30 jul 2015 06:01

30 jul 2015 06:01

Historisk mark raderas ut

CEMENTA

Fredagen den 31 juli hedras Skövdes skyddshelgon Elin, eller Helena som hon också kallades, med sitt namn i vår almanacka. Elin var en mäktig, gudfruktig och rik kvinna som levde under 1100-talet. Hon bidrog till att bygga Våmbs och Skövdes kyrkor. Efter att ha mördats i en släktfejd helgonförklarades hon 1164. Sveriges första kvinnliga helgon. En legend växte fram om Elin. Pilgrimer från när och fjärran kom till våra trakter. Det som senare skulle bli Skövde.

Elin avbildas på vårt kommunvapen. Hon är ett starkt varumärke för Skövde. Elin bodde och hade sina ägor i Våmbsdalen. Genom dalen gick också en mycket viktig pilgrimsled från Våmb till Varnhem. Våmbsdalen och pilgrimsleden (nuvarande Brandstorpsvägen) riskerar nu att utplånas för alltid. Historisk mark raderas ut.

Heidelbergcement vill utöka sin kalkstensbrytning och lägga beslag på detta historiskt unika område. Västergötlands museum har i sin utredning visat på de mycket stora kulturvärden som finns där. Brandstorpsvägen nämner de speciellt som väl värd att skona från skövlingen. Heidelbergcement anser inte att kulturvärdena är speciellt unika. De vill dock i all vänlighet skänka Skövde kommun fyra miljoner kronor för Brandstorpsvägen om de får ja på sin ansökan.

Vi måste värna om vår historia. Skövde kommun måste vid de kommande förhandlingarna i höst med Mark- och miljödomstolen säga ett kraftigt nej till vidare kalkstensbrytning i Våmbsdalen och på Billingssluttningen.

Cementa – nej tack!

Douglas Hjalmarsson

Fredagen den 31 juli hedras Skövdes skyddshelgon Elin, eller Helena som hon också kallades, med sitt namn i vår almanacka. Elin var en mäktig, gudfruktig och rik kvinna som levde under 1100-talet. Hon bidrog till att bygga Våmbs och Skövdes kyrkor. Efter att ha mördats i en släktfejd helgonförklarades hon 1164. Sveriges första kvinnliga helgon. En legend växte fram om Elin. Pilgrimer från när och fjärran kom till våra trakter. Det som senare skulle bli Skövde.

Elin avbildas på vårt kommunvapen. Hon är ett starkt varumärke för Skövde. Elin bodde och hade sina ägor i Våmbsdalen. Genom dalen gick också en mycket viktig pilgrimsled från Våmb till Varnhem. Våmbsdalen och pilgrimsleden (nuvarande Brandstorpsvägen) riskerar nu att utplånas för alltid. Historisk mark raderas ut.

Heidelbergcement vill utöka sin kalkstensbrytning och lägga beslag på detta historiskt unika område. Västergötlands museum har i sin utredning visat på de mycket stora kulturvärden som finns där. Brandstorpsvägen nämner de speciellt som väl värd att skona från skövlingen. Heidelbergcement anser inte att kulturvärdena är speciellt unika. De vill dock i all vänlighet skänka Skövde kommun fyra miljoner kronor för Brandstorpsvägen om de får ja på sin ansökan.

Vi måste värna om vår historia. Skövde kommun måste vid de kommande förhandlingarna i höst med Mark- och miljödomstolen säga ett kraftigt nej till vidare kalkstensbrytning i Våmbsdalen och på Billingssluttningen.

Cementa – nej tack!

Douglas Hjalmarsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.