11 jul 2015 06:00

11 jul 2015 06:00

Hästen skapar jobb

: Debatt.

Det finns cirka 360 000 hästar i Sverige i dag, vilket gör Sverige till det näst hästtätaste landet i Europa. En halv miljon människor rider regelbundet för motion, rekreation och för att tävla. Det finns runt 900 ridklubbar runtom i landet och över 460 av dessa klubbar driver ridskola. Hästnäringen omsätter 46 miljarder årligen och sysselsätter närmare 30 000 personer runt om i landet. Det är enkelt att konstatera att både hästnäring och hästsport betyder mycket för Sverige men det behövs förutsättningar för utveckling och tillväxt. Under sommaren hålls nationella tävlingar som Falsterbo Horse Show men också viktiga regionala tävlingar runt om i Sverige.

Nya Moderaterna har ett mångårigt engagemang för att stärka hästnäring och hästsport som vi ser som en viktig del av samhällets utveckling och tillväxt. Det är därför av stor vikt att det skapas förutsättningar för hästbranschen att fortsätta växa. Hästen är bryggan mellan stad och land, men också bryggan mellan utanförskap och jobb. Med rätt jobbskapande förutsättningar kan fler jobb växa till. Vi vill t ex att det skall vara enkelt att starta och driva företag, och möjligt, kostnadsmässigt, att anställa och ha anställda. Förutom de arbetstillfällen som skapas har hästnäringen en unik utveckling av kvinnliga ledare och fler borde inspireras av dess viktiga roll i jämställdhetsarbetet. Hästsporten är feministisk – det är en plats där kvinnor får mer ansvar, utmaningar och utrymme. Enligt aktuella forskningsstudier har stall och ridskola visat sig vara utmärkta platser för utveckling av flickors självförtroende och ledarskap.

Hästen är en viktig källa till upplevelse och avkoppling, och den används alltmer inom friskvård och rehabilitering. Olika former av motionsridning är en växande sysselsättning, för så väl unga, som äldre och rörelsehindrade. Ridsporten har även visat sig vara effektiv i rehabiliteringsarbete med arbetsskador samt för många handikappade. Ridning är i dag Sveriges näst största handikappidrott. Därför är det orimligt att arbetsgivare i dag inte kan erbjuda denna friskvårdssport som friskvård. Ridning faller nämligen utanför Skatteverkets definition av motion och friskvård – trots dess erkänt goda effekter för kropp och hälsa. Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att ridsporten skulle komma att ingå i friskvårdsbidraget men har nu dragit tillbaka det. Det är inte att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom att istället låta ridsporten ingå i friskvården kan fler människor få tillgång till hästen som upplevelse, avkoppling och rehabilitering – men framför allt skapas fler arbetstillfällen så väl i stad som på landsbygden.

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Socialpolitisk talesperson

Hästansvarig

Det finns cirka 360 000 hästar i Sverige i dag, vilket gör Sverige till det näst hästtätaste landet i Europa. En halv miljon människor rider regelbundet för motion, rekreation och för att tävla. Det finns runt 900 ridklubbar runtom i landet och över 460 av dessa klubbar driver ridskola. Hästnäringen omsätter 46 miljarder årligen och sysselsätter närmare 30 000 personer runt om i landet. Det är enkelt att konstatera att både hästnäring och hästsport betyder mycket för Sverige men det behövs förutsättningar för utveckling och tillväxt. Under sommaren hålls nationella tävlingar som Falsterbo Horse Show men också viktiga regionala tävlingar runt om i Sverige.

Nya Moderaterna har ett mångårigt engagemang för att stärka hästnäring och hästsport som vi ser som en viktig del av samhällets utveckling och tillväxt. Det är därför av stor vikt att det skapas förutsättningar för hästbranschen att fortsätta växa. Hästen är bryggan mellan stad och land, men också bryggan mellan utanförskap och jobb. Med rätt jobbskapande förutsättningar kan fler jobb växa till. Vi vill t ex att det skall vara enkelt att starta och driva företag, och möjligt, kostnadsmässigt, att anställa och ha anställda. Förutom de arbetstillfällen som skapas har hästnäringen en unik utveckling av kvinnliga ledare och fler borde inspireras av dess viktiga roll i jämställdhetsarbetet. Hästsporten är feministisk – det är en plats där kvinnor får mer ansvar, utmaningar och utrymme. Enligt aktuella forskningsstudier har stall och ridskola visat sig vara utmärkta platser för utveckling av flickors självförtroende och ledarskap.

Hästen är en viktig källa till upplevelse och avkoppling, och den används alltmer inom friskvård och rehabilitering. Olika former av motionsridning är en växande sysselsättning, för så väl unga, som äldre och rörelsehindrade. Ridsporten har även visat sig vara effektiv i rehabiliteringsarbete med arbetsskador samt för många handikappade. Ridning är i dag Sveriges näst största handikappidrott. Därför är det orimligt att arbetsgivare i dag inte kan erbjuda denna friskvårdssport som friskvård. Ridning faller nämligen utanför Skatteverkets definition av motion och friskvård – trots dess erkänt goda effekter för kropp och hälsa. Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att ridsporten skulle komma att ingå i friskvårdsbidraget men har nu dragit tillbaka det. Det är inte att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom att istället låta ridsporten ingå i friskvården kan fler människor få tillgång till hästen som upplevelse, avkoppling och rehabilitering – men framför allt skapas fler arbetstillfällen så väl i stad som på landsbygden.

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Socialpolitisk talesperson

Hästansvarig

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.