21 jul 2015 06:00

21 jul 2015 08:05

Svar från Skövde Fiber AB

REPLIK SKÖVDE FIBER AB

Svar på insändare införd i SLA fredag 17 juli: Vi inom Skövde Fiber vill naturligtvis vara så tydliga som möjligt. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Vi har en sida ”Vanliga frågor / FAQ”där vi skriver upp vanligt förekommande frågor och svar. Det kanske inte du ”Undrande landsbygdsbo” sett?

För övrigt finns två mejladresser, samt , där vi fortlöpande och minst en gång om dagen svarar på alla frågor.

Vi kommer, då våra två motton i denna satsning är ”lika pris åt alla” samt ”ingen får bli avglömd”, framöver göra operation dörrknackning. Då går våra arbetsgrupper runt i bygden till alla som ännu inte skickat in sitt aktieägaravtal.

Styrelsen och arbetsgrupperna (20-25 personer) bor inom det egna området. Då har vi mycket svårt att tro att någon skulle agera mot Skövde Fiber AB´s bästa. Det vore ju som att lägga krokben för sig själv !

Om det skulle uppstå ett underskott, oavsett om rörelsen drivs som förening eller AB, måste ju pengar komma fram. Försäkringar finns, och skulle det uppstå någon större skada, så anlitar vi självfallet den.

Vi har idag en anslutning över 50 % för de 855 fastigheterna på landsbygden samt Värsås tätort. Dagligen droppar det in fler aktieägaravtal.

Offerter är på väg ut, och när vi fått svar kan vi sammanställa i slutet av augusti. Förhoppningsvis kan ”byggstart” sedan ske i september/oktober.

Angående Igelstorp, så kommer inte detta att fördröja byggstart för det redan pågående projektet.

Med vänlig hälsning

Stefan Larsson

Svar på insändare införd i SLA fredag 17 juli: Vi inom Skövde Fiber vill naturligtvis vara så tydliga som möjligt. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Vi har en sida ”Vanliga frågor / FAQ”där vi skriver upp vanligt förekommande frågor och svar. Det kanske inte du ”Undrande landsbygdsbo” sett?

För övrigt finns två mejladresser, samt , där vi fortlöpande och minst en gång om dagen svarar på alla frågor.

Vi kommer, då våra två motton i denna satsning är ”lika pris åt alla” samt ”ingen får bli avglömd”, framöver göra operation dörrknackning. Då går våra arbetsgrupper runt i bygden till alla som ännu inte skickat in sitt aktieägaravtal.

Styrelsen och arbetsgrupperna (20-25 personer) bor inom det egna området. Då har vi mycket svårt att tro att någon skulle agera mot Skövde Fiber AB´s bästa. Det vore ju som att lägga krokben för sig själv !

Om det skulle uppstå ett underskott, oavsett om rörelsen drivs som förening eller AB, måste ju pengar komma fram. Försäkringar finns, och skulle det uppstå någon större skada, så anlitar vi självfallet den.

Vi har idag en anslutning över 50 % för de 855 fastigheterna på landsbygden samt Värsås tätort. Dagligen droppar det in fler aktieägaravtal.

Offerter är på väg ut, och när vi fått svar kan vi sammanställa i slutet av augusti. Förhoppningsvis kan ”byggstart” sedan ske i september/oktober.

Angående Igelstorp, så kommer inte detta att fördröja byggstart för det redan pågående projektet.

Med vänlig hälsning

Stefan Larsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.