10 jul 2015 06:00

10 jul 2015 06:00

Anhörigstödet ges inte semester

Ensamhet gör äldre sjuka

Almedalen. ”Ensamheten - vår tids folksjukdom” var ett av alla teman under Almedalsveckan. Intressanta och givande seminarier riskerar att drunkna i ett otal av arrangemang under denna vecka. Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet kommer att till hösten redovisa mycket intressant forskning. Han pekade på äldres upplevda ensamhet i hemmet som en orsak till att bli sjuk i stället för tvärtom. En markant ökning märks av gamla som blir mer deprimerade. Hans uttalande om äldresjukvården var allt annat än berömmande. Han menade till och med att den havererat. I sin forskning visar också Yngve Gustafson att största delen av den äldreomsorg som ges utförs av närstående.

Ett mera positivt anslag hade seminariet ”Ingen akut när doktorn kommer”, med Lidköpingsmodellen för äldre multisjuka. Överläkare Ulla Andin och samordnare Marianne Alärd lockade många att vilja följa efter denna modell. Här styr den enskildes behov och vården sker runt individen oberoende av organisation kommun, primärvård och specialistvård. Den kommunala hemsjukvården är basen och teamen samlas runt vårdtagaren. Kommunikationen är som att cykla tandem, tillit mellan olika vårdgivare, menade Ulla Andin. Den äldre sjuke slipper att åka fram och tillbaka till akuten.

Också med detta sätt att ge god vård spelar anhöriga en viktig roll. Folkpartiet i Skövde vill satsa på att anhöriga ska få så mycket stöd och stimulans som möjligt. Därför valde vi att satsa på anhörigstödet och rekommenderade Alliansen i Skövde att satsa en halv miljon extra på anhörigstödet inför 2016.

 

Ulla-Britt Hagström

Ordförande Folkpartiets Loklförening i Skövde

Ett mera positivt anslag hade seminariet ”Ingen akut när doktorn kommer”, med Lidköpingsmodellen för äldre multisjuka. Överläkare Ulla Andin och samordnare Marianne Alärd lockade många att vilja följa efter denna modell. Här styr den enskildes behov och vården sker runt individen oberoende av organisation kommun, primärvård och specialistvård. Den kommunala hemsjukvården är basen och teamen samlas runt vårdtagaren. Kommunikationen är som att cykla tandem, tillit mellan olika vårdgivare, menade Ulla Andin. Den äldre sjuke slipper att åka fram och tillbaka till akuten.

Också med detta sätt att ge god vård spelar anhöriga en viktig roll. Folkpartiet i Skövde vill satsa på att anhöriga ska få så mycket stöd och stimulans som möjligt. Därför valde vi att satsa på anhörigstödet och rekommenderade Alliansen i Skövde att satsa en halv miljon extra på anhörigstödet inför 2016.

 

Ulla-Britt Hagström

Ordförande Folkpartiets Loklförening i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.