25 jul 2015 06:00

25 jul 2015 06:00

Nato gör de svaga starkare

FÖRSVARET

Replik. Per Blomquist inleder sin insändare i SLA (20/7) med att fråga om det inte är SD:s idé att det vore bättre att hjälpa fler flyktingar i närområdet än här. Bakgrunden är ett ledarstick i SvD som Per Blomquist tyder som att M ”stulit” tanken från SD. Idag förknippas nog förslaget mest med SD men de som följt politiken länge vet att tanken om hjälp i eller nära flyktingarnas hemland var ett moderat förslag långt innan SD etablerat sig som politiskt parti. Det var på den tiden då M stod för en konsekvent och tydlig politik!

Att Per Blomquist gillar SD:s säkerhets- och försvarspolitik förvånar inte då partiet inte vill att Sverige skall ansöka om medlemskap i Nato.

Per Blomquist hävdar att ett försvar med ”hyggliga” arméstridskrafter utgör en mycket stark krigsavhållande faktor. Vad ”hyggliga” innebär, bedömt antal/typ förband, beräknade kostnader med mera nämns inte. Han påstår också att våra flygstridskrafter i mycket ringa grad skulle påverka en angripare och marinstridskrafterna nämns överhuvudtaget inte. Jag anser tvärtemot att ett försvar med väl avvägda delar armé- flyg- och marinstridskrafter skulle ge förutsättningar för att skapa tid för Nato att ingripa till vår hjälp.

Påståendet att ”M tillsammans med USA/Nato ska anfalla och slå Ryssland” måste rimligtvis vara något slags eller? Små länder som Sverige och de baltiska staterna m fl. kan aldrig skapa ett försvar som skyddar mot angrepp från en stormakt. Endast i samverkan och med Natos hjälp kan ett godtagbart försvar av små länders territorium uppnås.

Nato behöver inte Sverige men Sverige behöver Nato!

Hergus Palmquist

Att Per Blomquist gillar SD:s säkerhets- och försvarspolitik förvånar inte då partiet inte vill att Sverige skall ansöka om medlemskap i Nato.

Per Blomquist hävdar att ett försvar med ”hyggliga” arméstridskrafter utgör en mycket stark krigsavhållande faktor. Vad ”hyggliga” innebär, bedömt antal/typ förband, beräknade kostnader med mera nämns inte. Han påstår också att våra flygstridskrafter i mycket ringa grad skulle påverka en angripare och marinstridskrafterna nämns överhuvudtaget inte. Jag anser tvärtemot att ett försvar med väl avvägda delar armé- flyg- och marinstridskrafter skulle ge förutsättningar för att skapa tid för Nato att ingripa till vår hjälp.

Påståendet att ”M tillsammans med USA/Nato ska anfalla och slå Ryssland” måste rimligtvis vara något slags eller? Små länder som Sverige och de baltiska staterna m fl. kan aldrig skapa ett försvar som skyddar mot angrepp från en stormakt. Endast i samverkan och med Natos hjälp kan ett godtagbart försvar av små länders territorium uppnås.

Nato behöver inte Sverige men Sverige behöver Nato!

Hergus Palmquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.