27 jul 2015 06:01

27 jul 2015 06:01

Låt kollektivtrafiken visa vägen

KOLLEKTIVTRAFIK

Ju fler som tar bussen istället för bilen desto mer minskar människans belastning på klimatet och miljön. Därför är det tråkigt att konstatera att det är långt kvar till kollektivtrafikbranschens mål om att fördubbla antalet kollektiva resor mellan 2006 och 2020. Utan kraftfulla satsningar från politikerna både i Västra Götaland och nationellt blir en fördubbling mycket svår att uppnå.

I Västra Götaland har antalet kollektiva resor ökat med 35 procent sedan 2006 och i landet som helhet endast med 21 procent, visar nya siffror från myndigheten Trafikanalys. Om vi ska kunna klara klimatutmaningen behöver kollektivtrafiken öka snabbare än så. Samtidigt måste fler bussar köras på förnybara bränslen.

Riksdagens mål säger att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen som bensin och diesel år 2030. I dag körs 72 procent av busstrafiken i Västra Götaland på förnybara drivmedel, jämfört med 58 procent i hela landet. Det är dock en för låg siffra med tanke på att de nödvändiga lösningarna för att ställa om till ett mer hållbart samhälle finns redan i dag.

Om fler bussar tankas med till exempel etanolbränslet ED95 i stället för diesel kan koldioxidutsläppen minska med nästan 90 procent.

För att fler ska välja biobränslen måste det först och främst vara mer ekonomiskt gynnsamt att tanka förnybart än fossilt. I dag är etanoldrivmedlet ED95 för bussar skattebefriat, och det borde gälla alla förnybara drivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna. Tyvärr begränsar EU:s regelverk möjligheterna att ge skattelättnader, något som regeringen måste driva på för att förändra.

Regeringen måste också leva upp till riksdagens beslut om att underlätta för kollektivtrafikbranschen att nå målet om en fördubblad kollektivtrafik. Riksdagen konstaterade i början av juni bland annat att staten kan bidra genom att ge branschen de förutsättningar som krävs när det gäller exempelvis infrastruktur.

Kollektivtrafiken är dock i första hand en regional fråga. Politikerna i Västra Götaland har därför en viktig roll att spela. Med rätt satsningar kan länet bli förebild i landet och visa vägen mot framtidens samhälle.

Lena Nordgren

biodrivmedelsexpert på etanolföretaget SEKAB

Ju fler som tar bussen istället för bilen desto mer minskar människans belastning på klimatet och miljön. Därför är det tråkigt att konstatera att det är långt kvar till kollektivtrafikbranschens mål om att fördubbla antalet kollektiva resor mellan 2006 och 2020. Utan kraftfulla satsningar från politikerna både i Västra Götaland och nationellt blir en fördubbling mycket svår att uppnå.

I Västra Götaland har antalet kollektiva resor ökat med 35 procent sedan 2006 och i landet som helhet endast med 21 procent, visar nya siffror från myndigheten Trafikanalys. Om vi ska kunna klara klimatutmaningen behöver kollektivtrafiken öka snabbare än så. Samtidigt måste fler bussar köras på förnybara bränslen.

Riksdagens mål säger att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen som bensin och diesel år 2030. I dag körs 72 procent av busstrafiken i Västra Götaland på förnybara drivmedel, jämfört med 58 procent i hela landet. Det är dock en för låg siffra med tanke på att de nödvändiga lösningarna för att ställa om till ett mer hållbart samhälle finns redan i dag.

Om fler bussar tankas med till exempel etanolbränslet ED95 i stället för diesel kan koldioxidutsläppen minska med nästan 90 procent.

För att fler ska välja biobränslen måste det först och främst vara mer ekonomiskt gynnsamt att tanka förnybart än fossilt. I dag är etanoldrivmedlet ED95 för bussar skattebefriat, och det borde gälla alla förnybara drivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna. Tyvärr begränsar EU:s regelverk möjligheterna att ge skattelättnader, något som regeringen måste driva på för att förändra.

Regeringen måste också leva upp till riksdagens beslut om att underlätta för kollektivtrafikbranschen att nå målet om en fördubblad kollektivtrafik. Riksdagen konstaterade i början av juni bland annat att staten kan bidra genom att ge branschen de förutsättningar som krävs när det gäller exempelvis infrastruktur.

Kollektivtrafiken är dock i första hand en regional fråga. Politikerna i Västra Götaland har därför en viktig roll att spela. Med rätt satsningar kan länet bli förebild i landet och visa vägen mot framtidens samhälle.

Lena Nordgren

biodrivmedelsexpert på etanolföretaget SEKAB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.