25 jun 2015 06:00

25 jun 2015 16:31

Trädgårdsbranschen är i kris

: Debatt

De kommande åren behöver trädgårdsbranschen anställa 2 500 personer om året. I dag utbildas det 150 personer årligen i hela landet. Alltså 16 gånger färre än rekryteringsbehovet. Det visar rapporten ”Kris i trädgårdsbranschen” som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tagit fram.

Trädgårdsbranschen omfattar skötsel, underhåll och investeringar i gröna ytor och parker. Det är en stor och kunskapsintensiv bransch som omsätter cirka 26 miljarder kronor om året och sysselsätter över 36 000 personer.

Bara Svenska kyrkan behöver nyrekrytera cirka 600 kyrkogårdsarbetare under de närmaste åren. I Skara stift jobbar över 330 personer med de gröna ytorna på kyrkogårdarna. Pensionsavgångarna de närmaste fyra åren är ett 50-tal personer. Till det ska läggas det behov av nyrekryteringar som nya satsningar medför.

En av huvudorsakerna till dagens missmatch är ett förödande fel i det svenska utbildningssystemet. Dörren till trädgårdsutbildningarna är stängd för alla som gått någon annan gymnasielinje än Naturbruksprogrammets trädgårdslinje. Därmed utestängs över 99 procent av alla som gått gymnasiet från att senare kunna tillägna sig en trädgårdsutbildning. Det gäller såväl till Naturbruksgymnasiet som till Yrkeshögskolan (Yh).

De flesta i Sverige kan byta inriktning i livet. Du kan till exempel bli modist, tapetserare eller ljudtekniker – men någon trädgårdsutbildning kan du aldrig få om du en gång valt en annan inriktning.

De senaste åren har 15 naturbruksgymnasier erbjudit utbildningar med inriktning trädgård. Men bara 130 elever vid sju skolor går nu utbildningen. Nyligen beslöts att gymnasielinjen vid Dingle naturbruksskola ska läggas ned. Inte heller till Strömma naturbruksgymnasium i Sätila görs någon antagning i höst. På tio år har antalet elever på naturbruksgymnasier minskat med 70 procent i hela landet. På Yrkeshögskolan ser det lika illa ut. I hela landet går endast 189 elever kurser med inriktning trädgård på Yh.

Vi representerar en bransch som skulle kunna minska arbetslösheten med tusentals personer på några få år. För en gångs skull kan det fixas utan långbänkar.

Lösningen ser ut så här:

Inrätta en behörighetsgivande basutbildning för trädgårdsbranschen för dem som vill byta yrke efter att ha avslutat en annan gymnasieutbildning. Arbetserfarenhet inom branschen ska räknas den sökande till godo.

Yrkeshögskolan bör kunna erbjuda trädgårdsutbildningar med vissa gymnasiala inslag för personer som redan gått ut gymnasiet.

Yrkesinriktade linjer, som till exempel Naturbruksgymnasierna måste vara öppna för dem som vill göra ett yrkesbyte.

Här har gymnasieminister Aida Hadzialic (S) ett utmärkt tillfälle att enkelt lösa ett stort branschproblem.

Helén Källholm

VD, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Trädgårdsbranschen omfattar skötsel, underhåll och investeringar i gröna ytor och parker. Det är en stor och kunskapsintensiv bransch som omsätter cirka 26 miljarder kronor om året och sysselsätter över 36 000 personer.

Bara Svenska kyrkan behöver nyrekrytera cirka 600 kyrkogårdsarbetare under de närmaste åren. I Skara stift jobbar över 330 personer med de gröna ytorna på kyrkogårdarna. Pensionsavgångarna de närmaste fyra åren är ett 50-tal personer. Till det ska läggas det behov av nyrekryteringar som nya satsningar medför.

En av huvudorsakerna till dagens missmatch är ett förödande fel i det svenska utbildningssystemet. Dörren till trädgårdsutbildningarna är stängd för alla som gått någon annan gymnasielinje än Naturbruksprogrammets trädgårdslinje. Därmed utestängs över 99 procent av alla som gått gymnasiet från att senare kunna tillägna sig en trädgårdsutbildning. Det gäller såväl till Naturbruksgymnasiet som till Yrkeshögskolan (Yh).

De flesta i Sverige kan byta inriktning i livet. Du kan till exempel bli modist, tapetserare eller ljudtekniker – men någon trädgårdsutbildning kan du aldrig få om du en gång valt en annan inriktning.

De senaste åren har 15 naturbruksgymnasier erbjudit utbildningar med inriktning trädgård. Men bara 130 elever vid sju skolor går nu utbildningen. Nyligen beslöts att gymnasielinjen vid Dingle naturbruksskola ska läggas ned. Inte heller till Strömma naturbruksgymnasium i Sätila görs någon antagning i höst. På tio år har antalet elever på naturbruksgymnasier minskat med 70 procent i hela landet. På Yrkeshögskolan ser det lika illa ut. I hela landet går endast 189 elever kurser med inriktning trädgård på Yh.

Vi representerar en bransch som skulle kunna minska arbetslösheten med tusentals personer på några få år. För en gångs skull kan det fixas utan långbänkar.

Lösningen ser ut så här:

Inrätta en behörighetsgivande basutbildning för trädgårdsbranschen för dem som vill byta yrke efter att ha avslutat en annan gymnasieutbildning. Arbetserfarenhet inom branschen ska räknas den sökande till godo.

Yrkeshögskolan bör kunna erbjuda trädgårdsutbildningar med vissa gymnasiala inslag för personer som redan gått ut gymnasiet.

Yrkesinriktade linjer, som till exempel Naturbruksgymnasierna måste vara öppna för dem som vill göra ett yrkesbyte.

Här har gymnasieminister Aida Hadzialic (S) ett utmärkt tillfälle att enkelt lösa ett stort branschproblem.

Helén Källholm

VD, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.