24 jun 2015 06:00

25 jun 2015 07:53

En vänstersväng är det enda raka!

Dags att jämka ihop samhället Ove Nordström (V)

Utjämning. Efter åtta år med borgerlig regering och ytterligare ett halvår med borgerlig budget har regeringen äntligen kunnat göra en del nödvändiga justeringar med ett eget budgetförslag för att komma ifrån budgetunderskott och ökande sociala skillnader. Sverige har dragits isär socialt under alliansregeringen, nu är det dags att jämka ihop samhället igen!

Brösttonerna är höga från borgerligheten om chockhöjda skatter, trots att sänkningarna inte löst några problem.

OECD presenterade nyligen en rapport med förslag för att bryta den negativa utvecklingen i Europa. Där föreslogs att: förbättra arbetsvillkoren, minska andelen osäkra anställningar, förbättra jämlikheten och öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, satsa mer på utbildning och barnomsorg och sist men inte minst, öka omfördelningen av inkomster via skatter och transfereringar!

Kort och gott, allt som vår tidigare alliansregering INTE stod/står för!

Nu har även chefen för internationella valutafonden, IMF och tidigare finansminister i en fransk högerregering, Christine Lagarde hållit ett brandtal för ekonomisk utjämning. Detta för att åstadkomma en högre, mer inkluderande och hållbar tillväxt.

Hon menar att alla tjänar på att fattiga människor blir rikare.

Det är närmast tragikomiskt att högern i Europa nu förespråkar Vänsterpartiets politik, som Vänsterpartiet får kämpa för att komma överens om med S-regeringen här hemma.

Man undrar ju när Centern skall vakna och släppa taget om ytterlighetspartiet Moderaterna?

De borde ju reagera om inte annat, när mjölkbönderna får prissänkningar på mjölken samtidigt som Arlas direktörer plockar ut bonusar motsvarande 8 000 kr/mjölkbonde! Vad krävs för att de skall inse att moderatpolitiken och alliansen bara är ett fördärv, för både demokratin och deras egna ursprungliga väljargrupp.

Den ekonomiska expertisen i Europa, liksom i Sverige, har alltså äntligen insett, att det Vänsterpartiet sagt i tio års tid nu, är vad som behövs för att få Europa på fötter.

Så återigen, en vänstersväng är det enda raka!

Tack för ordet!

Brösttonerna är höga från borgerligheten om chockhöjda skatter, trots att sänkningarna inte löst några problem.

OECD presenterade nyligen en rapport med förslag för att bryta den negativa utvecklingen i Europa. Där föreslogs att: förbättra arbetsvillkoren, minska andelen osäkra anställningar, förbättra jämlikheten och öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, satsa mer på utbildning och barnomsorg och sist men inte minst, öka omfördelningen av inkomster via skatter och transfereringar!

Kort och gott, allt som vår tidigare alliansregering INTE stod/står för!

Nu har även chefen för internationella valutafonden, IMF och tidigare finansminister i en fransk högerregering, Christine Lagarde hållit ett brandtal för ekonomisk utjämning. Detta för att åstadkomma en högre, mer inkluderande och hållbar tillväxt.

Hon menar att alla tjänar på att fattiga människor blir rikare.

Det är närmast tragikomiskt att högern i Europa nu förespråkar Vänsterpartiets politik, som Vänsterpartiet får kämpa för att komma överens om med S-regeringen här hemma.

Man undrar ju när Centern skall vakna och släppa taget om ytterlighetspartiet Moderaterna?

De borde ju reagera om inte annat, när mjölkbönderna får prissänkningar på mjölken samtidigt som Arlas direktörer plockar ut bonusar motsvarande 8 000 kr/mjölkbonde! Vad krävs för att de skall inse att moderatpolitiken och alliansen bara är ett fördärv, för både demokratin och deras egna ursprungliga väljargrupp.

Den ekonomiska expertisen i Europa, liksom i Sverige, har alltså äntligen insett, att det Vänsterpartiet sagt i tio års tid nu, är vad som behövs för att få Europa på fötter.

Så återigen, en vänstersväng är det enda raka!

Tack för ordet!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.