15 jul 2015 06:00

15 jul 2015 06:00

Centralisering av arbetsförmedlingen är inte jobbskapande

Debatt.

När Sverigedemokraterna fällde regeringens budget i vintras lades flera reformer på is. Bland annat den reform som skulle innebära nedläggningen av ca 100 av arbetsförmedlingens lokala kontor. Med stöd av decemberöverenskommelsen har planerna återupptagits och den 16 juli stänger arbetsförmedlingen ner sitt kontor i min hemkommun Vara.

När det gäller dagens arbetsmarknadspolitik bör utgångsläget för omfattande reformer vara att minska arbetslösheten och därmed öka människors självförsörjning. Den nya reformen är ett hastverk som inte kommer rå på dagens största arbetsmarknadsproblem, just den höga arbetslösheten.

Det finns inget som pekar på att arbetslösheten kommer att minska genom centraliseringen av arbetsförmedlingens lokaler! När en tredjedel av lokalerna försvinner kommer detta tvärtom ha en negativ inverkan på arbetsförmedlingens verksamhet.

Sverigedemokraterna vill se riktiga lösningar som fungerar! Att arbetsförmedlingen börjar arbeta gentemot arbetsgivare i större utsträckning är positivt, men det ena får inte utesluta det andra.

Inte ens den mest välfungerande hemsida kan till fullo ersätta den personliga servicen på ett lokalt kontor, det är ett faktum som inte kan kompromissas bort med varken digitala lösningar eller uppsökande verksamhet. Att lägga ner lokala kontor på orter med tusentals aktivt arbetssökande innan det ens finns en färdig, alternativ lösning är oerhört ansvarslöst!

Nedläggningen av lokal samhällsservice på landsbygden, såsom vårdcentraler, apotek, polis, arbetsförmedling och så vidare måste få ett slut! Samhällsservice behövs för att människor ska kunna bo och verka i hela landet. Medborgarna på landsbygden bidrar till välfärd och samhällsservice, då är det inte mer än rätt att de även får ta del av den. Alternativet är en ond spiral med dysfunktionella samhällen på landsbygden människor flyr från, parallellt med överhettning av storstädernas bostadsmarknad.

Hannyah Jörtoft (SD)

Vice ordförande Skaraborg, ordförande Vara

När det gäller dagens arbetsmarknadspolitik bör utgångsläget för omfattande reformer vara att minska arbetslösheten och därmed öka människors självförsörjning. Den nya reformen är ett hastverk som inte kommer rå på dagens största arbetsmarknadsproblem, just den höga arbetslösheten.

Det finns inget som pekar på att arbetslösheten kommer att minska genom centraliseringen av arbetsförmedlingens lokaler! När en tredjedel av lokalerna försvinner kommer detta tvärtom ha en negativ inverkan på arbetsförmedlingens verksamhet.

Sverigedemokraterna vill se riktiga lösningar som fungerar! Att arbetsförmedlingen börjar arbeta gentemot arbetsgivare i större utsträckning är positivt, men det ena får inte utesluta det andra.

Inte ens den mest välfungerande hemsida kan till fullo ersätta den personliga servicen på ett lokalt kontor, det är ett faktum som inte kan kompromissas bort med varken digitala lösningar eller uppsökande verksamhet. Att lägga ner lokala kontor på orter med tusentals aktivt arbetssökande innan det ens finns en färdig, alternativ lösning är oerhört ansvarslöst!

Nedläggningen av lokal samhällsservice på landsbygden, såsom vårdcentraler, apotek, polis, arbetsförmedling och så vidare måste få ett slut! Samhällsservice behövs för att människor ska kunna bo och verka i hela landet. Medborgarna på landsbygden bidrar till välfärd och samhällsservice, då är det inte mer än rätt att de även får ta del av den. Alternativet är en ond spiral med dysfunktionella samhällen på landsbygden människor flyr från, parallellt med överhettning av storstädernas bostadsmarknad.

Hannyah Jörtoft (SD)

Vice ordförande Skaraborg, ordförande Vara

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.