22 jul 2015 06:01

22 jul 2015 06:01

Dags att låta tänderna tillhöra kroppen

TANDVÅRD

I tv-inslag har den senaste tiden visats att Folktandvården på olika håll i landet, har saltat patienternas räkningar genom dubbeldebitering. Detta har Försäkringskassan uppmärksammat och återkrävt pengar av respektive vårdgivare, men ej meddelat patienten som betalt för mycket. Man frågar sig varför denna flathet? I andra sammanhang har FK varit snabba med återkrav.

I olika inslag har det redovisats att det betalas ut bonus till tandläkarna i Folktandvården. Detta sågs som en nyhet som inte skulle förekomma i den offentliga tandvården.

Landstingen har länge gett FTV-tandläkarna extra betalt för olika åtgärder. Förr utbetalades tantiem på varje utförd åtgärd och det var ett fördelaktigt tillskott till den fasta månadslönen. Tandsköterskor och annan personal fick aldrig del av extrapengarna. Vid ett tillfälle då frågan ställdes, om orättvisan i detta blev svaret, att det var ett sätt att konkurrera med privattandvården, där det ansågs att en skicklig tandläkare tjänade mer.

Hur många dolda avtal det finns eller har funnits går knappast att gräva fram idag, men det visar att den offentliga vården inte alltid arbetat så oegennyttigt som man velat påskina. Från Tandvårdsskadeförbundets sida ser vi ofta märkligheter när patienter känner sig felinformerade om tandvårdskostnader. Något som gäller hela systemet med olika regler för olika grupper, med särskilda krav på intyg. Detta förekommer inte i övriga sjukvården.

Det är på tiden att man tar krafttag att låta tänderna tillhöra kroppen och ser över alla olika betalningssystem för hela tandvården oavsett om den utförs i privat eller offentlig regi. Alla olika tandvårdsreformer som genomförts har lett till, att vare sig vårdgivare eller patienter kan skaffa sig överblick av vad som gäller. I sjukvården har taxorna länge varit tydligt redovisade, en ambulanstransport beräknas enligt en fast taxa, ett dygns vård likaså och räkningen kommer efteråt. Nödvändiga operationer genomförs utan extra kostnader. Tandvårdspatienten har inte samma rättigheter, trots att tandvården är viktig för hela kroppen.

Den gamla uppdelningen med ett synsätt för kroppen i övrigt och ett för tänderna hör till förra århundradet och borde ses över omgående. Samhällskostnaderna skulle minska och fusket med räkningar skulle elimineras. Många sjukdomstillstånd uppstår på grund av dålig tandstatus och felaktiga slutsatser om materialens effekter på allmäntillståndet.

Margaretha Molius

förbundsordförande i Tandvårdsskadeförbundet

I tv-inslag har den senaste tiden visats att Folktandvården på olika håll i landet, har saltat patienternas räkningar genom dubbeldebitering. Detta har Försäkringskassan uppmärksammat och återkrävt pengar av respektive vårdgivare, men ej meddelat patienten som betalt för mycket. Man frågar sig varför denna flathet? I andra sammanhang har FK varit snabba med återkrav.

I olika inslag har det redovisats att det betalas ut bonus till tandläkarna i Folktandvården. Detta sågs som en nyhet som inte skulle förekomma i den offentliga tandvården.

Landstingen har länge gett FTV-tandläkarna extra betalt för olika åtgärder. Förr utbetalades tantiem på varje utförd åtgärd och det var ett fördelaktigt tillskott till den fasta månadslönen. Tandsköterskor och annan personal fick aldrig del av extrapengarna. Vid ett tillfälle då frågan ställdes, om orättvisan i detta blev svaret, att det var ett sätt att konkurrera med privattandvården, där det ansågs att en skicklig tandläkare tjänade mer.

Hur många dolda avtal det finns eller har funnits går knappast att gräva fram idag, men det visar att den offentliga vården inte alltid arbetat så oegennyttigt som man velat påskina. Från Tandvårdsskadeförbundets sida ser vi ofta märkligheter när patienter känner sig felinformerade om tandvårdskostnader. Något som gäller hela systemet med olika regler för olika grupper, med särskilda krav på intyg. Detta förekommer inte i övriga sjukvården.

Det är på tiden att man tar krafttag att låta tänderna tillhöra kroppen och ser över alla olika betalningssystem för hela tandvården oavsett om den utförs i privat eller offentlig regi. Alla olika tandvårdsreformer som genomförts har lett till, att vare sig vårdgivare eller patienter kan skaffa sig överblick av vad som gäller. I sjukvården har taxorna länge varit tydligt redovisade, en ambulanstransport beräknas enligt en fast taxa, ett dygns vård likaså och räkningen kommer efteråt. Nödvändiga operationer genomförs utan extra kostnader. Tandvårdspatienten har inte samma rättigheter, trots att tandvården är viktig för hela kroppen.

Den gamla uppdelningen med ett synsätt för kroppen i övrigt och ett för tänderna hör till förra århundradet och borde ses över omgående. Samhällskostnaderna skulle minska och fusket med räkningar skulle elimineras. Många sjukdomstillstånd uppstår på grund av dålig tandstatus och felaktiga slutsatser om materialens effekter på allmäntillståndet.

Margaretha Molius

förbundsordförande i Tandvårdsskadeförbundet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.