25 jun 2015 06:00

25 jun 2015 06:00

Glöm inte idrottsmuseet

IDROTTSVÄN I SKÖVDE: Upprustning av Billingehus Roger Tapper

Kultur. Läser i SLA om upprustningen och tillbyggnaden av First Hotell Billingehus. Det känns helt rätt att man satsar vidare på berget Billingen och hotellet med en lokal delägare i Silvester Jellinek.

Idag finns det en ideell förening i hotellets lokaler, Skövde Idrottshistoriska sällskap, som leds av en styrelse med Börje Weiler som ordförande. Börje Weiler är en gammal arbetskamrat och vän med grundaren av hotellet, Arne Uno-X Sandberg. Börje och hans fru Ulla med flera, har under flera år byggt upp idrottshistoriska museet till en riktig liten pärla i Skövdes museeliv. Museet har lokal anknytning av olika idrotter och idrottshändelser i vår stad.

Jag hoppas nu att när projektering kommer igång med renovering och utbyggnad av hotellet att man också kan få med lokaler till Idrottshistoriska sällskapet, så att museet kan vara kvar på Billingehus och att Skövdebor och hotellgäster även i fortsättningen med glädje kan ta del av Skövdes idrottshistoria.

Idrott är också kultur.

Idag finns det en ideell förening i hotellets lokaler, Skövde Idrottshistoriska sällskap, som leds av en styrelse med Börje Weiler som ordförande. Börje Weiler är en gammal arbetskamrat och vän med grundaren av hotellet, Arne Uno-X Sandberg. Börje och hans fru Ulla med flera, har under flera år byggt upp idrottshistoriska museet till en riktig liten pärla i Skövdes museeliv. Museet har lokal anknytning av olika idrotter och idrottshändelser i vår stad.

Jag hoppas nu att när projektering kommer igång med renovering och utbyggnad av hotellet att man också kan få med lokaler till Idrottshistoriska sällskapet, så att museet kan vara kvar på Billingehus och att Skövdebor och hotellgäster även i fortsättningen med glädje kan ta del av Skövdes idrottshistoria.

Idrott är också kultur.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.