19 jun 2015 06:00

22 jun 2015 08:28

Sann verklighetsbeskrivning nödvändig

PSYKIATRIN. Observant

Illavarslande. Tack till EffBe som skrev i SLA om politikers ordval och verklighetsbeskrivning inom psykiatrin 13 juni. Skribenten verkar väl insatt och kanske att påståendena är korrekta. Allmänt sett hanteras beslut, långsiktiga planer och visioner i en organisation av ledningen och/eller ägaren (i detta fall är politikern i fråga ägarens representant; vald av ägaren Västra Götalandsregionen). De rent operativa frågorna blir av naturliga skäl en sak för de som arbetar praktiskt i själva verksamheten.

Men om ägarrepresentanten, d v s i detta fall politikern, har en tveksam eller till och med inkorrekt och kanske förvriden bild av själva grunden för och resultaten av verksamheten, den psykiatriska och ideologiskt inriktade vårdideologin, är det då inte illavarslande?

Men om ägarrepresentanten, d v s i detta fall politikern, har en tveksam eller till och med inkorrekt och kanske förvriden bild av själva grunden för och resultaten av verksamheten, den psykiatriska och ideologiskt inriktade vårdideologin, är det då inte illavarslande?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.