17 jul 2015 06:00

17 jul 2015 06:00

Lokaler förmedlar inga jobb

CHEF FÖR ARBETSFÖRMEDLINGEN VARA-LIDKÖPING: Arbetsförmedlingen svarar

Replik. Svar till Hannyah Jörtoft (SD): Det är riktigt att Arbetsförmedlingen ser över och kommer att minska antalet fysiska kontor de närmaste tre åren. I många fall handlar det om lokaler som redan i dag bara är öppna ett par dagar i veckan. Resten av tiden står det tomt medan hyreskostnaderna tickar på.

Översynen av kontorsnätet är en liten del av det stora förnyelsearbetet som Arbetsförmedlingen är inne i.

Målet för förnyelsearbetet är att göra Arbetsförmedlingen till en effektiv och modern myndighet som skapar större samhällsnytta än vad vi gör i dag.

De pengar som sparas in på lokalhyrorna ska användas till en effektivare arbetsförmedling där mer personal kan matcha arbetsgivarnas önskemål med arbetssökandes kompetens. Vi tänker alltså öka vår närvaro i kommuner som exempelvis Vara, inte tvärtom. Men vi ska finnas där jobben skapas – hos arbetsgivarna.

Varje arbetssökande kommer även i framtiden träffa sin förmedlare i personliga möten där man gemensamt hittar strategier för att komma närmare nästa jobb. Det är vårt viktigaste uppdrag och det tummar vi inte på.

Replik. Svar till Hannyah Jörtoft (SD): Det är riktigt att Arbetsförmedlingen ser över och kommer att minska antalet fysiska kontor de närmaste tre åren. I många fall handlar det om lokaler som redan i dag bara är öppna ett par dagar i veckan. Resten av tiden står det tomt medan hyreskostnaderna tickar på.

Översynen av kontorsnätet är en liten del av det stora förnyelsearbetet som Arbetsförmedlingen är inne i.

Målet för förnyelsearbetet är att göra Arbetsförmedlingen till en effektiv och modern myndighet som skapar större samhällsnytta än vad vi gör i dag.

De pengar som sparas in på lokalhyrorna ska användas till en effektivare arbetsförmedling där mer personal kan matcha arbetsgivarnas önskemål med arbetssökandes kompetens. Vi tänker alltså öka vår närvaro i kommuner som exempelvis Vara, inte tvärtom. Men vi ska finnas där jobben skapas – hos arbetsgivarna.

Varje arbetssökande kommer även i framtiden träffa sin förmedlare i personliga möten där man gemensamt hittar strategier för att komma närmare nästa jobb. Det är vårt viktigaste uppdrag och det tummar vi inte på.

  • Ulla-Karin Gunnarsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.