21 jul 2015 06:00

21 jul 2015 06:00

Hjärtsäkra badplatserna i Västra Götaland

Debatt.:

Sommarens bad är för de flesta en efterlängtad del av vår varma årstid, men det finns en dyster baksida.

Förra året omkom 137 personer i drunkningsolyckor, många av dem i bad- eller båtolyckor. Bara i Västra Götaland har 148 personer omkommit i drunkningsolyckor under de senaste tio åren.

För den som drabbas av hjärtstopp i samband med drunkning är tidig hjärt-lungräddning och behandling med hjärtstartare avgörande.

I Västra Götaland finns i dag tio badplatser utrustade med registrerade hjärtstartare, enligt statistik från Hjärtstartarregistret. Många län har i dag oregistrerade hjärtstartare. Det innebär att hjälpen kan finnas nära men vara svår att hitta.

Förra årets 137 drunknade är den högsta siffran på tolv år. För andra året i rad var antalet drunknade över 100 personer. För att bryta den negativa trenden krävs insatser på flera områden. Förutom ökad simkunnighet är det livsviktigt att hjärtsäkra våra badplatser med hjärtstartare och utbilda fler i hjärt-lungräddning.

Av de cirka 10 000 personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp varje år överlever bara omkring 500. Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige med målet att dubblera antalet hjärtstartare i samhället och utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning.

Dagens hjärtstartare är enkla att använda och det går inte att göra fel. Ju tidigare hjärtstartare sätts in desto större är chansen att den drabbade överlever. En svensk studie visar att 71 procent av patienterna som behandlades med hjärtstartare på allmän plats överlevde. Eftersom tiden mellan hjärtstopp och behandling är så avgörande är överlevnadschansen som bäst i de fall där vittnen på plats använt hjärtstartare istället för att vänta på ambulans.

På rätt plats kan hjärtstartare rädda många liv till en liten kostnad. Hjärt-Lungfonden vill därför uppmana Västra Götalands kommunpolitiker att utrusta alla badplatser med registrerade hjärtstartare. Hjärtsäkra våra badplatser och rädda fler liv!

Kristina Sparreljung

generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

Förra året omkom 137 personer i drunkningsolyckor, många av dem i bad- eller båtolyckor. Bara i Västra Götaland har 148 personer omkommit i drunkningsolyckor under de senaste tio åren.

För den som drabbas av hjärtstopp i samband med drunkning är tidig hjärt-lungräddning och behandling med hjärtstartare avgörande.

I Västra Götaland finns i dag tio badplatser utrustade med registrerade hjärtstartare, enligt statistik från Hjärtstartarregistret. Många län har i dag oregistrerade hjärtstartare. Det innebär att hjälpen kan finnas nära men vara svår att hitta.

Förra årets 137 drunknade är den högsta siffran på tolv år. För andra året i rad var antalet drunknade över 100 personer. För att bryta den negativa trenden krävs insatser på flera områden. Förutom ökad simkunnighet är det livsviktigt att hjärtsäkra våra badplatser med hjärtstartare och utbilda fler i hjärt-lungräddning.

Av de cirka 10 000 personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp varje år överlever bara omkring 500. Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige med målet att dubblera antalet hjärtstartare i samhället och utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning.

Dagens hjärtstartare är enkla att använda och det går inte att göra fel. Ju tidigare hjärtstartare sätts in desto större är chansen att den drabbade överlever. En svensk studie visar att 71 procent av patienterna som behandlades med hjärtstartare på allmän plats överlevde. Eftersom tiden mellan hjärtstopp och behandling är så avgörande är överlevnadschansen som bäst i de fall där vittnen på plats använt hjärtstartare istället för att vänta på ambulans.

På rätt plats kan hjärtstartare rädda många liv till en liten kostnad. Hjärt-Lungfonden vill därför uppmana Västra Götalands kommunpolitiker att utrusta alla badplatser med registrerade hjärtstartare. Hjärtsäkra våra badplatser och rädda fler liv!

Kristina Sparreljung

generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.