24 jun 2015 06:00

25 jun 2015 07:54

Bättre med inhemska sopor

Sofia Karlsson, Grästorp, ordförande LRF Västra Götaland

Importerade sopor som eldas i västsvenska värmeverk blir en allt större smittorisk. Vi i LRF har därför nu ställt frågan till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för att be dem utröna på vilka sätt importerade sopor främst kan innebära en smittorisk. SVA har börjat arbeta med frågan vad gäller smittorisk för djur och kommer att lämna en riskvärdering senare i sommar.

Vi anser det vore bättre för svensk ekonomi i allmänhet, och landsbygden i synnerhet, om produktionen av energi bygger på svensk råvara istället för förbränning av importerade sopor. Avfall Sverige gjorde för några år sedan en prognos som visade att importen av sopor troligen måste öka till cirka 1,6 miljoner ton per år för att möta behoven hos värmeverken. Att dessa sopor inte är sorterade gör det svårt att avgöra hur förnybart detta bränsle egentligen är.

Man kan fundera på varför utvecklingen blivit sådan att Sverige ska behöva importera sopor från Europa när vi har så mycket rester från skogsavverkning (grot) här i landet. Ett förnyelsebart närproducerat bränsle där priserna nu pressas ner för att förbränningsanläggningarna får betalt att bränna utländska, troligtvis osorterade och okontrollerade sopor.

Såvitt vi förstått sker kontroll endast av utsläppen i värmeverkens pannor.

Den dumpade giftiga askan i Lidköping borde väl bli en väckarklocka om något.

Vi anser det vore bättre för svensk ekonomi i allmänhet, och landsbygden i synnerhet, om produktionen av energi bygger på svensk råvara istället för förbränning av importerade sopor. Avfall Sverige gjorde för några år sedan en prognos som visade att importen av sopor troligen måste öka till cirka 1,6 miljoner ton per år för att möta behoven hos värmeverken. Att dessa sopor inte är sorterade gör det svårt att avgöra hur förnybart detta bränsle egentligen är.

Man kan fundera på varför utvecklingen blivit sådan att Sverige ska behöva importera sopor från Europa när vi har så mycket rester från skogsavverkning (grot) här i landet. Ett förnyelsebart närproducerat bränsle där priserna nu pressas ner för att förbränningsanläggningarna får betalt att bränna utländska, troligtvis osorterade och okontrollerade sopor.

Såvitt vi förstått sker kontroll endast av utsläppen i värmeverkens pannor.

Den dumpade giftiga askan i Lidköping borde väl bli en väckarklocka om något.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.