02 jul 2015 06:00

02 jul 2015 06:00

Löfvens nya retorik

I Kennedys fotspår

Ansvar. I Almedalen fortsatte Stefan Löfven att använda sig av en annorlunda retorik än tidigare. Utvecklingsmoral är ett nytt begrepp han lanserade i sitt tal. Det betyder kort och gott att alla skall skärpa sig för att klara den globala konkurrensen. Det är en vidareutveckling av Löfvens tal på S-kongressen i slutet av maj, där han skärpte kraven på dagens ungdom: Fler behöver känna att skolan går först, före Netflix, före träning och kompisar. Långt ifrån de synpunkter Baylan torgförde som skolminister.

Det är inte staten som skall lösa allas problem, vi måste själva också bjuda till. För mig kom JF Kennedys installationstal från 1961 i tankarna, där han använde ord, som blivit bevingade: Därför säger jag till er, medborgare i USA, fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga vad du kan göra för ditt land. Sen vidgade han retoriken och gjorde den mera allmängiltig: Medborgare i hela världen, fråga inte vad USA kan göra för dig utan vad vi tillsammans kan göra för människors frihet. Första ledet finns inskriven på presidentens gravsten på Arlingtonkyrkogården i Washington.

Att alla har ett eget ansvar för sitt liv och för samhället är en tanke som inte är ny men som pekar mot ett positivt nytänkande hos statsminister Löfven.

Lars Hjertén

Det är inte staten som skall lösa allas problem, vi måste själva också bjuda till. För mig kom JF Kennedys installationstal från 1961 i tankarna, där han använde ord, som blivit bevingade: Därför säger jag till er, medborgare i USA, fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga vad du kan göra för ditt land. Sen vidgade han retoriken och gjorde den mera allmängiltig: Medborgare i hela världen, fråga inte vad USA kan göra för dig utan vad vi tillsammans kan göra för människors frihet. Första ledet finns inskriven på presidentens gravsten på Arlingtonkyrkogården i Washington.

Att alla har ett eget ansvar för sitt liv och för samhället är en tanke som inte är ny men som pekar mot ett positivt nytänkande hos statsminister Löfven.

Lars Hjertén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.