15 jul 2015 06:00

15 jul 2015 06:00

Socialdemokraternas politik leder till 37 000 färre jobb

Debatt

Motsvarande var sjunde person i arbetsför ålder befinner sig i utanförskap. För utrikes födda och ungdomar utan utbildning fördjupas dessutom utanförskapet och vägen till första jobbet blir allt längre. Detta är det nya utanförskapet – och det måste brytas.

Trots dessa utmaningar väljer Monica Green (s) och Fredrik Olavsson (s) inte att presentera några egna lösningar eller ens göra ett försök att försvara varför regeringen går fram med en budget som enligt deras egna experter kommer leda till uppemot 37 000 färre jobb. Socialdemokraternas förslag om höjda bidrag, högre skatter och dyrare arbetsgivaravgifter för ungdomar är inte lösningen på hur fler ska få sitt första jobb. Skaraborgarna behöver inte socialdemokraternas skattechock.

Moderaterna går istället fram med Sveriges hittills största samlade satsning för att bryta det nya utanförskapet.

För det första handlar det om att rusta människor för det första jobbet. Vi vill bygga ut yrkesvux, införa rätt till komvux och sänka anställningskostnaderna för dem som får ett lärlingsjobb.

För det andra den som får försörjningsstöd bör möta tydliga krav och aktivt jobba med att göra sig anställningsbar. Vi vill även se en utbildningsplikt för dem som kommer hit från andra länder men inte har färdig grundskola.

För det tredje ska de alltid löna sig att ta det första jobbet. Vårt förstajobbet-avdrag gör exempelvis att ett vårdbiträde kan få cirka 1 800 kronor extra per år. En person som har en månadslön mellan 13 000 till 19 000 kronor får en skattelättnad som, i förhållande till sin inkomst, är cirka tre till fyra gånger så stor som för dem med högre inkomster.

Vi föreslår även ytterligare insatser för dem med de allra lägsta inkomsterna. Den som har försörjningsstöd och börjar arbeta ska få behålla mer av sin inkomst. En ensamstående förälder som i dag tjänar 8 000 kronor per månad, kan med vårt förslag få en extra tusenlapp i plånboken varje månad.

Det är tydligt att Socialdemokraterna hellre prioriterar höjda bidrag, högre skatter och gör det dessutom dyrare att anställa. Det är fel väg för Sverige. Moderaterna är idag det parti som tydligast driver på för att det ska löna sig bättre att arbeta.

Socialdemokraternas nya skatter på ungdomsjobb, höjda bensin- och dieselskatter skapar inga nya jobb i Skaraborg. Dessa nya skatter kommer att istället öka arbetslösheten i Skaraborg och tvinga företag att minska sin personal. Skaraborgarna kommer också att tvingas till att betala högre bensin-och dieselskatter. Socialdemokraternas politik leder till ökad arbetslöshet och dyrare resor i Skaraborg.

Företagen får dyrare transporter på grund av högre dieselskatt detta äventyrar många arbetstillfällen i Skaraborg.

Moderaterna lägger förslag för att fler ska få jobb, socialdemokraterna lägger förslag som kommer att göra fler arbetslösa.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Trots dessa utmaningar väljer Monica Green (s) och Fredrik Olavsson (s) inte att presentera några egna lösningar eller ens göra ett försök att försvara varför regeringen går fram med en budget som enligt deras egna experter kommer leda till uppemot 37 000 färre jobb. Socialdemokraternas förslag om höjda bidrag, högre skatter och dyrare arbetsgivaravgifter för ungdomar är inte lösningen på hur fler ska få sitt första jobb. Skaraborgarna behöver inte socialdemokraternas skattechock.

Moderaterna går istället fram med Sveriges hittills största samlade satsning för att bryta det nya utanförskapet.

För det första handlar det om att rusta människor för det första jobbet. Vi vill bygga ut yrkesvux, införa rätt till komvux och sänka anställningskostnaderna för dem som får ett lärlingsjobb.

För det andra den som får försörjningsstöd bör möta tydliga krav och aktivt jobba med att göra sig anställningsbar. Vi vill även se en utbildningsplikt för dem som kommer hit från andra länder men inte har färdig grundskola.

För det tredje ska de alltid löna sig att ta det första jobbet. Vårt förstajobbet-avdrag gör exempelvis att ett vårdbiträde kan få cirka 1 800 kronor extra per år. En person som har en månadslön mellan 13 000 till 19 000 kronor får en skattelättnad som, i förhållande till sin inkomst, är cirka tre till fyra gånger så stor som för dem med högre inkomster.

Vi föreslår även ytterligare insatser för dem med de allra lägsta inkomsterna. Den som har försörjningsstöd och börjar arbeta ska få behålla mer av sin inkomst. En ensamstående förälder som i dag tjänar 8 000 kronor per månad, kan med vårt förslag få en extra tusenlapp i plånboken varje månad.

Det är tydligt att Socialdemokraterna hellre prioriterar höjda bidrag, högre skatter och gör det dessutom dyrare att anställa. Det är fel väg för Sverige. Moderaterna är idag det parti som tydligast driver på för att det ska löna sig bättre att arbeta.

Socialdemokraternas nya skatter på ungdomsjobb, höjda bensin- och dieselskatter skapar inga nya jobb i Skaraborg. Dessa nya skatter kommer att istället öka arbetslösheten i Skaraborg och tvinga företag att minska sin personal. Skaraborgarna kommer också att tvingas till att betala högre bensin-och dieselskatter. Socialdemokraternas politik leder till ökad arbetslöshet och dyrare resor i Skaraborg.

Företagen får dyrare transporter på grund av högre dieselskatt detta äventyrar många arbetstillfällen i Skaraborg.

Moderaterna lägger förslag för att fler ska få jobb, socialdemokraterna lägger förslag som kommer att göra fler arbetslösa.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.