24 jun 2015 06:00

24 jun 2015 06:00

Vasaskolan

VASASKOLAN. Dumitru Barta

REPLIK. Vad härligt det låter i din kommentar Eva Carlander, rektor på Vasaskolan. Nu kommer alla föräldrar att känna sig trygga. ”Vi arbetar efter skolans plan mot mobbning”, svarar du med en sarkastisk ton.

Det är inte någon som säger något annat om skolans plan. Vi är medvetna om arbetsplanen och de stora insatser skolan gör. Det som insändaren den 11 juni efterlyste var resultatet av ert arbete. Det skolan redovisar är behovet av mobbningsplanens utveckling, vilket säger läsarens att det finns stora brister i planen. Vad har ni för material som grund till utvecklingsarbetet?

Vi som läsare efterlyser ett diagram om inträffade mobbningsfall och hur skolan har arbetat med lösningen. Rakt på sak; finns det eller finns det inte mobbning? Vidare kan man läsa i planen om tillvägagångssättet med den utsatte eleven, enskilt samtal, med familjen, kurator med mera. Mycket ingående och grundligt enligt skollagen. Men se där! Arbetet med de som mobbar görs enskilt och i grupp efter sloganen stopp, sluta, lägg av grabbar! Inga föräldrar eller kuratorer är inblandade.

Du lägger ansvaret på föräldrarna enligt skolans plan. Ni förväntar er en hel del av föräldrarna men enligt lagen skall skolan erbjuda samarbete och delat ansvar. I slutändan är du som rektor ytterst ansvarig för skolans framgång och misslyckande. Kan det vara så att du inte känner igen beskrivningen av din skola eller bara ställer dig frågande till beskrivningen? Då är du inte den förste rektor på Vasa som inte känner igen sin skola.

Om man läser sammanfattningen över kvalitetsrapporten så finner man en halv sida av någonting som kan likna bakgrundbeskrivning, sedan ingenting. Det enda märkvärdiga inslaget i denna sammanfattning är att allt huvudmansansvar läggs på läraren. En viktig del i skolans policy är att alla elever i skolan är samtliga lärares ansvar.

*Efterlyses två små diagram, en för året innan, bra för att kunna jämföra utvecklingen om hur många elever som har betyget A; B; C; D; E och F, till exempel.

*Efterlyses på samma sätt diagram om mobbningsutfall. Det kan vara till hjälp att kunna bedöma hur skolans plan fungerar.

*Efterlyses ett mer ödmjukt svar till oroliga föräldrar och de barn som är utsatta.

Glad sommar till alla läsare!

Det är inte någon som säger något annat om skolans plan. Vi är medvetna om arbetsplanen och de stora insatser skolan gör. Det som insändaren den 11 juni efterlyste var resultatet av ert arbete. Det skolan redovisar är behovet av mobbningsplanens utveckling, vilket säger läsarens att det finns stora brister i planen. Vad har ni för material som grund till utvecklingsarbetet?

Vi som läsare efterlyser ett diagram om inträffade mobbningsfall och hur skolan har arbetat med lösningen. Rakt på sak; finns det eller finns det inte mobbning? Vidare kan man läsa i planen om tillvägagångssättet med den utsatte eleven, enskilt samtal, med familjen, kurator med mera. Mycket ingående och grundligt enligt skollagen. Men se där! Arbetet med de som mobbar görs enskilt och i grupp efter sloganen stopp, sluta, lägg av grabbar! Inga föräldrar eller kuratorer är inblandade.

Du lägger ansvaret på föräldrarna enligt skolans plan. Ni förväntar er en hel del av föräldrarna men enligt lagen skall skolan erbjuda samarbete och delat ansvar. I slutändan är du som rektor ytterst ansvarig för skolans framgång och misslyckande. Kan det vara så att du inte känner igen beskrivningen av din skola eller bara ställer dig frågande till beskrivningen? Då är du inte den förste rektor på Vasa som inte känner igen sin skola.

Om man läser sammanfattningen över kvalitetsrapporten så finner man en halv sida av någonting som kan likna bakgrundbeskrivning, sedan ingenting. Det enda märkvärdiga inslaget i denna sammanfattning är att allt huvudmansansvar läggs på läraren. En viktig del i skolans policy är att alla elever i skolan är samtliga lärares ansvar.

*Efterlyses två små diagram, en för året innan, bra för att kunna jämföra utvecklingen om hur många elever som har betyget A; B; C; D; E och F, till exempel.

*Efterlyses på samma sätt diagram om mobbningsutfall. Det kan vara till hjälp att kunna bedöma hur skolans plan fungerar.

*Efterlyses ett mer ödmjukt svar till oroliga föräldrar och de barn som är utsatta.

Glad sommar till alla läsare!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.