23 jun 2015 06:00

25 jun 2015 16:41

Utveckla hälsotjänster på apotek

RIKSDAGSLEDAMOT SKARABORG SOCIALPOLITISK TALESPERSON: Debatt.

Den oförberedda svaga vänsterregeringen avser att tillsätta flera utredningar och ordna många samtal, men vad åstadkoms? Nu vill man även tillsätta ytterligare en utredning om de mycket populära apoteken. Helt i onödan, enligt många bedömare.

Regeringen har uppenbarligen inte tagit del av Statskontorets slutrapport gällande En omreglerad apoteksmarknad. Eller så har regeringen det, men i sin iver att tillfredsställa dels budgetkamraterna i Vänsterpartiet, eller dels många socialdemokratiska gräsrötter som vill känna igen sitt parti, valt att helt bortse från tydliga fakta.

För skälen som ansvarig sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) anger, för övrigt samma statsråd som enhälligt prickats av Konstitutionsutskottet för sällsynt stora brister i sin handläggning av en annan valfrihetsreform, det fria vårdvalet, rätten att själv välja vårdcentral, är att tillgänglighet av apotek minskat på landsbygden.

Det är därför pinsamt att behöva upplysa ansvarig minister att det inte stämmer. Omregleringen av apoteken har hittills medfört att 924 apotek som det fanns i Sverige den 1 juli 2009 när omregleringen genomfördes medfört att fyra år senare var antalet apotek 1 280. Det innebär att tillgängligheten ökat med 356 apotek, vilket motsvarar en ökning med 39 procent! Därtill har tillgängligheten av apotek ökat i varje län i hela Sverige. Högst apotekstäthet d v s antal invånare per apotek har Jämtlands län, Gotlands län samt Västerbottens län. Lägst täthet har Blekinge län, Stockholms län och Södermanlands län. Enbart i Västra Götaland har antalet apotek ökat med 61 stycken, en ökning med 43 procent. Tillgängligheten är inte problemet, den har kraftigt förbättrats efter omregleringen.

Idag är det dessutom självklart för en barnfamilj en söndag, oavsett var du bor i Sverige, att få tillgång till febernedsättande eller nässpray. Det som för några år sedan var helt omöjligt.

Vad vilja socialdemokraterna? Är det att backa in i framtiden och återreglera, medan verkligheten, gällande hur apoteken fungerar, springer allt längre ifrån en bakåtsträvande, famlande och vacklande vänsterregering som har svårt att fatta beslut och när beslut fattas handlar det ofta om symboliska saker som i detta fall Sveriges onödigaste utredning.

Det hade däremot varit mycket lovvärt om den oförberedda vänsterregeringen, som talar om att man är en samarbetsregering, hade visat det i praktiskt arbete och istället tagit initiativ till samarbete kring för att förbättra omregleringen ytterligare och t ex utveckla framtidens hälsotjänster mellan vård, äldreomsorg och apotek. Att fokus sattes på stimulera och stödja den innovationskraft och det utvecklingsentreprenörskap som finns att utveckla.

De omreglerade apoteken är idag en av svenskarnas mest gillade tjänster. Låt det så förbli. Onödiga utredningar kostar pengar. Andras pengar. Använd istället skattebetalarnas pengar till att korta väntetider och öka tillgänglighet ytterligare i hälso- och sjukvården samt för äldre.

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg Socialpolitisk talesperson

Regeringen har uppenbarligen inte tagit del av Statskontorets slutrapport gällande En omreglerad apoteksmarknad. Eller så har regeringen det, men i sin iver att tillfredsställa dels budgetkamraterna i Vänsterpartiet, eller dels många socialdemokratiska gräsrötter som vill känna igen sitt parti, valt att helt bortse från tydliga fakta.

För skälen som ansvarig sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) anger, för övrigt samma statsråd som enhälligt prickats av Konstitutionsutskottet för sällsynt stora brister i sin handläggning av en annan valfrihetsreform, det fria vårdvalet, rätten att själv välja vårdcentral, är att tillgänglighet av apotek minskat på landsbygden.

Det är därför pinsamt att behöva upplysa ansvarig minister att det inte stämmer. Omregleringen av apoteken har hittills medfört att 924 apotek som det fanns i Sverige den 1 juli 2009 när omregleringen genomfördes medfört att fyra år senare var antalet apotek 1 280. Det innebär att tillgängligheten ökat med 356 apotek, vilket motsvarar en ökning med 39 procent! Därtill har tillgängligheten av apotek ökat i varje län i hela Sverige. Högst apotekstäthet d v s antal invånare per apotek har Jämtlands län, Gotlands län samt Västerbottens län. Lägst täthet har Blekinge län, Stockholms län och Södermanlands län. Enbart i Västra Götaland har antalet apotek ökat med 61 stycken, en ökning med 43 procent. Tillgängligheten är inte problemet, den har kraftigt förbättrats efter omregleringen.

Idag är det dessutom självklart för en barnfamilj en söndag, oavsett var du bor i Sverige, att få tillgång till febernedsättande eller nässpray. Det som för några år sedan var helt omöjligt.

Vad vilja socialdemokraterna? Är det att backa in i framtiden och återreglera, medan verkligheten, gällande hur apoteken fungerar, springer allt längre ifrån en bakåtsträvande, famlande och vacklande vänsterregering som har svårt att fatta beslut och när beslut fattas handlar det ofta om symboliska saker som i detta fall Sveriges onödigaste utredning.

Det hade däremot varit mycket lovvärt om den oförberedda vänsterregeringen, som talar om att man är en samarbetsregering, hade visat det i praktiskt arbete och istället tagit initiativ till samarbete kring för att förbättra omregleringen ytterligare och t ex utveckla framtidens hälsotjänster mellan vård, äldreomsorg och apotek. Att fokus sattes på stimulera och stödja den innovationskraft och det utvecklingsentreprenörskap som finns att utveckla.

De omreglerade apoteken är idag en av svenskarnas mest gillade tjänster. Låt det så förbli. Onödiga utredningar kostar pengar. Andras pengar. Använd istället skattebetalarnas pengar till att korta väntetider och öka tillgänglighet ytterligare i hälso- och sjukvården samt för äldre.

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg Socialpolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.