17 jul 2015 06:00

17 jul 2015 06:00

Nato gör inte Sveriges försvar starkare

LEDAMOT I KUNGLIGA KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN: Neutralitetspolitik

Jag är inte partipolitiskt engagerad men följer all politik. I SvD 10/7 heter det i ledarsticket om asylpolitiken: Vi bör istället fråga oss om vi prioriterar rätt. Kanske kan vi hjälpa fler i närområdet (nära Syrien), snarare än här. Är inte detta SD:s ide?

SvD och M bör även lyssna på grundfaktorerna i SD:s säkerhets- och försvarspolitik. Jag tror mig veta att SD förordar en neutral säkerhetspolitik och allmän värnplikt. Detta skulle kunna bli en styrka i en krigsavhållande politik för fred och förtroende i Nordeuropa.

I en äkta neutralitetspolitik gäller insikten att två supermakter – USA/Nato och Ryssland - har stort militärstrategiskt intresse av vårt vidsträckta markterritorium i fred, i kris och krig. Försvarar Sverige sitt markterritorium med hjälp av hyggliga arméstridskrafter utgör detta en mycket stark krigsavhållande faktor till nytta för hela Europa. Detta ser inte de enögda M-politikerna som numera starkt förordar anslutning till Nato. Sveriges tidigare ledande försvarsparti M ska numera tillsammans med USA/Nato anfalla och slå Ryssland. Hybris!

Både S och M har någon mytisk tro på att JAS kan försvara markterritoriet. Det är en gammal felaktig föreställning. Luftrummet behärskas av supermakternas missiler och avancerade attackflyg. Det kan svenskt flyg i mycket ringa grad påverka. Ett tomrum – vårt markterritorium – kan snabbt besättas med eller utan flygunderstöd.

Ett svenskt markförsvar försett med rimligt luftvärn gör att båda supermakterna om de avser anfalla Sverige tvingas upp på avskräcknings- och terrornivån – den osannolika krigsnivån. Ett hyggligt markförsvar verkar därför krigsavhållande även på de högre nivåerna där Sverige inte kan och inte bör påverka.

Det är möjligt att SD har en genomanalyserad försvarspolitik. Om så är fallet bör SD i demokratisk ordning verkligen utmana både M och S i denna politik.

Supermakternas avskräckningsdoktriner ska analyseras. Att ensidigt och känslomässigt utse en fiende leder fel. Vad värre är folk förleds tro att en anslutning till USA/Nato skulle göra Sveriges försvar starkare. Fel!

Jag är inte partipolitiskt engagerad men följer all politik. I SvD 10/7 heter det i ledarsticket om asylpolitiken: Vi bör istället fråga oss om vi prioriterar rätt. Kanske kan vi hjälpa fler i närområdet (nära Syrien), snarare än här. Är inte detta SD:s ide?

SvD och M bör även lyssna på grundfaktorerna i SD:s säkerhets- och försvarspolitik. Jag tror mig veta att SD förordar en neutral säkerhetspolitik och allmän värnplikt. Detta skulle kunna bli en styrka i en krigsavhållande politik för fred och förtroende i Nordeuropa.

I en äkta neutralitetspolitik gäller insikten att två supermakter – USA/Nato och Ryssland - har stort militärstrategiskt intresse av vårt vidsträckta markterritorium i fred, i kris och krig. Försvarar Sverige sitt markterritorium med hjälp av hyggliga arméstridskrafter utgör detta en mycket stark krigsavhållande faktor till nytta för hela Europa. Detta ser inte de enögda M-politikerna som numera starkt förordar anslutning till Nato. Sveriges tidigare ledande försvarsparti M ska numera tillsammans med USA/Nato anfalla och slå Ryssland. Hybris!

Både S och M har någon mytisk tro på att JAS kan försvara markterritoriet. Det är en gammal felaktig föreställning. Luftrummet behärskas av supermakternas missiler och avancerade attackflyg. Det kan svenskt flyg i mycket ringa grad påverka. Ett tomrum – vårt markterritorium – kan snabbt besättas med eller utan flygunderstöd.

Ett svenskt markförsvar försett med rimligt luftvärn gör att båda supermakterna om de avser anfalla Sverige tvingas upp på avskräcknings- och terrornivån – den osannolika krigsnivån. Ett hyggligt markförsvar verkar därför krigsavhållande även på de högre nivåerna där Sverige inte kan och inte bör påverka.

Det är möjligt att SD har en genomanalyserad försvarspolitik. Om så är fallet bör SD i demokratisk ordning verkligen utmana både M och S i denna politik.

Supermakternas avskräckningsdoktriner ska analyseras. Att ensidigt och känslomässigt utse en fiende leder fel. Vad värre är folk förleds tro att en anslutning till USA/Nato skulle göra Sveriges försvar starkare. Fel!

  • Per Blomquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.