28 jul 2015 06:01

28 jul 2015 06:01

SD:s skogspolitik är oseriös

REPLIK.

SD har i år bestämt sig för att sluta med att enbart tjata om invandringen för att istället bredda sig och intressera sig för andra frågor. En sådan är tydligen skogspolitiken.

Där har man tyvärr inte lagt ner särskilt mycket jobb. Man har valt den enkla vägen att ta en titt på bransch- och lobbyorganisationen Skogsindustriernas skogsprogram och i stort sett kopiera det rakt av. Allt känns igen. Allt är lika vilseledande, smålistigt eller helt enkelt lögnaktigt.

Ledande forskare vill skydda upp till 20 procent av den produktiva skogsmarken och Sverige har i Nagoya 2011 lovat att skydda 17 procent. Skogsindustrierna, och nu SD, påstår att hela 31 procent av skogsmarken redan är skyddad, alltså nära en tredjedel av den svenska skogen (!). Alla som någon gång tar en skogspromenad eller åker på skogsbilvägar kan själva se att detta är nonsens.

Verkligt, formellt, skydd omfattar ju bara några få procent. I övrigt består Skogsindustriernas påstådda 31 procent av tillfälliga s k fria avsättningar – som när som helst kan avverkas. Eller impediment – oväxtlig mark som skogsbruket ratar men kan plockhugga utan hinder så snart man hittar enstaka värdefulla träd. Ingendera är alltså skyddat. Skogsindustrierna har därutöver försökt klassificera bl a golfbanor, badplatser och parker som skyddad skog, något som även SD vill hålla öppet för.

Naturvårdsverket har i skarpa ordalag dömt ut detta sätt att räkna.

Man kan förvånas över att SD som säger sig värna det svenska kulturarvet inte har den minsta känsla för den natur vi också har ärvt. Svensk kultur är sprungen ur svensk natur på mångfaldiga sätt, men sambandet har helt undgått SD som istället ger sitt oreserverade stöd åt det kommersiella skogsbruket, innebärande trädplantager, jättekalytor, gödsling, oundvikliga körskador och starkt minskad biologisk mångfald.

Men SD:s talesperson har förstås en egen syn på biologisk mångfald. Han påstår att den går hand i hand med föryngringar, hyggen och beståndsgränser. Något som knappast en enda naturvårdsforskare kan bekräfta, och som mycket kraftfullt motsägs av Artdatabankens rödlista, omfattande mer än 2 000 skogslevande arter.

Sammantaget är SD:s skogspolitik oseriös och vilar på okunskap. Hållbar är den inte. Vi beklagar att man så lättvindigt väljer att ansluta sig till samma gamla hänsynslösa skogsbruk som redan utarmat våra skogar och tömt dem på minnen.

Thomas Tidholm

Viktor Säfve

Föreningen Skydda Skogen

SD har i år bestämt sig för att sluta med att enbart tjata om invandringen för att istället bredda sig och intressera sig för andra frågor. En sådan är tydligen skogspolitiken.

Där har man tyvärr inte lagt ner särskilt mycket jobb. Man har valt den enkla vägen att ta en titt på bransch- och lobbyorganisationen Skogsindustriernas skogsprogram och i stort sett kopiera det rakt av. Allt känns igen. Allt är lika vilseledande, smålistigt eller helt enkelt lögnaktigt.

Ledande forskare vill skydda upp till 20 procent av den produktiva skogsmarken och Sverige har i Nagoya 2011 lovat att skydda 17 procent. Skogsindustrierna, och nu SD, påstår att hela 31 procent av skogsmarken redan är skyddad, alltså nära en tredjedel av den svenska skogen (!). Alla som någon gång tar en skogspromenad eller åker på skogsbilvägar kan själva se att detta är nonsens.

Verkligt, formellt, skydd omfattar ju bara några få procent. I övrigt består Skogsindustriernas påstådda 31 procent av tillfälliga s k fria avsättningar – som när som helst kan avverkas. Eller impediment – oväxtlig mark som skogsbruket ratar men kan plockhugga utan hinder så snart man hittar enstaka värdefulla träd. Ingendera är alltså skyddat. Skogsindustrierna har därutöver försökt klassificera bl a golfbanor, badplatser och parker som skyddad skog, något som även SD vill hålla öppet för.

Naturvårdsverket har i skarpa ordalag dömt ut detta sätt att räkna.

Man kan förvånas över att SD som säger sig värna det svenska kulturarvet inte har den minsta känsla för den natur vi också har ärvt. Svensk kultur är sprungen ur svensk natur på mångfaldiga sätt, men sambandet har helt undgått SD som istället ger sitt oreserverade stöd åt det kommersiella skogsbruket, innebärande trädplantager, jättekalytor, gödsling, oundvikliga körskador och starkt minskad biologisk mångfald.

Men SD:s talesperson har förstås en egen syn på biologisk mångfald. Han påstår att den går hand i hand med föryngringar, hyggen och beståndsgränser. Något som knappast en enda naturvårdsforskare kan bekräfta, och som mycket kraftfullt motsägs av Artdatabankens rödlista, omfattande mer än 2 000 skogslevande arter.

Sammantaget är SD:s skogspolitik oseriös och vilar på okunskap. Hållbar är den inte. Vi beklagar att man så lättvindigt väljer att ansluta sig till samma gamla hänsynslösa skogsbruk som redan utarmat våra skogar och tömt dem på minnen.

Thomas Tidholm

Viktor Säfve

Föreningen Skydda Skogen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.