21 jul 2015 06:00

21 jul 2015 06:00

Slut på kommunalt självbestämmande

ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

Tvång. I ett pressmeddelande daterat 2015-07-15 meddelar Migrationsverket att man nu kommer att börja tillämpa den lag om mottagande av asylsökande (LMA) om trädde ikraft 1 januari 2014.

Lagen ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till samtliga kommuner.

Värt att notera är att anvisning kan ske oavsett hur läget är resursmässigt i den mottagande kommunen både vad gäller personal, pengar, bostäder, skolor med mera. Migrationsverket bryr sig inte om vilka problem man skapar i den mottagande kommunen, utan stjälper likt ansvariga rikspolitiker av problemen ute i kommunerna.

Ett ensamkommande flyktingbarn innebär kostnader på cirka en miljon kronor per år. Ersättning utgår från Migrationsverket i två år eller tills flyktingbarnet fått permanent uppehållstillstånd. Därefter övertar kommunen det fulla ansvaret för flyktingbarnen enligt Socialtjänstlagen.

Genom att tillämpa lagen från 2014 så rycker Migrationsverket undan en stor del av det kommunala självbestämmandet. Berörda kommuner har inte längre någon möjlighet att planera sin verksamhet och fatta långsiktiga beslut om verksamheten då varje beslut rörande ett ensamkommande flyktingbarn får stor påverkan på kommunens resurser.

Flera kommun- och socialchefer ser med oro på Migrationsverkets beslut. Att vägra innebär dryga böter för berörda kommuner.

Migrationsverkets lösning på problemet påminner om arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons propå till kommunerna när det gäller bostadsbristen. Det får bygga så löser man problemet. Dessutom vill man ta bort rätten att överklaga beslutet.

Att lösningen på problemet skulle vara att Sverige, i likhet med övriga länder inom EU, för en mer sansad invandringspolitik och likt Socialdemokraterna i 1989 års så kallade Luciabeslut börjar att diskutera volymerna på vår invandring, verkar inte föresväva ansvariga politiker. Skräcken för att bli kallad rasist, främlingsfientlig eller möjligen något ännu värre, går före hela landets välfärd.

Migrationsverkets beslut och ansvariga politikers avsikt att ta bort möjligheterna att överklaga, har en gång för alla förvisat det kommunala självbestämmandet till historiens skräphög. Kvar återstår besluten om cykelställsfrågorna.

Stefan Hallberg

vice ordförande

Sverigedemokraterna Karlsborg

Lagen ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till samtliga kommuner.

Värt att notera är att anvisning kan ske oavsett hur läget är resursmässigt i den mottagande kommunen både vad gäller personal, pengar, bostäder, skolor med mera. Migrationsverket bryr sig inte om vilka problem man skapar i den mottagande kommunen, utan stjälper likt ansvariga rikspolitiker av problemen ute i kommunerna.

Ett ensamkommande flyktingbarn innebär kostnader på cirka en miljon kronor per år. Ersättning utgår från Migrationsverket i två år eller tills flyktingbarnet fått permanent uppehållstillstånd. Därefter övertar kommunen det fulla ansvaret för flyktingbarnen enligt Socialtjänstlagen.

Genom att tillämpa lagen från 2014 så rycker Migrationsverket undan en stor del av det kommunala självbestämmandet. Berörda kommuner har inte längre någon möjlighet att planera sin verksamhet och fatta långsiktiga beslut om verksamheten då varje beslut rörande ett ensamkommande flyktingbarn får stor påverkan på kommunens resurser.

Flera kommun- och socialchefer ser med oro på Migrationsverkets beslut. Att vägra innebär dryga böter för berörda kommuner.

Migrationsverkets lösning på problemet påminner om arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons propå till kommunerna när det gäller bostadsbristen. Det får bygga så löser man problemet. Dessutom vill man ta bort rätten att överklaga beslutet.

Att lösningen på problemet skulle vara att Sverige, i likhet med övriga länder inom EU, för en mer sansad invandringspolitik och likt Socialdemokraterna i 1989 års så kallade Luciabeslut börjar att diskutera volymerna på vår invandring, verkar inte föresväva ansvariga politiker. Skräcken för att bli kallad rasist, främlingsfientlig eller möjligen något ännu värre, går före hela landets välfärd.

Migrationsverkets beslut och ansvariga politikers avsikt att ta bort möjligheterna att överklaga, har en gång för alla förvisat det kommunala självbestämmandet till historiens skräphög. Kvar återstår besluten om cykelställsfrågorna.

Stefan Hallberg

vice ordförande

Sverigedemokraterna Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.