10 jul 2015 06:00

10 jul 2015 06:00

Hjo kan och ska utvecklas

Byggnation på Prärien

Replik. Nu har Hjopolitikerna äntligen tagit efter Skövdes politiker och förstått värdet i att bygga nya, centrala lägenheter!

Byggnation på Prärien innebär att gröna lungor och trivsel för människor försvinner, menar insändarskribenten Anders i SLA 6 juli. Sven-Erik menar i en insändare i HT den 7 juli att det skulle vara vansinne att bygga på Prärien, en plats i Hjo som bidrar till trivsamheten. Jag håller inte med dessa herrar.

Att skapa centrala och attraktiva boendemiljöer handlar väl verkligen om att människor ska trivas? Det är positivt för Hjo kommun att det finns behov av att bygga nytt, eftersom det är ett tecken på att människor vill bo i Hjo. Det är positivt för Hjoborna att det byggs nytt, eftersom det leder till en rotation på bostadsmarknaden som gör att fler kan hitta sitt trivsamma drömboende i Hjo.

Andra gröna lungor finns det gott om på nära avstånd från Prärien. Inom ett par hundra meter når man Hjoåns dalgång, den lilla parken framför Kulturkvarteret, området med lekplats mellan strömparterren och Hamnbacken och sist men inte minst Stadsparken. Hjo har en fantastisk stadspark med unika parkvillor, utegym, lekplats, tennisbanor, grillplatser, utomhusscen, promenadstigar och mycket annat. Så jag håller inte med Anders i hans uppmaning att bygg bort stadsparken också nu när ni börjat med Prärien. Som tur är tror jag inte att våra politiker gör det heller...

Jag ställer mig absolut bakom detta förslag som visar att våra politiker tror på att Hjo kan och ska utvecklas!

Byggnation på Prärien innebär att gröna lungor och trivsel för människor försvinner, menar insändarskribenten Anders i SLA 6 juli. Sven-Erik menar i en insändare i HT den 7 juli att det skulle vara vansinne att bygga på Prärien, en plats i Hjo som bidrar till trivsamheten. Jag håller inte med dessa herrar.

Att skapa centrala och attraktiva boendemiljöer handlar väl verkligen om att människor ska trivas? Det är positivt för Hjo kommun att det finns behov av att bygga nytt, eftersom det är ett tecken på att människor vill bo i Hjo. Det är positivt för Hjoborna att det byggs nytt, eftersom det leder till en rotation på bostadsmarknaden som gör att fler kan hitta sitt trivsamma drömboende i Hjo.

Andra gröna lungor finns det gott om på nära avstånd från Prärien. Inom ett par hundra meter når man Hjoåns dalgång, den lilla parken framför Kulturkvarteret, området med lekplats mellan strömparterren och Hamnbacken och sist men inte minst Stadsparken. Hjo har en fantastisk stadspark med unika parkvillor, utegym, lekplats, tennisbanor, grillplatser, utomhusscen, promenadstigar och mycket annat. Så jag håller inte med Anders i hans uppmaning att bygg bort stadsparken också nu när ni börjat med Prärien. Som tur är tror jag inte att våra politiker gör det heller...

Jag ställer mig absolut bakom detta förslag som visar att våra politiker tror på att Hjo kan och ska utvecklas!

  • Anna Hartung

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.