar istället. Du riskerar även lägre ersättningar från den allmänna försäkringen som till exempel sjukpenning och föräldrapenning.

För den som tjänar mindre än 39 072 kronor i månaden avråder alltså Unionen att göra en individuell löneväxling. Samtidigt vill man via kollektivavtalet tvinga alla anställda att löneväxla, oavsett om de tjänar på det eller inte.

Unionen hävdar att då deltidspensionslösningen finns på delar av arbetsmarknaden ska den finnas överallt. Vi menar att det är redan olika – arbetstidsförkortning och extra pensionsavsättningar förekommer lite här och där. Den svenska modellen bygger på branschanpassade kollektivavtal. Avtalen ska vara utformade utifrån olika branschers behov och förutsättningar, därför är det naturligt och bra att det ser olika ut.

Om alla branscher ska omfattas av allt mer likriktade avtal riskerar vi att få se många fler företag som väljer att stå utanför den svenska modellen med kollektivavtal. Det blir svårare för företag som väljer att vara del av den svenska modellen med kollektivavtal att konkurrera med dem som väljer att ställa sig utanför. På sikt underminerar det kollektivavtalen i grunden.

Stefan Koskinen

arbetsgivarpolitisk chef Almega

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.