25 jun 2015 06:00

25 jun 2015 06:00

Cementa och de "fula" fiskarna

FÖR NÄTVERKET RÄDDA VÅMBSDALEN (NRV): Kvicksilver i fiskarAlv Svensson

I SLA den 18 juni belyser Douglas Hjalmarsson Cementas utsläpp av miljöbelastande ämnen, varav några är extremt giftiga och berör oss alla. Ett exempel på detta är de varningar och förbud som myndigheterna ofta utfärdar när det gäller konsumtion av fisk från Vänerns och Vätterns vattensystem på grund av att fisken innehåller hälsovådliga halter av kvicksilver.

Den naturliga förekomsten av kvicksilver är i det närmaste försumbar under det att industriell förbränning av fossila bränslen genererar den helt dominerande delen av kvicksilver i vår miljö. Cementtillverkning sker genom förbränning av bränslen med fossilt ursprung: stenkol, bildäck, lösningsmedel och diverse avfallsprodukter.

Kvicksilvret i bränslet förångas vid cirka 360 grader och följer med rökgaserna upp i atmosfären där det snabbt kondenseras och faller till marken i närområdet, anrikas i ytlagret och/eller följer med vattnet ut i sjöar och vattendrag. Efter hand förs kvicksilvret in i näringskedjan och anrikas i de största och värdefullaste fiskarna, vilka således genom kvicksilvret förvandlas till skadliga och fula fiskar.

Cementa i Skövde är sannolikt den största enskilda leverantören av kvicksilver till miljön i området mellan Vänern och Vättern, detta i synnerhet som de förhärskande vindarna blåser från sydväst och därmed för in rökgaserna i passet mellan de stora sjöarna. Under ett normalår släpper Cementa ut skenbart blygsamma 3-4 kilo kvicksilver, men om man ställer detta i relation till att 0,5 mg kvicksilver per kilo fisk är ett vanligt högsta gränsvärde för konsumtion, blir innebörden en helt annan. Det betyder nämligen att Cementas årliga utsläpp av kvicksilver har den teoretiska potentialen att förgifta 6-8 miljoner kilo fisk. 90 års cementtillverkning har därför kvicksilverförgiftat ansenliga delar av det gemensamma arv som vi skall lämna till våra efterkommande.

Cementa i Skövde utgör en av Sveriges mest miljöbelastande verksamheter och åtskilliga exempel kan lämnas på dess störande och förstörande effekter. Det framstår därför som ytterst märkligt att så många av Skövdes politiker tycks vara helt oförmögna att tillgodogöra sig modernt miljötänkande och att agera långsiktighet till kommande generationers fromma. I stället är man låst i ett prestigeladdat och kortsynt agerande för att försvara och stödja ett företag som till mycket låga kostnader exploaterar stora delar av stadens realkapital i form av värdefull mark och orsakar omfattande miljöförstöring och försämrad livskvalitet för många av dess medborgare.

Det är dags att tänka i nya banor och prioritera en långsiktig och hållbar utveckling till gagn för dagens och morgondagens Skövdebor. Cementa borde inte få fortsätta med att förvandla Skövdes värdefulla omgivningar till ödemark och att förgifta vår natur och därmed bidra till att skapa fler fula fiskar.

I SLA den 18 juni belyser Douglas Hjalmarsson Cementas utsläpp av miljöbelastande ämnen, varav några är extremt giftiga och berör oss alla. Ett exempel på detta är de varningar och förbud som myndigheterna ofta utfärdar när det gäller konsumtion av fisk från Vänerns och Vätterns vattensystem på grund av att fisken innehåller hälsovådliga halter av kvicksilver.

Den naturliga förekomsten av kvicksilver är i det närmaste försumbar under det att industriell förbränning av fossila bränslen genererar den helt dominerande delen av kvicksilver i vår miljö. Cementtillverkning sker genom förbränning av bränslen med fossilt ursprung: stenkol, bildäck, lösningsmedel och diverse avfallsprodukter.

Kvicksilvret i bränslet förångas vid cirka 360 grader och följer med rökgaserna upp i atmosfären där det snabbt kondenseras och faller till marken i närområdet, anrikas i ytlagret och/eller följer med vattnet ut i sjöar och vattendrag. Efter hand förs kvicksilvret in i näringskedjan och anrikas i de största och värdefullaste fiskarna, vilka således genom kvicksilvret förvandlas till skadliga och fula fiskar.

Cementa i Skövde är sannolikt den största enskilda leverantören av kvicksilver till miljön i området mellan Vänern och Vättern, detta i synnerhet som de förhärskande vindarna blåser från sydväst och därmed för in rökgaserna i passet mellan de stora sjöarna. Under ett normalår släpper Cementa ut skenbart blygsamma 3-4 kilo kvicksilver, men om man ställer detta i relation till att 0,5 mg kvicksilver per kilo fisk är ett vanligt högsta gränsvärde för konsumtion, blir innebörden en helt annan. Det betyder nämligen att Cementas årliga utsläpp av kvicksilver har den teoretiska potentialen att förgifta 6-8 miljoner kilo fisk. 90 års cementtillverkning har därför kvicksilverförgiftat ansenliga delar av det gemensamma arv som vi skall lämna till våra efterkommande.

Cementa i Skövde utgör en av Sveriges mest miljöbelastande verksamheter och åtskilliga exempel kan lämnas på dess störande och förstörande effekter. Det framstår därför som ytterst märkligt att så många av Skövdes politiker tycks vara helt oförmögna att tillgodogöra sig modernt miljötänkande och att agera långsiktighet till kommande generationers fromma. I stället är man låst i ett prestigeladdat och kortsynt agerande för att försvara och stödja ett företag som till mycket låga kostnader exploaterar stora delar av stadens realkapital i form av värdefull mark och orsakar omfattande miljöförstöring och försämrad livskvalitet för många av dess medborgare.

Det är dags att tänka i nya banor och prioritera en långsiktig och hållbar utveckling till gagn för dagens och morgondagens Skövdebor. Cementa borde inte få fortsätta med att förvandla Skövdes värdefulla omgivningar till ödemark och att förgifta vår natur och därmed bidra till att skapa fler fula fiskar.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.