19 jun 2015 06:00

19 jun 2015 06:00

Anna Hedh greppar efter billiga poäng

Debatt.:

Den socialdemokratiska Europaparlamentarikern Anna Hedh har 11 år bakom sig i Europaparlamentet, men syns sällan i den offentliga debatten. I ett försök att ändå ta sig in i spalterna går hon till förvirrat angrepp på undertecknad i SLA 12/6. Frågan gäller betänkandet om EU:s strategi för jämställdhet som Europaparlamentet behandlade under junisessionen i Strasbourg. Hedh är inte på något sätt intresserad av Kristdemokraternas sätt att resonera, utan greppar efter billiga poäng och blir i sina anklagelser närmast löjeväckande.

Betänkandet i fråga innehöll många angelägna förslag som jag röstade för. Det gäller åtgärder mot könsdiskriminering, mäns våld mot kvinnor och löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Men i texten fanns också förslag som jag av bland annat subsidiaritetsskäl röstade mot. Här är några exempel:

I betänkandet beklagas att EU:s så kallade mammaledighetsdirektiv ännu inte genomförts. Mitt parti anser att familjepolitiken är en angelägenhet för medlemsstaterna och allra helst för familjerna själva – inte för Bryssel-byråkratin. Vidare ställs det i betänkandet krav på att EU agerar för att medlemsländerna ska anta lagstiftning om tvångskvotering av bolagsstyrelser. Kristdemokraterna och jag tycker detta är fel i sak och en fråga som definitivt inte hör hemma på EU-nivå. På liknande sätt finns en rad frågor i rapporten där EU uppmanas att vidta åtgärder. Det handlar om allt från inrättandet av nya EU-myndigheter till att styra och ställa på medlemsstaternas bekostnad i allehanda avseenden.

Hedh anser att mina hänvisningar till subsidiaritet ”faller direkt” då jämställdhetsstrategin inte är lagstiftande. Det är en intressant synpunkt från en socialdemokrat som profilerat sig som EU-motståndare.

Som vän av europatanken ser jag för min del behovet av att stå upp för det europeiska samarbetet, men samtidigt markera när EU lägger sig i frågor som medlemsstaterna själva sköter bättre. EU ska varken lagstifta om eller ta sig rätt att anta icke-lagstiftande betänkanden om hur svensk hälso- och sjukvårdspolitik bör utformas, hur vår svenska familjepolitik ska se ut eller vilka åtgärder som ska vidtas för att förändra könsrepresentationen i våra bolagsstyrelser.

Hedh låtsas som hon inte förstår detta och tar sin egen dumhet till intäkt för att ifrågasätta mina värderingar och min människosyn. Med samma logik skulle Anna Hedhs EU-fientlighet kunna tas till intäkt för att hon är motståndare till fred och försoning mellan Europas länder.

Kristdemokraterna gick till val på löftet att verka för ett EU-samarbete som fokuserar på de stora och gränsöverskridande utmaningarna. Det tänker jag fortsätta med i parlamentsarbetet. Anna Hedh å sin sida har låtit sig väljas till ordförande för föreningen ”Socialdemokratiska EU-kritiker”, samtidigt som hon konsekvent arbetar för mer makt till Bryssel.

Det går helt enkelt inte ihop, på ren svenska kallas det för hyckleri.

Lars Adaktusson (KD)

Europaparlamentariker

Den socialdemokratiska Europaparlamentarikern Anna Hedh har 11 år bakom sig i Europaparlamentet, men syns sällan i den offentliga debatten. I ett försök att ändå ta sig in i spalterna går hon till förvirrat angrepp på undertecknad i SLA 12/6. Frågan gäller betänkandet om EU:s strategi för jämställdhet som Europaparlamentet behandlade under junisessionen i Strasbourg. Hedh är inte på något sätt intresserad av Kristdemokraternas sätt att resonera, utan greppar efter billiga poäng och blir i sina anklagelser närmast löjeväckande.

Betänkandet i fråga innehöll många angelägna förslag som jag röstade för. Det gäller åtgärder mot könsdiskriminering, mäns våld mot kvinnor och löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Men i texten fanns också förslag som jag av bland annat subsidiaritetsskäl röstade mot. Här är några exempel:

I betänkandet beklagas att EU:s så kallade mammaledighetsdirektiv ännu inte genomförts. Mitt parti anser att familjepolitiken är en angelägenhet för medlemsstaterna och allra helst för familjerna själva – inte för Bryssel-byråkratin. Vidare ställs det i betänkandet krav på att EU agerar för att medlemsländerna ska anta lagstiftning om tvångskvotering av bolagsstyrelser. Kristdemokraterna och jag tycker detta är fel i sak och en fråga som definitivt inte hör hemma på EU-nivå. På liknande sätt finns en rad frågor i rapporten där EU uppmanas att vidta åtgärder. Det handlar om allt från inrättandet av nya EU-myndigheter till att styra och ställa på medlemsstaternas bekostnad i allehanda avseenden.

Hedh anser att mina hänvisningar till subsidiaritet ”faller direkt” då jämställdhetsstrategin inte är lagstiftande. Det är en intressant synpunkt från en socialdemokrat som profilerat sig som EU-motståndare.

Som vän av europatanken ser jag för min del behovet av att stå upp för det europeiska samarbetet, men samtidigt markera när EU lägger sig i frågor som medlemsstaterna själva sköter bättre. EU ska varken lagstifta om eller ta sig rätt att anta icke-lagstiftande betänkanden om hur svensk hälso- och sjukvårdspolitik bör utformas, hur vår svenska familjepolitik ska se ut eller vilka åtgärder som ska vidtas för att förändra könsrepresentationen i våra bolagsstyrelser.

Hedh låtsas som hon inte förstår detta och tar sin egen dumhet till intäkt för att ifrågasätta mina värderingar och min människosyn. Med samma logik skulle Anna Hedhs EU-fientlighet kunna tas till intäkt för att hon är motståndare till fred och försoning mellan Europas länder.

Kristdemokraterna gick till val på löftet att verka för ett EU-samarbete som fokuserar på de stora och gränsöverskridande utmaningarna. Det tänker jag fortsätta med i parlamentsarbetet. Anna Hedh å sin sida har låtit sig väljas till ordförande för föreningen ”Socialdemokratiska EU-kritiker”, samtidigt som hon konsekvent arbetar för mer makt till Bryssel.

Det går helt enkelt inte ihop, på ren svenska kallas det för hyckleri.

Lars Adaktusson (KD)

Europaparlamentariker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.