23 jul 2015 06:01

23 jul 2015 06:01

Olika uppfattningar om kostnaderna

INVANDRING

I en insändare med rubriken ”Vad kostar invandringen” hänvisar Hergus Palmquist till två personer. Dels professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet i Växjö och dels Jan Tullberg docent vid handelshögskolan i Stockholm.

Det är korrekt att om en vill bilda sig en uppfattning så måste en läsa olika artiklar och material.

När det gäller Jan Ekberg så säger han om sin egen forskning: ”Ofta framställs mina resultat – att invandringen skapar ett underskott på mellan 1,5–2 procent av BNP – som om det vore frågan om väldigt stora kostnader för Sverige. Men både i min och OECD:s studie ser vi att det är frågan om mycket små över- och underskott i förhållande till BNP” (na.se den 23 jun 2013).

Jan Tullberg, som SD:s närstående organ Avpixlat och Samtiden ibland refererat till, påstår i sin bok ”Låsningen” bl.a. att Sveriges befolkning 2060 kommer att bestå av 50 procent invandrare. Enligt SCB:s beräkningar kommer den att bestå av cirka 18 procent invandrare år 2060.

Det är ju upp till var och en vad en vill tro på och vad det är en vill ha reda på. Om en vill veta vad en invandrare (eller svensk) kostar under ett år så kan en ju välja ett år då det är höga kostnader. Eller så kan man som Arenagruppen och docenten i ekonomisk historia Lars Fredrik Andersson vid Umeå universitet välja att göra beräkningarna över tid.

Enligt beräkningarna hade Sverige utan tillskottet av utlandsfödda skattebetalare saknat 65 miljarder per år under efterkrigstiden och ekonomin skulle varit en femtedel mindre.

Rapportförfattarna menar att man måste se invandringen som en investering och jämför med barn som kostar mycket under uppväxten, men betalar tillbaka när de börjar jobba.

Rapporten finns att ladda ner på ”arenaide.se”.

Jag avslutar med ett citat av professor Jan Ekberg. Också hämtat från na.se den 23 jun 2013: ”Men det är också viktigt att påpeka att vi inte bedriver invandringspolitik bara med förutsättningarna att det ska vara lönsamt utan också av humanitära skäl.”

Bengt Wallin

I en insändare med rubriken ”Vad kostar invandringen” hänvisar Hergus Palmquist till två personer. Dels professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet i Växjö och dels Jan Tullberg docent vid handelshögskolan i Stockholm.

Det är korrekt att om en vill bilda sig en uppfattning så måste en läsa olika artiklar och material.

När det gäller Jan Ekberg så säger han om sin egen forskning: ”Ofta framställs mina resultat – att invandringen skapar ett underskott på mellan 1,5–2 procent av BNP – som om det vore frågan om väldigt stora kostnader för Sverige. Men både i min och OECD:s studie ser vi att det är frågan om mycket små över- och underskott i förhållande till BNP” (na.se den 23 jun 2013).

Jan Tullberg, som SD:s närstående organ Avpixlat och Samtiden ibland refererat till, påstår i sin bok ”Låsningen” bl.a. att Sveriges befolkning 2060 kommer att bestå av 50 procent invandrare. Enligt SCB:s beräkningar kommer den att bestå av cirka 18 procent invandrare år 2060.

Det är ju upp till var och en vad en vill tro på och vad det är en vill ha reda på. Om en vill veta vad en invandrare (eller svensk) kostar under ett år så kan en ju välja ett år då det är höga kostnader. Eller så kan man som Arenagruppen och docenten i ekonomisk historia Lars Fredrik Andersson vid Umeå universitet välja att göra beräkningarna över tid.

Enligt beräkningarna hade Sverige utan tillskottet av utlandsfödda skattebetalare saknat 65 miljarder per år under efterkrigstiden och ekonomin skulle varit en femtedel mindre.

Rapportförfattarna menar att man måste se invandringen som en investering och jämför med barn som kostar mycket under uppväxten, men betalar tillbaka när de börjar jobba.

Rapporten finns att ladda ner på ”arenaide.se”.

Jag avslutar med ett citat av professor Jan Ekberg. Också hämtat från na.se den 23 jun 2013: ”Men det är också viktigt att påpeka att vi inte bedriver invandringspolitik bara med förutsättningarna att det ska vara lönsamt utan också av humanitära skäl.”

Bengt Wallin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.