26 jun 2015 06:00

26 jun 2015 11:18

Rapporter är rutinåtgärder

Skolans arbete mot mobbning MathGamer

Replik. Den 17 respektive 19 juni publicerar SLA insändare från signaturerna ”Svensk- och engelskafröken” samt ”Fd elev på skolan”, där de båda kritiserar rektor Eva Carlander och skolans arbete mot mobbning. Eftersom de båda insändarna är fulla med onödiga frågor och logiska snedsprång vill jag gärna replikera.

”Svensk- och engelskafröken” frågar ”vad det är för plan Carlander pratar om”, hur den ser ut och vilka ”grundpelarna” i den är. Det är mycket förvånande att en svensk- och engelskafröken (om jag tillåts tolka detta som utbildad och legitimerad lärare i svenska och engelska) inte förstår att en likabehandlingsplan åsyftas. Kika gärna i skollagen kap 6, §8 eller prata med din rektor om behovet av fortbildning. Det är inte svårt att få reda på hur den ser ut, via Skövde kommuns webbplats klickar man sig fram till Vasaskolan och till höger finner man då Vasaskolans likabehandlingsplan 2014-2015. Vilka ”grundpelarna” är kan du förhoppningsvis läsa själv.

”Svensk- och engelskafröken” föreslår också att Carlander borde ”ta tag i och följa upp mobbningsfallen istället” för att rapportera till skolnämnden. Det är i likhet med fallet om likabehandlingsplanen ovan förvånande att skribenten inte förstår att detta är rutinåtgärder och att det såklart inte står emot skolans eget arbete enligt planen. Att hon i detta sammanhang refererar till sin egen skolgång för 20 (!) år sedan är löjeväckande. Hon kunde lika gärna ha kritiserat Gustav Fridolin för skolans kommunalisering.

Signaturen ”Fd elev på skolan” menar att skolan egentligen inte jobbar ”emot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”. Jag skulle med eftertryck kunna dementera detta, men att bemöta dylika subjektiva uttalanden leder sällan framåt. Alla har rätt att uppfatta sin omvärld på sitt eget sätt, men objektivt stämmer uttalandet inte.

”Fd elev på skolan” skriver också att ”Sista året på skolan fick jag även veta av lärare och studievägledare att jag inte kunde komma in på vilket program som helst på gymnasiet, på grund av mina betyg”. Jag tolkar detta som beröm till skolan, eller hade skribenten hellre sett att hen inte fått den informationen? ”Fd elev på skolan” tycks ur det perspektivet även ha varit en högst ordinär elev, det är väldigt, väldigt få elever som kan välja vilket program som helst i den svenska gymnasieskolan.

Att skriva insändare med onödiga frågor som lätt kunnat redas ut genom att själv läsa på, eller med uttalanden som leder till felaktiga tolkningar hos allmänheten bidrar sällan till en nyanserad debatt.

”Svensk- och engelskafröken” frågar ”vad det är för plan Carlander pratar om”, hur den ser ut och vilka ”grundpelarna” i den är. Det är mycket förvånande att en svensk- och engelskafröken (om jag tillåts tolka detta som utbildad och legitimerad lärare i svenska och engelska) inte förstår att en likabehandlingsplan åsyftas. Kika gärna i skollagen kap 6, §8 eller prata med din rektor om behovet av fortbildning. Det är inte svårt att få reda på hur den ser ut, via Skövde kommuns webbplats klickar man sig fram till Vasaskolan och till höger finner man då Vasaskolans likabehandlingsplan 2014-2015. Vilka ”grundpelarna” är kan du förhoppningsvis läsa själv.

”Svensk- och engelskafröken” föreslår också att Carlander borde ”ta tag i och följa upp mobbningsfallen istället” för att rapportera till skolnämnden. Det är i likhet med fallet om likabehandlingsplanen ovan förvånande att skribenten inte förstår att detta är rutinåtgärder och att det såklart inte står emot skolans eget arbete enligt planen. Att hon i detta sammanhang refererar till sin egen skolgång för 20 (!) år sedan är löjeväckande. Hon kunde lika gärna ha kritiserat Gustav Fridolin för skolans kommunalisering.

Signaturen ”Fd elev på skolan” menar att skolan egentligen inte jobbar ”emot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”. Jag skulle med eftertryck kunna dementera detta, men att bemöta dylika subjektiva uttalanden leder sällan framåt. Alla har rätt att uppfatta sin omvärld på sitt eget sätt, men objektivt stämmer uttalandet inte.

”Fd elev på skolan” skriver också att ”Sista året på skolan fick jag även veta av lärare och studievägledare att jag inte kunde komma in på vilket program som helst på gymnasiet, på grund av mina betyg”. Jag tolkar detta som beröm till skolan, eller hade skribenten hellre sett att hen inte fått den informationen? ”Fd elev på skolan” tycks ur det perspektivet även ha varit en högst ordinär elev, det är väldigt, väldigt få elever som kan välja vilket program som helst i den svenska gymnasieskolan.

Att skriva insändare med onödiga frågor som lätt kunnat redas ut genom att själv läsa på, eller med uttalanden som leder till felaktiga tolkningar hos allmänheten bidrar sällan till en nyanserad debatt.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.