17 jul 2015 06:00

17 jul 2015 06:00

Våra barn är värda en giftfri miljö

Debatt

Barn är extra känsliga för farliga kemikalier. Barn äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin storlek. Vissa kemikalier binds till damm.

De mindre barnen utforskar världen krypande, de suger och tuggar på saker för att uppleva dem. Många leksaker och andra varor kan då avge små mängder av kemikalier. Allt detta gör att barn i förhållande till sin vikt riskerar att få i sig högre halter av många kemikalier än vad vuxna får. Barn kommer i kontakt med farliga kemikalier såväl hemma som på förskolan. En ökad andel ekologiska råvaror kan hjälpa till att långsiktigt förebygga god folkhälsa i kommunen och på så sätt minska belastningen på sjukvården i framtiden, samt höja livskvalitén bland våra kommuninnevånare.

Vi socialdemokrater vill säkerställa att barn får växa upp och leva i en trygg miljö. De ska i sin vardag leka och lära i en giftfri förskola och skola.

Viktiga områden är förskola och skola där det bland annat handlar om att handla rätt vid upphandling och inköp för att se till att barnen inte exponeras för farliga ämnen i maten, i leksaker, i byggmaterial och inredning. Den nya myndigheten som samarbetsregeringen tillsätter ska ge kommunerna stöd i upphandlingar. Det behövs rådgivning till kommunerna om hur förskolor och skolor ska kunna vara giftfria. Små barns särskilda utsatthet talar för deras mat bör prioriteras när det gäller en ökad andel ekologisk mat inom den offentliga måltiden. En bra början är frukten i förskolan.

En god miljö för barn, elever och vuxna i förskolan och skolan har inte bara stor betydelse för deras välmående och trygghet, förekomst av till exempel astma och allergier, utan också för våra barn och elevers möjlighet att kunna tillgodogöra sig undervisningen och nå kunskapskraven. Att investera i en giftfri och god arbetsmiljö i våra förskolor och skolor är att investera i framtiden och en viktig prioritering.

Monica Green

Ordförande för S-kvinnor i Skövde

Annika Gustafsson

Vice ordförande för S-kvinnor i Skövde

Helena Dahlström

Gruppledare för socialdemokraterna i barn och skolnämnden

De mindre barnen utforskar världen krypande, de suger och tuggar på saker för att uppleva dem. Många leksaker och andra varor kan då avge små mängder av kemikalier. Allt detta gör att barn i förhållande till sin vikt riskerar att få i sig högre halter av många kemikalier än vad vuxna får. Barn kommer i kontakt med farliga kemikalier såväl hemma som på förskolan. En ökad andel ekologiska råvaror kan hjälpa till att långsiktigt förebygga god folkhälsa i kommunen och på så sätt minska belastningen på sjukvården i framtiden, samt höja livskvalitén bland våra kommuninnevånare.

Vi socialdemokrater vill säkerställa att barn får växa upp och leva i en trygg miljö. De ska i sin vardag leka och lära i en giftfri förskola och skola.

Viktiga områden är förskola och skola där det bland annat handlar om att handla rätt vid upphandling och inköp för att se till att barnen inte exponeras för farliga ämnen i maten, i leksaker, i byggmaterial och inredning. Den nya myndigheten som samarbetsregeringen tillsätter ska ge kommunerna stöd i upphandlingar. Det behövs rådgivning till kommunerna om hur förskolor och skolor ska kunna vara giftfria. Små barns särskilda utsatthet talar för deras mat bör prioriteras när det gäller en ökad andel ekologisk mat inom den offentliga måltiden. En bra början är frukten i förskolan.

En god miljö för barn, elever och vuxna i förskolan och skolan har inte bara stor betydelse för deras välmående och trygghet, förekomst av till exempel astma och allergier, utan också för våra barn och elevers möjlighet att kunna tillgodogöra sig undervisningen och nå kunskapskraven. Att investera i en giftfri och god arbetsmiljö i våra förskolor och skolor är att investera i framtiden och en viktig prioritering.

Monica Green

Ordförande för S-kvinnor i Skövde

Annika Gustafsson

Vice ordförande för S-kvinnor i Skövde

Helena Dahlström

Gruppledare för socialdemokraterna i barn och skolnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.