16 jul 2015 06:00

16 jul 2015 06:00

Dåligt med information

Skövde Fiber AB

Skövde Fiber AB, ska man vara med eller stå utanför? På hemsidan har det varit knapert med info och man har inte kunnat ta del av andras frågor och funderingar kring fiberutbyggnaden. Via en Facebook-grupp har man kunnat vara delaktig i frågor men det är ju inte alla som har detta sociala medium.

Jag som gärna ville veta vad övriga inom fiberområdet funderar på fick till svar att de inte vill lägga ut frågor & svar på hemsidan då det lätt kan bli missförstånd när man sitter och läser dessa. För mig känns det som att man inte vill vara öppen med de frågor som finns ute i stugorna och det känns inte alls bra. Då detta projekt ska drivas i bolagsform istället för föreningsform kommer det även fortsättningsvis bli svårt att få information.

Beslutsvägarna blir kortare, säger Larsson i SLA. (=Styrelsen tar beslut utan att behöva fråga delägarna). Det är klarare regler att driva i bolagsform har jag hört tidigare. Det är ju inte bara byggandet av nätet utan även den framtida driften det gäller och det är vi aktieägare som ska betala detta.

Om det blir underskott har bolaget rätt att debitera alla anslutna fastigheter står det i bolagsordningen. Hur mycket kan detta komma att kosta mig i framtiden utöver anslutningen? Det är olyckligt formulerat i informationsbrevet och vi räknar med reklamintäkter, svarar ansvariga.

Sista dagen att betala, 7 juli, passerade. Samma dag, när alla borde ha betalt, förlängdes tiden till 7 augusti. Fortfarande verkar det saknas cirka 30 procent, 200 hushåll, för att komma upp i anslutningsgraden som krävs för kostnadskalkylen om de siffror som presenteras i SLA stämmer.

Är det fler än jag som har en massa obesvarade frågor och funderingar över framtiden? Nu ska även Igelstorp komma med så nu ändras förutsättningarna både i antal hushåll och projektets storlek.

Jag som gärna ville veta vad övriga inom fiberområdet funderar på fick till svar att de inte vill lägga ut frågor & svar på hemsidan då det lätt kan bli missförstånd när man sitter och läser dessa. För mig känns det som att man inte vill vara öppen med de frågor som finns ute i stugorna och det känns inte alls bra. Då detta projekt ska drivas i bolagsform istället för föreningsform kommer det även fortsättningsvis bli svårt att få information.

Beslutsvägarna blir kortare, säger Larsson i SLA. (=Styrelsen tar beslut utan att behöva fråga delägarna). Det är klarare regler att driva i bolagsform har jag hört tidigare. Det är ju inte bara byggandet av nätet utan även den framtida driften det gäller och det är vi aktieägare som ska betala detta.

Om det blir underskott har bolaget rätt att debitera alla anslutna fastigheter står det i bolagsordningen. Hur mycket kan detta komma att kosta mig i framtiden utöver anslutningen? Det är olyckligt formulerat i informationsbrevet och vi räknar med reklamintäkter, svarar ansvariga.

Sista dagen att betala, 7 juli, passerade. Samma dag, när alla borde ha betalt, förlängdes tiden till 7 augusti. Fortfarande verkar det saknas cirka 30 procent, 200 hushåll, för att komma upp i anslutningsgraden som krävs för kostnadskalkylen om de siffror som presenteras i SLA stämmer.

Är det fler än jag som har en massa obesvarade frågor och funderingar över framtiden? Nu ska även Igelstorp komma med så nu ändras förutsättningarna både i antal hushåll och projektets storlek.

  • Undrande landsbygdsbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.