01 jul 2015 06:00

02 jul 2015 17:38

Vart är vi på väg?

Dikt

När alla tiggarna har försvunnit från gatornas gränder

när alla flyktingar har drunknat från fattiga länder

när alla krigen har tystnat på fälten

när alla hungriga har dött av svälten

 

 

När tillväxten har gått i taket och arbetslinjen har gått in i väggen

när alla fåglarna har slutat kläcka äggen

när bina inte längre hittar till sin kupa

när fiskarna kvävs i haven de djupa

 

När gifterna har utrotat all säd

när orkanerna har blåst bort alla träd

när försvunnit har alla djuren

när kollapsat har hela naturen

 

När jordens mäktigaste varelse, intelligenta

är utrotningshotad av bakterier, resistenta

när hela jordens miljö har gått upp i rök

då sitter den girige homo sapiens och räknar pengar i sitt kök

Ellen

När alla tiggarna har försvunnit från gatornas gränder

när alla flyktingar har drunknat från fattiga länder

när alla krigen har tystnat på fälten

när alla hungriga har dött av svälten

 

 

När tillväxten har gått i taket och arbetslinjen har gått in i väggen

när alla fåglarna har slutat kläcka äggen

när bina inte längre hittar till sin kupa

när fiskarna kvävs i haven de djupa

 

När gifterna har utrotat all säd

när orkanerna har blåst bort alla träd

när försvunnit har alla djuren

när kollapsat har hela naturen

 

När jordens mäktigaste varelse, intelligenta

är utrotningshotad av bakterier, resistenta

när hela jordens miljö har gått upp i rök

då sitter den girige homo sapiens och räknar pengar i sitt kök

Ellen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.