10 jul 2015 06:00

10 jul 2015 10:52

Kulturhistoria prioriteras inte

Karlsborgs byggnadsnämnd

Apropå kulturhistoriskt värdefulla områden i Karlsborg. Byggnadsnämnen vill prioritera det vi kallade för Siab-området på Kruthusvägen, säkerligen värdefullt på sitt sätt. Men varför heter det Kruthusvägen? Jo för att vi hade tre stora röda kruthus i Norra skogen varav två finns kvar. Varje kruthus hade var sin kruthusvaktarbostad ca 300 meter från kruthuset. För en mycket liten tid sedan revs den sista kruthusvaktarbostaden i Norra skogen. Den byggdes 1875 och var således en av Karlsborgs allra äldsta byggnader. Huset hörde till kruthuset vid Gimmerstensudden, idag i det rivna Folkets-parkområdet. Vaktbostaden var förvisso nedgången nu, men i många år har det påtalats att den bör rustas upp och bevaras. Det tredje kruthuset revs 1979 och flyttades 1913 från Lindön till Kruthusvägen, dess vaktbostad ligger dock alltjämt kvar på Kanalholmen.

För ett par år sedan revs det gamla lokstallet invid järnvägen. En gång i tiden en elegant röd tegelbyggnad som också innehöll en bostad. Historier om hur Pumpare-Petter fick kolos upp i lägenheten är vida kända i bygden.

För något år sedan revs sadelmakare Gustafssons 1800-talsvilla i Rödesund. Den sista resten av vår pittoreska trähusbebyggelse söder om strömmen.

Den, i vida arkitekturhistoriskt intresserade kretsar, kända Överstevillan på Viggenvägen har sedan länge stått tom. Detta praktexempel på svensk funktionalism bör verkligen rustas och bevaras.

Vill på detta enkla vis, blott med dessa få exempel, påkalla byggnadsnämndens uppmärksamhet angående hur kulturhistoriskt värdefulla miljöer inte alls har prioriterats i vårt kära Karlsborg.

Apropå kulturhistoriskt värdefulla områden i Karlsborg. Byggnadsnämnen vill prioritera det vi kallade för Siab-området på Kruthusvägen, säkerligen värdefullt på sitt sätt. Men varför heter det Kruthusvägen? Jo för att vi hade tre stora röda kruthus i Norra skogen varav två finns kvar. Varje kruthus hade var sin kruthusvaktarbostad ca 300 meter från kruthuset. För en mycket liten tid sedan revs den sista kruthusvaktarbostaden i Norra skogen. Den byggdes 1875 och var således en av Karlsborgs allra äldsta byggnader. Huset hörde till kruthuset vid Gimmerstensudden, idag i det rivna Folkets-parkområdet. Vaktbostaden var förvisso nedgången nu, men i många år har det påtalats att den bör rustas upp och bevaras. Det tredje kruthuset revs 1979 och flyttades 1913 från Lindön till Kruthusvägen, dess vaktbostad ligger dock alltjämt kvar på Kanalholmen.

För ett par år sedan revs det gamla lokstallet invid järnvägen. En gång i tiden en elegant röd tegelbyggnad som också innehöll en bostad. Historier om hur Pumpare-Petter fick kolos upp i lägenheten är vida kända i bygden.

För något år sedan revs sadelmakare Gustafssons 1800-talsvilla i Rödesund. Den sista resten av vår pittoreska trähusbebyggelse söder om strömmen.

Den, i vida arkitekturhistoriskt intresserade kretsar, kända Överstevillan på Viggenvägen har sedan länge stått tom. Detta praktexempel på svensk funktionalism bör verkligen rustas och bevaras.

Vill på detta enkla vis, blott med dessa få exempel, påkalla byggnadsnämndens uppmärksamhet angående hur kulturhistoriskt värdefulla miljöer inte alls har prioriterats i vårt kära Karlsborg.

  • Lektor Barfot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.