27 jun 2015 06:00

06 jul 2015 09:33

Svepande förslag mot tobak oroar serviceföretagare

: Debatt

Insatser för att motverka tobaksbruk är välkomna. Men svepande förslag som att införa neutrala förpackningar på tobak risker istället att främja den illegala handeln. Det ökar trycket på mindre servicebutiker som redan idag är hårt drabbade. Det är klokare att gå försiktigt fram med kontroversiella förslag som riskerar ge bakslag.

För en tid sedan meddelade regeringen att den gett en utredare i uppdrag att titta närmare på nya insatser för att begränsa tobaksanvändningen. Trots att tobaksbruket fortsätter att minska så går det inte i den takt som sattes upp som mål för ett antal år sedan. Därför ges nu ett förslag till åtgärdspaket i vilket ingår bland annat ett exponeringsförbud vid försäljning samt förbud mot att visa tillverkarnas varumärken på förpackningarna. Förhoppningen är att det ytterligare ska minska tobaksanvändningen.

Men detta har oroat många innehavare av service- och närbutiker eftersom det riskerar att stöta bort butikernas kunder och spela de krafter i händerna som ägnar sig åt illegal handel med tobaksprodukter. Genom att förbjuda tillverkarna att använda sina logotyper och varumärken så anonymiseras produkterna. Poängen är ju att det inte ska gå att skilja på dem och därmed göra tobaken mindre attraktivt. Detta passar också den organiserade brottsligheten som hand i handske eftersom ett varumärkesförbud underlättar för spridningen av illegalt tillverkade tobaksprodukter och ökad smuggling. Detta är också en etablerad insikt hos både tullare och närpoliser som jobbar med tillsynsfrågor.

Handeln med illegala cigaretter inom EU är mycket omfattande och utgör byggstenar åt den organiserade brottsligheten. Redan idag är var tredje cigarett som säljs i Sverige illegal. Under 2014 beslagtogs 46 miljoner illegala cigaretter på väg mot den svenska marknaden, en fördubbling jämfört med året innan.

För alla små servicebutiker betyder det att redan hårt pressade marginaler urholkas än mer när laglig försäljning flyttas till den svarta marknaden. Det har i allt högre grad blivit ett arbetsmiljöproblem för den enskilde levebrödsföretagaren som påtvingas erbjudanden om att köpa den illegala tobaken. Bakom står kriminella nätverk som använder sig av de små närbutikerna till att kanalisera sina smuggelvaror.

Som företrädare för främjande av entreprenörskap och företagande bland utrikes födda personer är kunskapen stor om vilka hinder och utmaningar som målgruppen ställs inför i vardagen. Att dessutom behöva bli måltavla för den organiserade brottsligheten och den illegala handeln med tobak är tyvärr också en realitet som många idag redan har erfarenhet av. Vinnare av förslaget att införa varumärkesförbud är inte de unga, levebrödsföretagaren eller samhället i stort. Dessa framstår snarare som förlorarna. Det är därför dags att tänka igenom förslaget och se till sidoeffekterna som kommer att följa. Innan det är försent.

Maroun Aoun

VD, Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS)

2900 tecken

För en tid sedan meddelade regeringen att den gett en utredare i uppdrag att titta närmare på nya insatser för att begränsa tobaksanvändningen. Trots att tobaksbruket fortsätter att minska så går det inte i den takt som sattes upp som mål för ett antal år sedan. Därför ges nu ett förslag till åtgärdspaket i vilket ingår bland annat ett exponeringsförbud vid försäljning samt förbud mot att visa tillverkarnas varumärken på förpackningarna. Förhoppningen är att det ytterligare ska minska tobaksanvändningen.

Men detta har oroat många innehavare av service- och närbutiker eftersom det riskerar att stöta bort butikernas kunder och spela de krafter i händerna som ägnar sig åt illegal handel med tobaksprodukter. Genom att förbjuda tillverkarna att använda sina logotyper och varumärken så anonymiseras produkterna. Poängen är ju att det inte ska gå att skilja på dem och därmed göra tobaken mindre attraktivt. Detta passar också den organiserade brottsligheten som hand i handske eftersom ett varumärkesförbud underlättar för spridningen av illegalt tillverkade tobaksprodukter och ökad smuggling. Detta är också en etablerad insikt hos både tullare och närpoliser som jobbar med tillsynsfrågor.

Handeln med illegala cigaretter inom EU är mycket omfattande och utgör byggstenar åt den organiserade brottsligheten. Redan idag är var tredje cigarett som säljs i Sverige illegal. Under 2014 beslagtogs 46 miljoner illegala cigaretter på väg mot den svenska marknaden, en fördubbling jämfört med året innan.

För alla små servicebutiker betyder det att redan hårt pressade marginaler urholkas än mer när laglig försäljning flyttas till den svarta marknaden. Det har i allt högre grad blivit ett arbetsmiljöproblem för den enskilde levebrödsföretagaren som påtvingas erbjudanden om att köpa den illegala tobaken. Bakom står kriminella nätverk som använder sig av de små närbutikerna till att kanalisera sina smuggelvaror.

Som företrädare för främjande av entreprenörskap och företagande bland utrikes födda personer är kunskapen stor om vilka hinder och utmaningar som målgruppen ställs inför i vardagen. Att dessutom behöva bli måltavla för den organiserade brottsligheten och den illegala handeln med tobak är tyvärr också en realitet som många idag redan har erfarenhet av. Vinnare av förslaget att införa varumärkesförbud är inte de unga, levebrödsföretagaren eller samhället i stort. Dessa framstår snarare som förlorarna. Det är därför dags att tänka igenom förslaget och se till sidoeffekterna som kommer att följa. Innan det är försent.

Maroun Aoun

VD, Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS)

2900 tecken

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.