17 jun 2015 06:01

17 jun 2015 06:01

Målet är ökad kvalitet i mat och måltid

MATEN I HEMTJÄNSTEN.

Senaste veckan har vi läst insändare om maten inom hemtjänsten i Skövde. Vård och omsorgsnämnden har jobbat intensivt med frågan i många år och den kommer att vara på dagordningen även framöver. Mat är en viktig och högt prioriterad fråga. Betydelsen för hälsa poängteras med all rätt.

En enig nämnd valde därför att prioritera säker livsmedelshantering högst. Det kan låta tråkigt men är en fråga om liv och hälsa för de mest sköra Skövdeborna. Att få välja maträtt och tidpunkt på dagen för servering av huvudmålet värdesätts av de som tar del av matdistribution och har därmed också prioriterats högt av nämnden.

Vi har deltagit i arbetet med en ny måltidspolicy som ska säkerställa hög och jämn kvalité på de måltider som serveras. Kvaliteten ska kontinuerligt utvärderas och kundernas synpunkter beaktas.

Syftet med att förlänga avtalet med matleverantören var att ge policyn möjlighet att träda i kraft och vara ett underlag i fortsatt arbete med maten. Alliansen vill under mandatperioden se en utveckling där det i större utsträckning serveras svenska livsmedel och att det ges möjligheter för de som äter maten att bli mer delaktiga i planeringen av vad som serveras. Vi vill också se en utveckling där fler får möjlighet, om de önskar, att äta i gemenskap med andra. Alliansen satsar 450 000 kronor 2016 på särskilda utbildningsinsatser för personal som arbetar med äldres mat.

Det är ökad kvalitet i mat och måltid över hela dagen som är det prioriterade målet. Ett mål som jag hoppas vi kan jobba tillsammans för att uppnå.

Theres Sahlström (M)

ordförande Vård och omsorgsnämnden

Senaste veckan har vi läst insändare om maten inom hemtjänsten i Skövde. Vård och omsorgsnämnden har jobbat intensivt med frågan i många år och den kommer att vara på dagordningen även framöver. Mat är en viktig och högt prioriterad fråga. Betydelsen för hälsa poängteras med all rätt.

En enig nämnd valde därför att prioritera säker livsmedelshantering högst. Det kan låta tråkigt men är en fråga om liv och hälsa för de mest sköra Skövdeborna. Att få välja maträtt och tidpunkt på dagen för servering av huvudmålet värdesätts av de som tar del av matdistribution och har därmed också prioriterats högt av nämnden.

Vi har deltagit i arbetet med en ny måltidspolicy som ska säkerställa hög och jämn kvalité på de måltider som serveras. Kvaliteten ska kontinuerligt utvärderas och kundernas synpunkter beaktas.

Syftet med att förlänga avtalet med matleverantören var att ge policyn möjlighet att träda i kraft och vara ett underlag i fortsatt arbete med maten. Alliansen vill under mandatperioden se en utveckling där det i större utsträckning serveras svenska livsmedel och att det ges möjligheter för de som äter maten att bli mer delaktiga i planeringen av vad som serveras. Vi vill också se en utveckling där fler får möjlighet, om de önskar, att äta i gemenskap med andra. Alliansen satsar 450 000 kronor 2016 på särskilda utbildningsinsatser för personal som arbetar med äldres mat.

Det är ökad kvalitet i mat och måltid över hela dagen som är det prioriterade målet. Ett mål som jag hoppas vi kan jobba tillsammans för att uppnå.

Theres Sahlström (M)

ordförande Vård och omsorgsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.