23 jul 2015 06:00

23 jul 2015 06:00

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygd

Debatt:

Sverige är ett är ett bra land att leva i. Vi har god tillgång till naturresurser, framgångrika företag och en välutbildad befolkning. Det skapar bra förutsättningar för jobb, hållbar tillväxt och välfärd i hela landet. Urbaniseringen har dock varit väldigt stark i vårt land, vilket har förändrat landsbygdernas förutsättningar.

Det saknas en långsiktig och sammanhållen politik för landsbygden som på ett tydligt sätt utgår från de utmaningar som finns. Regeringen tillsätter därför en parlamentarisk kommitté som ska lämna förslag till en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Kommitténs uppdrag är historiskt, för det har aldrig tidigare tagits ett rejält grepp för en samlad politik för landsbygden. Det är viktigt att eventuell prestige läggs åt sidan för att vi över partigränser ska kunna skapa en gemensam och långsiktig strategi.

Följande utgångspunkter är viktiga för kommitténs arbete:

1. Sveriges landsbygder behöver och förtjänar en egen och sammanhållen politik. Tillsammans med Sveriges nya jobbagenda som innehåller framtidsinvesteringar, en aktiv politik för fler och växande företag samt satsningar på kompetens och matchning skapar detta förutsättningar för jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

2. Jordbruk och skogsbruk är oerhört viktiga för landsbygden, för miljön, för konsumenter i hela landet samt för svensk ekonomi. Dessa näringar samt det starka entreprenörskapet och företagandet i flera andra branscher och sektorer på landsbygden måste stärkas genom att få ännu bättre förutsättningar.

3. Sveriges landsbygder är olika. Utmaningarna och möjligheterna skiljer sig åt mellan tätortsnära landsbygder och glesbygder.

4. Medborgare på landsbygden måste känna att de är delaktiga i samhällsutvecklingen och deras kraft och engagemang måste tas tillvara. Ibland finns det en frustration och orsakerna kan vara flera. Situationen på arbetsmarknaden och försämrad tillgång till samhällsservice och kommersiell service är några exempel.

5. Landsbygdens särskilda förutsättningar behöver i större utsträckning beaktas i flera politikområden, frågor och beslut. Beslut som tas i riksdag och regering behöver landbygdssäkras.

Vi tar nu det första historiska steget mot en långsiktig och sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för jobb, hållbar tillväxt och välfärd i hela landet.

Sven-Erik Bucht (S)

landsbygdsminister

Johan Persson (S)

ordförande för den parlamentariska kommittén för Sveriges landsbygder

Mattias Jonsson (S)

riksdagsledamot och ledamot av kommittén

Sverige är ett är ett bra land att leva i. Vi har god tillgång till naturresurser, framgångrika företag och en välutbildad befolkning. Det skapar bra förutsättningar för jobb, hållbar tillväxt och välfärd i hela landet. Urbaniseringen har dock varit väldigt stark i vårt land, vilket har förändrat landsbygdernas förutsättningar.

Det saknas en långsiktig och sammanhållen politik för landsbygden som på ett tydligt sätt utgår från de utmaningar som finns. Regeringen tillsätter därför en parlamentarisk kommitté som ska lämna förslag till en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Kommitténs uppdrag är historiskt, för det har aldrig tidigare tagits ett rejält grepp för en samlad politik för landsbygden. Det är viktigt att eventuell prestige läggs åt sidan för att vi över partigränser ska kunna skapa en gemensam och långsiktig strategi.

Följande utgångspunkter är viktiga för kommitténs arbete:

1. Sveriges landsbygder behöver och förtjänar en egen och sammanhållen politik. Tillsammans med Sveriges nya jobbagenda som innehåller framtidsinvesteringar, en aktiv politik för fler och växande företag samt satsningar på kompetens och matchning skapar detta förutsättningar för jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

2. Jordbruk och skogsbruk är oerhört viktiga för landsbygden, för miljön, för konsumenter i hela landet samt för svensk ekonomi. Dessa näringar samt det starka entreprenörskapet och företagandet i flera andra branscher och sektorer på landsbygden måste stärkas genom att få ännu bättre förutsättningar.

3. Sveriges landsbygder är olika. Utmaningarna och möjligheterna skiljer sig åt mellan tätortsnära landsbygder och glesbygder.

4. Medborgare på landsbygden måste känna att de är delaktiga i samhällsutvecklingen och deras kraft och engagemang måste tas tillvara. Ibland finns det en frustration och orsakerna kan vara flera. Situationen på arbetsmarknaden och försämrad tillgång till samhällsservice och kommersiell service är några exempel.

5. Landsbygdens särskilda förutsättningar behöver i större utsträckning beaktas i flera politikområden, frågor och beslut. Beslut som tas i riksdag och regering behöver landbygdssäkras.

Vi tar nu det första historiska steget mot en långsiktig och sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för jobb, hållbar tillväxt och välfärd i hela landet.

Sven-Erik Bucht (S)

landsbygdsminister

Johan Persson (S)

ordförande för den parlamentariska kommittén för Sveriges landsbygder

Mattias Jonsson (S)

riksdagsledamot och ledamot av kommittén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.