25 jun 2015 06:00

25 jun 2015 06:00

Totalförbjud IS-kontakt

TERRORLAGAR. Per

En ny lite flummig och svårbevisbar lag mot IS-krigare diskuteras i regeringen. IS åsikter är enligt min mening värre än Hitlers förföljelser, det vill säga, alla kristna och icke rättrogna muslimer skall konverteras till rätt tro eller elimineras (en ganska stor grupp). Sverige är än så länge kristet och jag tycker IS framfart väl kan jämföras med krigsförklaring mot alla kristna.

Så gott som alla länder i världen kristna som muslimska är överens om att IS bör bekämpas. Vore det då så svårt att i Sverige införa en lag som förbjuder allt samröre med IS. Vid minsta samröre utvisning eller straff. Här gäller det ju att försöka mota Olle i grind innan ett storkrig bryter ut, och att försöka omvända extremister samtalsvägen är meningslöst.

En ny lite flummig och svårbevisbar lag mot IS-krigare diskuteras i regeringen. IS åsikter är enligt min mening värre än Hitlers förföljelser, det vill säga, alla kristna och icke rättrogna muslimer skall konverteras till rätt tro eller elimineras (en ganska stor grupp). Sverige är än så länge kristet och jag tycker IS framfart väl kan jämföras med krigsförklaring mot alla kristna.

Så gott som alla länder i världen kristna som muslimska är överens om att IS bör bekämpas. Vore det då så svårt att i Sverige införa en lag som förbjuder allt samröre med IS. Vid minsta samröre utvisning eller straff. Här gäller det ju att försöka mota Olle i grind innan ett storkrig bryter ut, och att försöka omvända extremister samtalsvägen är meningslöst.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.