18 jun 2015 06:01

18 jun 2015 06:01

Oroande uppgifter om Cementas utsläpp

AVFALLSFÖRBRÄNNING.

Sveriges television har i en programserie avslöjat den omfattande avfallsförbränning som sker i Sverige. En stor mängd avfall importeras från andra länder och bränns i olika industriugnar. Utsläpp av miljöfarliga ämnen är skrämmande stort. Det som sker i Lidköping, där giftigt avfall från kraftvärmeverket dumpas på den allmänna soptippen, är ett avskräckande exempel. I Cementas miljörapport för 2014, som numera finns hos Länsstyrelsen, kan man läsa oroande uppgifter om vad som bränns i ugnen och vilka utsläpp detta innebär.

Vid normal produktion eldas cementugnen med 1,5 ton bildäck, 5,8 ton kolpulver, 0,4 ton A/C-bränsle (restprodukt från kemisk industri) och 3,4 ton PG-bränsle (avfallsplast från Norge). Varje timma! Det mesta av bränslet importeras. Utsläppen är enorma. Några exempel: Koldioxid 350 000 ton per år. Motsvarar sex gånger utsläppen från samtliga fordon i Skövde kommun. 428 ton kolmonoxid, 150 ton kväveoxider, 5,5 ton svaveldioxid, tungmetaller som bly, kvicksilver, mangan med mera. 267 ton avfall. Vad innehåller avfallet och var deponeras det?

Cementas senaste miljösatsning är import av flygaska från kolkraftverk att blanda i cementen. Skall vi behöva utsättas för detta? Är Cementa det skyltfönster vi vill ha för att locka människor att bosätta sig i vår stad? Inspirerar Cementa entreprenörer att investera i framtidsföretag i Skövde och skapa nya jobb? Kommer Skövde att utvecklas till en attraktiv kommun? Jag tvivlar.

Cementa vill nu fortsätta att driva sin miljöförstörande verksamhet och ansöker om att få utöka brytningen upp på vårt fantastiskt fina stadsberg Billingen. Billingens fritidsområde hade förra året 800 000 besök. Nu skall det satsas miljoner på en fortsatt utveckling av området. All utvidgning söderut stoppas av Cementas nya brott. Vill vi Skövdebor att Våmbsdalen och Billingssluttningen med sina mycket stora kultur- och naturvärden skall demoleras för all framtid? Tydligen är det så. En stor majoritet av valda ombud för Skövdes invånare har i fullmäktige sagt ja till att Cementas verksamhet skall få fortsätta och utökas.

Nu är det dags att säga nej när de nya förhandlingarna startar i Mark- och miljödomstolen.

Douglas Hjalmarsson

Sveriges television har i en programserie avslöjat den omfattande avfallsförbränning som sker i Sverige. En stor mängd avfall importeras från andra länder och bränns i olika industriugnar. Utsläpp av miljöfarliga ämnen är skrämmande stort. Det som sker i Lidköping, där giftigt avfall från kraftvärmeverket dumpas på den allmänna soptippen, är ett avskräckande exempel. I Cementas miljörapport för 2014, som numera finns hos Länsstyrelsen, kan man läsa oroande uppgifter om vad som bränns i ugnen och vilka utsläpp detta innebär.

Vid normal produktion eldas cementugnen med 1,5 ton bildäck, 5,8 ton kolpulver, 0,4 ton A/C-bränsle (restprodukt från kemisk industri) och 3,4 ton PG-bränsle (avfallsplast från Norge). Varje timma! Det mesta av bränslet importeras. Utsläppen är enorma. Några exempel: Koldioxid 350 000 ton per år. Motsvarar sex gånger utsläppen från samtliga fordon i Skövde kommun. 428 ton kolmonoxid, 150 ton kväveoxider, 5,5 ton svaveldioxid, tungmetaller som bly, kvicksilver, mangan med mera. 267 ton avfall. Vad innehåller avfallet och var deponeras det?

Cementas senaste miljösatsning är import av flygaska från kolkraftverk att blanda i cementen. Skall vi behöva utsättas för detta? Är Cementa det skyltfönster vi vill ha för att locka människor att bosätta sig i vår stad? Inspirerar Cementa entreprenörer att investera i framtidsföretag i Skövde och skapa nya jobb? Kommer Skövde att utvecklas till en attraktiv kommun? Jag tvivlar.

Cementa vill nu fortsätta att driva sin miljöförstörande verksamhet och ansöker om att få utöka brytningen upp på vårt fantastiskt fina stadsberg Billingen. Billingens fritidsområde hade förra året 800 000 besök. Nu skall det satsas miljoner på en fortsatt utveckling av området. All utvidgning söderut stoppas av Cementas nya brott. Vill vi Skövdebor att Våmbsdalen och Billingssluttningen med sina mycket stora kultur- och naturvärden skall demoleras för all framtid? Tydligen är det så. En stor majoritet av valda ombud för Skövdes invånare har i fullmäktige sagt ja till att Cementas verksamhet skall få fortsätta och utökas.

Nu är det dags att säga nej när de nya förhandlingarna startar i Mark- och miljödomstolen.

Douglas Hjalmarsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.