30 jun 2015 06:00

30 jun 2015 06:00

Vad ska hända med Markuskyrkan?

Rykten kring ombyggnaden

Bevarande. Angående ombyggnad av Markuskyrkan: Med anledning av artikeln i tidningen den 26 juni angående St Markus kyrkas ombyggnad undrar jag vilka förändringar som sker med själva kyrkorummet. Kyrkoherde Martin Eriksson besökte kyrkan den 16 april och informerade då om att kyrkorummet skulle bevaras intakt sånär som på att någon fuktfläck skulle åtgärdas.

Nu ryktas det om att eventuellt orgeln ska tas bort, likaså kyrkbänkarna. I mitten av kyrksalen ska det avskärmas med en glasvägg upptill och vikdörrar nedtill för att kunna variera kyrkosalens storlek. Kyrkbänkarna ska ersättas med stolar, altaret flyttas till mitten och stola runt om.

Är det meningen att kyrkobesökarna ska sitta med ryggen till de vackra kyrkofönstren, de som är ett signum för Markuskyrkan? Vidare, hur blir akustiken med en glasvägg? Ska kyrkobesökarna gå genom ett lekrum först för att komma in i själva kyrkan som det är tänkta att bli där orgeln står nu?

Skövde kommun har som vision att öka invånarantalet till 60 000 personer. Ska då kyrkan förminskas när det är här Skövde växer? På Aspö har redan bostadsbyggandet påbörjats. Marken mellan Mariestadsvägen och Vadsbovägen i kyrkans närhet är också planerad till bostadsbebyggelse. Fortfarande byggs en hel del i Trädgärdsstaden, som till största delen består av barnfamiljer.

Gå i stället ut och gör PR för vår kyrka, bjud in nyinflyttade och önska dem välkomna. Vi önskar vårt kyrkorum bevarat i det skick det är avsett för.

En kyrkobesökares tankar

Bevarande. Angående ombyggnad av Markuskyrkan: Med anledning av artikeln i tidningen den 26 juni angående St Markus kyrkas ombyggnad undrar jag vilka förändringar som sker med själva kyrkorummet. Kyrkoherde Martin Eriksson besökte kyrkan den 16 april och informerade då om att kyrkorummet skulle bevaras intakt sånär som på att någon fuktfläck skulle åtgärdas.

Nu ryktas det om att eventuellt orgeln ska tas bort, likaså kyrkbänkarna. I mitten av kyrksalen ska det avskärmas med en glasvägg upptill och vikdörrar nedtill för att kunna variera kyrkosalens storlek. Kyrkbänkarna ska ersättas med stolar, altaret flyttas till mitten och stola runt om.

Är det meningen att kyrkobesökarna ska sitta med ryggen till de vackra kyrkofönstren, de som är ett signum för Markuskyrkan? Vidare, hur blir akustiken med en glasvägg? Ska kyrkobesökarna gå genom ett lekrum först för att komma in i själva kyrkan som det är tänkta att bli där orgeln står nu?

Skövde kommun har som vision att öka invånarantalet till 60 000 personer. Ska då kyrkan förminskas när det är här Skövde växer? På Aspö har redan bostadsbyggandet påbörjats. Marken mellan Mariestadsvägen och Vadsbovägen i kyrkans närhet är också planerad till bostadsbebyggelse. Fortfarande byggs en hel del i Trädgärdsstaden, som till största delen består av barnfamiljer.

Gå i stället ut och gör PR för vår kyrka, bjud in nyinflyttade och önska dem välkomna. Vi önskar vårt kyrkorum bevarat i det skick det är avsett för.

En kyrkobesökares tankar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.