26 jun 2015 06:00

26 jun 2015 11:21

Skatt på skadliga mineraler

L​önsamma problem

Miljö. ​​Låt så mycket som möjligt av skadliga eller ändliga ämnen stanna i marken, i synnerhet mineraler som uran och fossila bränslen. För att uppnå detta behövs internationell skatt på utvinning av mineraler som är proportionell mot mängden och inte mot priset och som är lika för alla länder. Det behövs också enhetliga tullmurar mot de länder som inte deltar.

Skatten bör justeras fortlöpande så att man bibehåller internationellt överenskomna globala utvinningsnivåer. Pengarna bör gå till FN förutom en fast del som får stanna kvar i de utvinnande länderna på villkor att utvinningen inte subventioneras. Skatt på utvinning är förmodligen lättare att kontrollera än till exempel koldioxidskatt eller utsläppsrätter eftersom det finns mycket färre ställen som man utvinner på än ställen där man släpper ut.

Den internationella makteliten lär dock föredra koldioxidskatt, utsläppsrätter eller råvaruskatt eftersom mer pengar då stannar i de rikaste länderna och fickorna. De personerna tvekar knappast att försöka blanda bort korten men vi är skyldiga de fattiga länderna ett rättvist system.

​J Torben Staehr

Skatten bör justeras fortlöpande så att man bibehåller internationellt överenskomna globala utvinningsnivåer. Pengarna bör gå till FN förutom en fast del som får stanna kvar i de utvinnande länderna på villkor att utvinningen inte subventioneras. Skatt på utvinning är förmodligen lättare att kontrollera än till exempel koldioxidskatt eller utsläppsrätter eftersom det finns mycket färre ställen som man utvinner på än ställen där man släpper ut.

Den internationella makteliten lär dock föredra koldioxidskatt, utsläppsrätter eller råvaruskatt eftersom mer pengar då stannar i de rikaste länderna och fickorna. De personerna tvekar knappast att försöka blanda bort korten men vi är skyldiga de fattiga länderna ett rättvist system.

​J Torben Staehr

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.