26 jun 2015 06:00

29 jun 2015 13:10

Lastbilarna kan minska sina utsläpp

Lena Nordgren expert på biodrivmedel på etanolföretaget Sekab

Utsläpp. Sedan 1990 har klimatutsläppen från personbilar minskat med drygt 15 procent medan utsläppen från tung trafik ökat med 21 procent. Den omställning till mer förnybart som vi sett en början till bland personbilar är även möjlig för tunga fordon, men hittills har incitamenten uteblivit.

Under 2014 kördes lastbilarna i Västra Götaland 1 198 000 mil mindre än året innan. Det innebär att utsläppen av växthusgaser minskade med 22 200 ton. Men om lastbilarna i Västra Götaland körde på etanolbränslet ED95 i stället för diesel skulle utsläppen kunna minska med hela 545 000 ton. Majoriteten av alla godstransporter sker med tunga lastbilar, och det finns inget som tyder på att detta kommer förändras inom en överskådlig tid. Och med en växande ekonomi ökar dessutom antalet godstransporter.

Åkerierna har kommit en bit på vägen vad gäller effektivisering. Bland annat utnyttjas lastbilarna mer effektivt och man har lyckats sänka antalet tomma lastbilar på vägarna från 23 procent till drygt 15 procent de senaste tio åren. Men regeringen har inte valt att prioritera utsläppen från den tunga trafiken, trots ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

Marginalerna är små inom åkeribranschen, inte minst på grund av konkurrensen från utländska åkare. Därför krävs det ekonomiska incitament för att åkerierna ska gå över till miljövänligare lastbilar som kan köras på förnybara drivmedel.

När miljöbilspremien infördes gav det stor effekt – efter två år hade antalet miljöbilar på de svenska vägarna ökat med omkring 160 000. När det gäller lastbilstrafiken saknas fortfarande initiativ för att stärka drivkrafterna för en ökad användning av biodrivmedel. Men i en enkät som SEKAB har låtit göra uppger åtta av tio riksdagsledamöter att de är för att införa även en miljölastbilspremie.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hittills har vi lyckats börja minska utsläppen från bilar så det är hög tid för våra makthavare att visa att de även tar ett ansvar för den tunga trafiken. Kommer Västra Götalands riksdagsledamöter arbeta för att få en miljölastbilspremie på plats så att vi kan ta ett stort steg mot ett fossiloberoende?

Under 2014 kördes lastbilarna i Västra Götaland 1 198 000 mil mindre än året innan. Det innebär att utsläppen av växthusgaser minskade med 22 200 ton. Men om lastbilarna i Västra Götaland körde på etanolbränslet ED95 i stället för diesel skulle utsläppen kunna minska med hela 545 000 ton. Majoriteten av alla godstransporter sker med tunga lastbilar, och det finns inget som tyder på att detta kommer förändras inom en överskådlig tid. Och med en växande ekonomi ökar dessutom antalet godstransporter.

Åkerierna har kommit en bit på vägen vad gäller effektivisering. Bland annat utnyttjas lastbilarna mer effektivt och man har lyckats sänka antalet tomma lastbilar på vägarna från 23 procent till drygt 15 procent de senaste tio åren. Men regeringen har inte valt att prioritera utsläppen från den tunga trafiken, trots ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

Marginalerna är små inom åkeribranschen, inte minst på grund av konkurrensen från utländska åkare. Därför krävs det ekonomiska incitament för att åkerierna ska gå över till miljövänligare lastbilar som kan köras på förnybara drivmedel.

När miljöbilspremien infördes gav det stor effekt – efter två år hade antalet miljöbilar på de svenska vägarna ökat med omkring 160 000. När det gäller lastbilstrafiken saknas fortfarande initiativ för att stärka drivkrafterna för en ökad användning av biodrivmedel. Men i en enkät som SEKAB har låtit göra uppger åtta av tio riksdagsledamöter att de är för att införa även en miljölastbilspremie.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hittills har vi lyckats börja minska utsläppen från bilar så det är hög tid för våra makthavare att visa att de även tar ett ansvar för den tunga trafiken. Kommer Västra Götalands riksdagsledamöter arbeta för att få en miljölastbilspremie på plats så att vi kan ta ett stort steg mot ett fossiloberoende?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.