27 jun 2015 06:00

29 jun 2015 08:49

Nu börjar Sverigebygget

: Debatt

Nu har Riksdagen klubbat vårbudgeten, det innebär reformer för 8 miljarder på fler jobb, en bättre skola, ökat bostadsbyggande, viktiga infrastrukturinvesteringar och ett tydligare ansvar för klimat och miljö.

Utvecklingen i Sverige har under flera år gått åt fel håll. Arbetslösheten har vuxit, skolresultaten sjunkit och brister i välfärden blivit allt tydligare. Med vår ändringsbudget lägger vi nu fullt fokus på att vända den utvecklingen och levererar satsningar på det som bygger Sverige starkt. Istället för fortsatta skattesänkningar och nedskärningar satsar vi på investeringar i jobb och skola.

Skola och utbildning: Ett av de strategiska områden som nu kräver kraftsamling och långsiktiga investeringar är skolan. Vi har fått igenom flera viktiga beslut för investeringar i något av det viktigaste för vår framtid, nämligen våra barns utbildning. Nu gör vi miljardinvesteringar som öronmärkts för tidiga insatser, fler lärare och ett mer attraktivt läraryrke och att alla skolor ska vara bra skolor.

För att stärka kunskapsresultaten krävs att lärarna får tid för varje elev, att kvaliteten i undervisningen förbättras och att resurser skjuts till där utmaningarna är som störst.

Dessutom avsätter vi en miljard till ökad bemanning i äldreomsorgen genom investeringar i fler sjuksköterskor och undersköterskor och 20 000 extratjänster i välfärden.

Arbetsmarknad - infrastruktur: Det har blivit allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga jobb som finns. Inte minst är det kännbart är långtidsarbetslösheten som bitit sig fast på en skrämmande hög nivå. En viktig åtgärd är att fasa ut FAS 3, där många låsts in till ingen nytta.

Vi ökar därför de offentliga investeringarna i infrastruktur så som underhåll och nyinvesteringar i järnvägstrafiken. Vi satsar på näringspolitik och utbildning för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Det som behövs för att minska arbetslösheten är en stor utbildningssatsning i nära samarbete med kommuner och arbetsgivare. Därför anslår vi över 600 miljoner kronor till högre utbildning, vuxenutbildning och folkhögskola

Nu börjar bygget av Sverige och flera reformer börjar gälla redan 1 juli, till hösten fortsätter vi med fler steg.

Monica Green

Socialdemokratisk Riksdagsledamot i Finansutskottet

Utvecklingen i Sverige har under flera år gått åt fel håll. Arbetslösheten har vuxit, skolresultaten sjunkit och brister i välfärden blivit allt tydligare. Med vår ändringsbudget lägger vi nu fullt fokus på att vända den utvecklingen och levererar satsningar på det som bygger Sverige starkt. Istället för fortsatta skattesänkningar och nedskärningar satsar vi på investeringar i jobb och skola.

Skola och utbildning: Ett av de strategiska områden som nu kräver kraftsamling och långsiktiga investeringar är skolan. Vi har fått igenom flera viktiga beslut för investeringar i något av det viktigaste för vår framtid, nämligen våra barns utbildning. Nu gör vi miljardinvesteringar som öronmärkts för tidiga insatser, fler lärare och ett mer attraktivt läraryrke och att alla skolor ska vara bra skolor.

För att stärka kunskapsresultaten krävs att lärarna får tid för varje elev, att kvaliteten i undervisningen förbättras och att resurser skjuts till där utmaningarna är som störst.

Dessutom avsätter vi en miljard till ökad bemanning i äldreomsorgen genom investeringar i fler sjuksköterskor och undersköterskor och 20 000 extratjänster i välfärden.

Arbetsmarknad - infrastruktur: Det har blivit allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga jobb som finns. Inte minst är det kännbart är långtidsarbetslösheten som bitit sig fast på en skrämmande hög nivå. En viktig åtgärd är att fasa ut FAS 3, där många låsts in till ingen nytta.

Vi ökar därför de offentliga investeringarna i infrastruktur så som underhåll och nyinvesteringar i järnvägstrafiken. Vi satsar på näringspolitik och utbildning för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Det som behövs för att minska arbetslösheten är en stor utbildningssatsning i nära samarbete med kommuner och arbetsgivare. Därför anslår vi över 600 miljoner kronor till högre utbildning, vuxenutbildning och folkhögskola

Nu börjar bygget av Sverige och flera reformer börjar gälla redan 1 juli, till hösten fortsätter vi med fler steg.

Monica Green

Socialdemokratisk Riksdagsledamot i Finansutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.