30 jun 2015 06:00

30 jun 2015 06:00

Kriminalisera organiserande av tiggeri

: Debatt

De senaste åren har det blivit allt vanligare med människor från EU-länder som tigger utanför t ex våra mataffärer i Skaraborg. Utbredningen i landet tyder på att det ofta handlar om en organiserad verksamhet. Moderaterna vill inte förbjuda enskilda människor att tigga, att be om hjälp, men vi kan inte acceptera att människor utnyttjas, ett omfattande organiserat tiggeri. Därför kommer vi inför Moderaternas partistämma i höst föreslå att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras. Det verkar nu som vänsterregeringen efter några veckors famlande har tvärvänt och nu delar vår uppfattning, även om man först var emot.

I en kartläggning från Länsstyrelsen i Stockholm uppges det att runt 300-500 personer kan ha utnyttjats för tiggeri under 2013. Det är viktigt med fler kartläggningar för att närmare utreda hur situationen ser ut. Samtidigt kan rådande läge där människor riskerar att utnyttjas inte fortgå.

Skälen till att många söker sig till Sverige är olika, men för de flesta beror det på utsatthet och fattigdom. Grundproblemen finns i hemländerna där diskriminering är vanligt förekommande. Lösningen är dock inte att stå likgiltiga inför ett ökat tiggeri. Det riskerar att låsa fast människor i utanförskap.

Många av de som sökt sig till Sverige lever under ovärdiga förhållanden på gatan eller i läger med oacceptabla boendemiljöer med miljö- och hälsoproblem. Det är en ohållbar utveckling.

Utvecklingen innebär att kommuner behöver ges bättre verktyg för att kunna hantera situationen.

Det finns regler för hur man får bo, både på kommunal och privat mark. Dessa lagar måste gälla för alla. I dag är det bara polisen som har befogenheten att upprätthålla ordningsföreskrifter. Vi vill göra det möjligt för kommuner att anställa personal för detta ändamål. Det ökar förutsättningarna att få bukt med problematiken kring illegala boplatser.

Till detta behöver regelverket för bosättningar på privat mark och avhysning ses över. Att det är markägarens sak att själv hantera ett avlägsnande av de som olovligen bosatt sig på en fastighet gör att många känner oro och osäkerhet. Reglerna för så kallad särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten bör därför förenklas.

Vi vill även att ordningslagen ses över, bl a vad gäller regler för penninginsamling och hur den ska tillämpas i kommuner för att man lokalt ska kunna agera enligt regelverket.

I EU måste Sverige sätta press på andra medlemsstater. Länder som Rumänien och Bulgarien behöver vidta kraftfulla åtgärder för att minska den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare känner sig tvingade att söka sig till andra EU-länder. Ansvaret för detta ligger på de nationella myndigheter, men såväl Sverige som andra EU-länder kommer att behöva bistå och ta ansvar i det arbetet framöver. Det är oacceptabelt att utsatta människor utnyttjas.

Tomas Tobé (M)

partisekreterare

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

De senaste åren har det blivit allt vanligare med människor från EU-länder som tigger utanför t ex våra mataffärer i Skaraborg. Utbredningen i landet tyder på att det ofta handlar om en organiserad verksamhet. Moderaterna vill inte förbjuda enskilda människor att tigga, att be om hjälp, men vi kan inte acceptera att människor utnyttjas, ett omfattande organiserat tiggeri. Därför kommer vi inför Moderaternas partistämma i höst föreslå att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras. Det verkar nu som vänsterregeringen efter några veckors famlande har tvärvänt och nu delar vår uppfattning, även om man först var emot.

I en kartläggning från Länsstyrelsen i Stockholm uppges det att runt 300-500 personer kan ha utnyttjats för tiggeri under 2013. Det är viktigt med fler kartläggningar för att närmare utreda hur situationen ser ut. Samtidigt kan rådande läge där människor riskerar att utnyttjas inte fortgå.

Skälen till att många söker sig till Sverige är olika, men för de flesta beror det på utsatthet och fattigdom. Grundproblemen finns i hemländerna där diskriminering är vanligt förekommande. Lösningen är dock inte att stå likgiltiga inför ett ökat tiggeri. Det riskerar att låsa fast människor i utanförskap.

Många av de som sökt sig till Sverige lever under ovärdiga förhållanden på gatan eller i läger med oacceptabla boendemiljöer med miljö- och hälsoproblem. Det är en ohållbar utveckling.

Utvecklingen innebär att kommuner behöver ges bättre verktyg för att kunna hantera situationen.

Det finns regler för hur man får bo, både på kommunal och privat mark. Dessa lagar måste gälla för alla. I dag är det bara polisen som har befogenheten att upprätthålla ordningsföreskrifter. Vi vill göra det möjligt för kommuner att anställa personal för detta ändamål. Det ökar förutsättningarna att få bukt med problematiken kring illegala boplatser.

Till detta behöver regelverket för bosättningar på privat mark och avhysning ses över. Att det är markägarens sak att själv hantera ett avlägsnande av de som olovligen bosatt sig på en fastighet gör att många känner oro och osäkerhet. Reglerna för så kallad särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten bör därför förenklas.

Vi vill även att ordningslagen ses över, bl a vad gäller regler för penninginsamling och hur den ska tillämpas i kommuner för att man lokalt ska kunna agera enligt regelverket.

I EU måste Sverige sätta press på andra medlemsstater. Länder som Rumänien och Bulgarien behöver vidta kraftfulla åtgärder för att minska den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare känner sig tvingade att söka sig till andra EU-länder. Ansvaret för detta ligger på de nationella myndigheter, men såväl Sverige som andra EU-länder kommer att behöva bistå och ta ansvar i det arbetet framöver. Det är oacceptabelt att utsatta människor utnyttjas.

Tomas Tobé (M)

partisekreterare

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.