19 jun 2015 06:00

22 jun 2015 08:28

Falsk bild av svensk djuromsorg

DJURSKYDD. Henrik Scheutz

Avskyvärt. Många har tyvärr fått för sig att man kan äta svenskt kött med gott samvete, eftersom djur i vårt land behandlas väl. Ni som i onsdags såg Kalla Fakta lär nu inse att det definitivt inte är så.

I Djurskyddslagens 2 § står: Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. I det avslöjande reportaget om grova missförhållanden framkommer tydligt att denna lagparagraf inte följs och att bara några enstaka döms. Exemplen i programmet är avskyvärda, men inte förvånande: en kvinna i Halland, som lämnade djur att dö, slapp åtal; ett transportbolag i Skåne har anmälts upprepade gånger för djurplågeri, men aldrig ställts inför rätta. Av alla otaliga som förra året anmälts misstänkta för brott mot djurskyddslagen väcktes åtal mot ett litet fåtal och bara två blev dömda – till ringa bötesbelopp.

Det är avskyvärt att slaktindustrin ska lura konsumenterna med en falsk bild av god djuromsorg, och år efter år fortsätta med djurplågeri.

Men varför fortsätta med att äta kött från djur som utsatts för svårt lidande? Det är trots allt inte svårt att ändra matvanor och gå över till vegetariskt. Välj vegetariskt om ni inte vill att kor, grisar och andra varelser ska plågas.

I Djurskyddslagens 2 § står: Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. I det avslöjande reportaget om grova missförhållanden framkommer tydligt att denna lagparagraf inte följs och att bara några enstaka döms. Exemplen i programmet är avskyvärda, men inte förvånande: en kvinna i Halland, som lämnade djur att dö, slapp åtal; ett transportbolag i Skåne har anmälts upprepade gånger för djurplågeri, men aldrig ställts inför rätta. Av alla otaliga som förra året anmälts misstänkta för brott mot djurskyddslagen väcktes åtal mot ett litet fåtal och bara två blev dömda – till ringa bötesbelopp.

Det är avskyvärt att slaktindustrin ska lura konsumenterna med en falsk bild av god djuromsorg, och år efter år fortsätta med djurplågeri.

Men varför fortsätta med att äta kött från djur som utsatts för svårt lidande? Det är trots allt inte svårt att ändra matvanor och gå över till vegetariskt. Välj vegetariskt om ni inte vill att kor, grisar och andra varelser ska plågas.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.