27 jun 2015 06:00

29 jun 2015 13:08

En lättförtjänt extrainkomst

Förstelärarreformen Luttrad lärare

Före detta utbildningsminister Jan Björklund (FP) gjorde en del bra saker med att reformera skolan, bland annat att reformera betygssystemet som drabbats av inflation. Men en reform var en riktig flopp, nämligen de så kallade ”förstelärartjänsterna”. Tanken var ju att ge någon form av karriärmöjlighet - eller är det en missuppfattning?

Statliga medel tillskjuts kommunerna så att dessa förstelärare efter en ansökningsprocess och en mycket grumlig och oklar urvalsprocess ges 5000 kronor mer per månad i lön under ett år för att göra i princip samma sak som tidigare, det vill säga att utveckla sin undervisning. Efter det gångna året är det slut, lönen sänks med 5000 kronor om man inte söker igen och beviljas fortsättning - vilket långt ifrån alla gör/får - men som vissa helt skamlöst och ogenerat söker igen.

Det fungerar sannolikt olika på olika skolor - men man kan ju ställa sig frågan vad detta tillför våra skolor? Det finns ju inte ens några klara kriterier i förväg på vad dessa lärare skall göra - det får man tydligen bestämma själv - som senare godkänns i en urvalsprocess. På vilket sätt ger det ett mervärde till de kollegor som inte är förstelärare? På vilket sätt blir undervisningen bättre? På vilket sätt höjs kompetensen hos alla lärare av detta? På vår skola vet knappast någon vad detta gett - av den enkla anledningen att ingen professionell uppföljning gjorts. Var finns utvärderingen av årets förstelärarinsatser? Var finns dokumentationen av förväntad pedagogisk utveckling? Frågorna är många - svaren få... om ens några.

Det enda man med säkerhet kan säga är att ett antal lärare fått en årslön höjd med 60 000 kronor.

Jag tror mig veta att det finns många presumtiva ”förstelärare” och absolut minst lika duktiga, men som av principiella skäl avstår denna tävlan med kollegor om att bli rektorernas gunstlingar och bli upphöjda till ”förstelärare”.

Ja, det finns till och med lärare som inbillar sig att de med utnämningen till ”förstelärare” är klassen bättre än sina mer blygsamma kollegor - skall man skratta eller gråta?

Läsaren av detta kan ju möjligen tro att det handlar om avundsjuka - nej, men mera av principiella funderingar av hur lättsinnigt pengar strös ut i ett kravlöst skolsystem. Även här slår kravlösheten igenom, det som Jan B ville bekämpa.

Borde inte alla lärare i svenska skolan premieras med 5000 kronor per månad så vi får än fler sökande och därmed större konkurrens till våra lärarutbildningar? Detta skulle automatiskt ge fler skickliga lärare. Lärarlönerna i Sverige är erkänt låga utifrån den akademiska utbildning som krävs samt det ansvar det är att vara lärare.

Förstelärarreformen är ett gigantiskt och godtyckligt slöseri med statliga skattemedel - som inte ger någon synbar effekt i skolan - därför bör detta skrotas omgående.

Före detta utbildningsminister Jan Björklund (FP) gjorde en del bra saker med att reformera skolan, bland annat att reformera betygssystemet som drabbats av inflation. Men en reform var en riktig flopp, nämligen de så kallade ”förstelärartjänsterna”. Tanken var ju att ge någon form av karriärmöjlighet - eller är det en missuppfattning?

Statliga medel tillskjuts kommunerna så att dessa förstelärare efter en ansökningsprocess och en mycket grumlig och oklar urvalsprocess ges 5000 kronor mer per månad i lön under ett år för att göra i princip samma sak som tidigare, det vill säga att utveckla sin undervisning. Efter det gångna året är det slut, lönen sänks med 5000 kronor om man inte söker igen och beviljas fortsättning - vilket långt ifrån alla gör/får - men som vissa helt skamlöst och ogenerat söker igen.

Det fungerar sannolikt olika på olika skolor - men man kan ju ställa sig frågan vad detta tillför våra skolor? Det finns ju inte ens några klara kriterier i förväg på vad dessa lärare skall göra - det får man tydligen bestämma själv - som senare godkänns i en urvalsprocess. På vilket sätt ger det ett mervärde till de kollegor som inte är förstelärare? På vilket sätt blir undervisningen bättre? På vilket sätt höjs kompetensen hos alla lärare av detta? På vår skola vet knappast någon vad detta gett - av den enkla anledningen att ingen professionell uppföljning gjorts. Var finns utvärderingen av årets förstelärarinsatser? Var finns dokumentationen av förväntad pedagogisk utveckling? Frågorna är många - svaren få... om ens några.

Det enda man med säkerhet kan säga är att ett antal lärare fått en årslön höjd med 60 000 kronor.

Jag tror mig veta att det finns många presumtiva ”förstelärare” och absolut minst lika duktiga, men som av principiella skäl avstår denna tävlan med kollegor om att bli rektorernas gunstlingar och bli upphöjda till ”förstelärare”.

Ja, det finns till och med lärare som inbillar sig att de med utnämningen till ”förstelärare” är klassen bättre än sina mer blygsamma kollegor - skall man skratta eller gråta?

Läsaren av detta kan ju möjligen tro att det handlar om avundsjuka - nej, men mera av principiella funderingar av hur lättsinnigt pengar strös ut i ett kravlöst skolsystem. Även här slår kravlösheten igenom, det som Jan B ville bekämpa.

Borde inte alla lärare i svenska skolan premieras med 5000 kronor per månad så vi får än fler sökande och därmed större konkurrens till våra lärarutbildningar? Detta skulle automatiskt ge fler skickliga lärare. Lärarlönerna i Sverige är erkänt låga utifrån den akademiska utbildning som krävs samt det ansvar det är att vara lärare.

Förstelärarreformen är ett gigantiskt och godtyckligt slöseri med statliga skattemedel - som inte ger någon synbar effekt i skolan - därför bör detta skrotas omgående.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.