16 jul 2015 06:00

16 jul 2015 06:00

Använd folkbildningens kompetens i integrationen

För att komma vidare i det viktiga integrationsarbetet måste staten involvera krafter som kan utveckla verksamheten. Statens myndigheter har inte de resurser som krävs för att bli framgångsrika, det krävs mer än pengar för att lyckas. Utöver pengar krävs engagemang folklig förankring och en bred kunskap om samhällsstrukturen runt om i landet. Släpp loss lokalt förankrade utvecklingskrafter som folkbildningen och civilsamhället i integrationsarbetet.

Vi riktar en uppmaning till regering och riksdag att omfördela 200 miljoner från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen till studieförbunden så kan resultat i form av bättre verksamhet på asylboenden komma redan samma dag som beslut fattas. Studieförbunden har verktygen för att gå från ord till handling. Integrationsarbetet behöver mindre snack och mera verkstad.

Om Studieförbundet Vuxenskolan i Skaraborg fick en liten del av de miljoner som vi anser ska omfördelas kan vi stärka den satsning som vi gör till exempel på Stora Ekeberg I februari månad startades studier i svenska för att påskynda asylprocesser och för att förbättra möjligheten till integrering i samhället och inte minst för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. 150 personer anmälde sig och vi organiserade dem i sju grupper efter deras tidigare skolerfarenhet. För att göra verksamheten billigare har vi producerat ett eget studiematerial.

I nuläget finns det ca 70 personer kvar i undervisningsgrupperna. Anledningarna till minskningen är att Migrationsverket har flyttat på asylsökande mot deras vilja, avflyttningar och en grupp som inte har motivationen att fortsätta då man är osäker på om man får stanna i Sverige. För många är det veckans höjdpunkter att få komma till skolan. Verksamheten har det medfört att människor lärt känna varandra över nationsgränserna. Vi är övertygade om att det kortar ner etableringstiden och minskar passiviteten på boendet.

Redan i dag satsar Sverige stora resurser på att klara integrationen. Att använda en del av de resurserna på att ge studieförbunden möjlighet att fullt ut verka på exempelvis asylboenden är rätt sätt att rätt använda redan avsatta resurser.

Som aktiva i ett studieförbund ser vi i första hand integrationens möjligheter men backar inte för de problem som finns. Där skiljer vi oss från andra krafter i samhället som väljer att enbart fokusera på problemen. Det är inte en framkomlig väg – vi vill framåt!

Bengt Ericson, Skara

Ordförande, Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg

Vi riktar en uppmaning till regering och riksdag att omfördela 200 miljoner från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen till studieförbunden så kan resultat i form av bättre verksamhet på asylboenden komma redan samma dag som beslut fattas. Studieförbunden har verktygen för att gå från ord till handling. Integrationsarbetet behöver mindre snack och mera verkstad.

Om Studieförbundet Vuxenskolan i Skaraborg fick en liten del av de miljoner som vi anser ska omfördelas kan vi stärka den satsning som vi gör till exempel på Stora Ekeberg I februari månad startades studier i svenska för att påskynda asylprocesser och för att förbättra möjligheten till integrering i samhället och inte minst för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. 150 personer anmälde sig och vi organiserade dem i sju grupper efter deras tidigare skolerfarenhet. För att göra verksamheten billigare har vi producerat ett eget studiematerial.

I nuläget finns det ca 70 personer kvar i undervisningsgrupperna. Anledningarna till minskningen är att Migrationsverket har flyttat på asylsökande mot deras vilja, avflyttningar och en grupp som inte har motivationen att fortsätta då man är osäker på om man får stanna i Sverige. För många är det veckans höjdpunkter att få komma till skolan. Verksamheten har det medfört att människor lärt känna varandra över nationsgränserna. Vi är övertygade om att det kortar ner etableringstiden och minskar passiviteten på boendet.

Redan i dag satsar Sverige stora resurser på att klara integrationen. Att använda en del av de resurserna på att ge studieförbunden möjlighet att fullt ut verka på exempelvis asylboenden är rätt sätt att rätt använda redan avsatta resurser.

Som aktiva i ett studieförbund ser vi i första hand integrationens möjligheter men backar inte för de problem som finns. Där skiljer vi oss från andra krafter i samhället som väljer att enbart fokusera på problemen. Det är inte en framkomlig väg – vi vill framåt!

Bengt Ericson, Skara

Ordförande, Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.