04 jul 2015 06:00

04 jul 2015 06:00

Almedalens unika öppenhet

Rapport: Almedalens unika öppenhet

Fortfarande återstår några dagar av Almedalsveckan och det är för tidigt att göra slutsummeringen av årets vecka. Den är som vanligt välfylld av kostnadsfria seminarier, debatter och dessutom blivit en plats för planerade som spontana möten. Själv lämnade jag Visby på torsdag eftermiddag efter fem dagar på plats.

Den svenska politikerveckan är unik i sitt slag med sin totala öppenhet, närhet och tillgänglighet till beslutsfattare på alla nivåer. Ministrar, riksdagsledamöter, näringslivstoppar, kommuner, regioner, myndigheter, statliga bolag och inte minst intresseorganisationer av olika slag, med flera är i Visby under veckan. Tillsammans med närmare 1000 journalister. Det som långt in på 1990-talet enbart var en arena för de politiska partierna och en mindre skara journalister har idag blivit en mötesplats för alla som vill påverka och vara en del av samhällsutvecklingen.

Partiledartalen, numera en självklarhet för alla partiledare att hålla, höjer intresset för veckan. Annie Lööf och Ebba Busch Thor har båda gjort starka framträdanden, när du läser detta återstår att se om Anna Kinberg Batra sällar sig till sina kvinnliga kollegor efter fredagskvällens tal.

För min egen del så har jag under veckan haft uppdrag för både Skövde kommun och Småföretagarnas A-kassa (SMÅA) i vilken jag är styrelseordförande. I rollen Skövde kommun har mitt fokus varit på deltagande i de politiska områden jag på olika sätt arbetar med som kommunalråd: Västra stambanan och infrastruktur, försvarsfrågor, fordonsindustri och samhällsbyggnadsfrågor.

En förändring de senaste åren är att Almedalen blivit en vecka för allt fler enskilda möten, dels sedan länge inbokade och dels spontana som uppstår på plats. Om jag ser de möten jag haft med olika företrädare så hade det krävts åtskilliga veckor med resor till främst Stockholm för att möjliggöra dessa. Att dessutom få tillfälle att samtala med ministrar och myndighetschefer utan att först passera ett filter av tjänstemän som sållar och väljer vem som ska få företräde underlättar.

I en tid när terror, politisk instabilitet och pågående krig i vårt närområde gör sig allt mer påmint är den svenska demokratin och öppenheten som präglar Almedalsveckan något som fått även de värsta kritikerna av veckan att bli dess försvarare.

Jag hoppas att Almedalsveckan fortsätter vara ett öppet forum för debatt, diskussion och möten. Modern teknik i all ära men det är genom det personliga mötet relationer och förtroende skapas det är också därför det är så viktigt att ett växande Skövde med nödvändig ambition att vara regionalt centra finns på plats under dessa dagar i Visby. Leif Walterum (C)

Kommunalråd Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.