15 jul 2015 06:00

15 jul 2015 06:00

Tänderna är en del av sjukvården

Personer med reumatiska sjukdomar är ofta i stort behov av tandvård, dels på grund av sjukdomen men också på grund av stor konsumtion av läkemedel. Länge trodde läkarvetenskapen att bakterier i tänderna underhöll den reumatiska sjukdomen. Fram till början av 1960-talet förordades utdragning av samtliga tänder för patienter med ledgångsreumatism. Det räckte med en misstanke om infektion i tänderna. De har inte likt andra grupper kompenserats för det onödiga lidande som de genomlevt i årtionden sedan dess.

Idag är vi klokare, vi är rentav mycket klokare. Numera råds vi att ta hand om våra tänder så att vi kan ha dem så länge det är möjligt. Men förutsättningarna att kunna göra det skiljer sig för personer med reumatiska sjukdomar och andra samhällsmedborgare.

En reumatisk sjukdom är en sjukdom som följer oss livet ut. Vår relation till sjukvården och vårt behov av sjukvård är en naturlig del av våra liv. Därför är det inte acceptabelt att tänderna inte uppfattas som en del av kroppen och en del av hela vårdbehovet.

Trots att tandvårdspriserna skjuter i höjden tillämpas de stödsystem som finns sällan. De gäller heller inte alla grupper som skulle behöva åtnjuta dem.

Tandvårdsstöden är uppdelade på flera myndigheter. Idag involveras Försäkringskassan som betalar tandvårdsstöd, Tandvårds- och läkemedelförmånsverket som beslutar bland annat vilka tandvårdsåtgärder som ger rätt till ersättning, landstingen som ansvarar för tandvård till vuxna med särskilda behov av tandvårdsinsatser, till exempel tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Den otydliga ansvarsfördelningen, osäkerheten kopplad till när tandvårdsstöden gäller och bristen på vägledning och information till patienten, i kombination med tandvårdskostnaderna tvingar oss att göra val som i längden inte är bra för oss och våra sjukdomar.

Vårduppdraget handlar om att se hela människan. Från tår till hår och allt däremellan. Tänderna borde vara vårdens ansvar och inte ett sidouppdrag endast till för de patienter som har råd att regelbundet uppsöka tandläkare. Reumatikerförbundet vill därför se ändrad ansvarskedja där tandvården åter blir en del av sjukvården. Vi vill inte bli samhällets Svarte Petter. Det räcker att vi ska leva med våra sjukdomar. Vi vill också ha ett bra liv med en god munhälsa. Det är dags för regeringen att se över tandvårdssubventionen och involvera munnen i kroppen!

Lena Bärndal

distriktsordförande Reumatikerdistriktet Skaraborg

Anne Carlsson

ordförande Reumatikerförbundet

 

Idag är vi klokare, vi är rentav mycket klokare. Numera råds vi att ta hand om våra tänder så att vi kan ha dem så länge det är möjligt. Men förutsättningarna att kunna göra det skiljer sig för personer med reumatiska sjukdomar och andra samhällsmedborgare.

En reumatisk sjukdom är en sjukdom som följer oss livet ut. Vår relation till sjukvården och vårt behov av sjukvård är en naturlig del av våra liv. Därför är det inte acceptabelt att tänderna inte uppfattas som en del av kroppen och en del av hela vårdbehovet.

Trots att tandvårdspriserna skjuter i höjden tillämpas de stödsystem som finns sällan. De gäller heller inte alla grupper som skulle behöva åtnjuta dem.

Tandvårdsstöden är uppdelade på flera myndigheter. Idag involveras Försäkringskassan som betalar tandvårdsstöd, Tandvårds- och läkemedelförmånsverket som beslutar bland annat vilka tandvårdsåtgärder som ger rätt till ersättning, landstingen som ansvarar för tandvård till vuxna med särskilda behov av tandvårdsinsatser, till exempel tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Den otydliga ansvarsfördelningen, osäkerheten kopplad till när tandvårdsstöden gäller och bristen på vägledning och information till patienten, i kombination med tandvårdskostnaderna tvingar oss att göra val som i längden inte är bra för oss och våra sjukdomar.

Vårduppdraget handlar om att se hela människan. Från tår till hår och allt däremellan. Tänderna borde vara vårdens ansvar och inte ett sidouppdrag endast till för de patienter som har råd att regelbundet uppsöka tandläkare. Reumatikerförbundet vill därför se ändrad ansvarskedja där tandvården åter blir en del av sjukvården. Vi vill inte bli samhällets Svarte Petter. Det räcker att vi ska leva med våra sjukdomar. Vi vill också ha ett bra liv med en god munhälsa. Det är dags för regeringen att se över tandvårdssubventionen och involvera munnen i kroppen!

Lena Bärndal

distriktsordförande Reumatikerdistriktet Skaraborg

Anne Carlsson

ordförande Reumatikerförbundet

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.