30 jul 2015 06:00

30 jul 2015 06:00

Mer IT i vården minskar risken för kostnadsexplosion

Debatt:

Vi hör regelbundet om ökande kostnader och brist på personal inom vården. Samtidigt lever vi allt längre. Det kan se ut som att utvecklingen går mot stora svårigheter för vårdsektorn; fler äldre kräver mer vård samtidigt som vi ser brister redan idag. Men så illa behöver det inte bli. Utvecklingen inom IT går snabbt. Genom att investera i mer IT kan ökningarna i vårdkostnader hållas på en hanterlig nivå utan att ge avkall på vårdkvalitet.

IT-systemen utvecklas i snabb takt. Vi ser hur mobiltelefoner och appar kan lösa allt fler problem och vara till hjälp på många nya och oväntade sätt. Under senare tid har vi också kunnat läsa allt fler nyheter om robotisering och artificiell intelligens som kommer att förändra samhället. Samtidigt nås vi av rapporter om överbelagda sjukhus, brist på sjuksköterskor och en kamp för att minska vårdköerna. Vi blir äldre och vi kommer att efterfråga alla nya och mer avancerade behandlingsmetoder och mediciner. Frågan är hur samhället och våra politiker ska kunna möta de ökande kraven, utan att vårdkostnaderna blir för höga och belastningen på personalen för stor?

Kvalificerad användning av IT inom vården är en väg. Därför behövs det större investeringar inom IT i vårdsektorn. Det kan tyckas svårt då resurserna redan idag är ansträngda, men faktum är att större investeringar inom IT idag kommer att minska kostnaderna i framtiden. Den så kallade SLIT-rapporten 2014 säger att IT i realiteten inte har mer resurser idag än för cirka tio år sedan. Samtidigt som antalet användare ökat med nästan 90 procent (källa: eHälsa i landstingen aug 2014 av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson).

Ökade IT-investeringar måste följas av medverkan och involvering. De som faktiskt arbetar inom vården som läkare, sjuksköterskor och övrig personal måste delta i utvecklingsarbetet av IT-funktionerna. Nya IT-system som beställs av landstingets ledning och köps in och installeras av IT-avdelningen blir inte alltid anpassade till vårdarbetets och personalens vardag.

Evry har gjort undersökningar bland svenskar och norrmän om beredskap och acceptans att använda olika larm och andra funktioner i hemmet. Det visar sig att acceptansen till modern elektronik är stor. Att bo hemma istället för att flytta till en institution eller äldreboende innebär för många en ökad livskvalitet och för vårdgivarna en minskad kostnad.

IT kan därför användas för att ge patienter trygghet utan kostnaderna blir höga. Vi måste också tänka oss patientjournaler som är lättåtkomliga när de behövs var som helst och närsomhelst, men som samtidigt har system som skyddar den personliga integriteten. Vi är även i början av att använda datorer och intelligenta system för att ställa diagnoser.

Med investeringar i IT idag, kan vårdorganisationerna i Sverige hejda en framtida våg av ökande kostnader. Samtidigt som vården i sig blir bättre och mer anpassad till patienternas och de vårdanställdas behov.

Niclas Ekblad

Sverigechef Evry

Vi hör regelbundet om ökande kostnader och brist på personal inom vården. Samtidigt lever vi allt längre. Det kan se ut som att utvecklingen går mot stora svårigheter för vårdsektorn; fler äldre kräver mer vård samtidigt som vi ser brister redan idag. Men så illa behöver det inte bli. Utvecklingen inom IT går snabbt. Genom att investera i mer IT kan ökningarna i vårdkostnader hållas på en hanterlig nivå utan att ge avkall på vårdkvalitet.

IT-systemen utvecklas i snabb takt. Vi ser hur mobiltelefoner och appar kan lösa allt fler problem och vara till hjälp på många nya och oväntade sätt. Under senare tid har vi också kunnat läsa allt fler nyheter om robotisering och artificiell intelligens som kommer att förändra samhället. Samtidigt nås vi av rapporter om överbelagda sjukhus, brist på sjuksköterskor och en kamp för att minska vårdköerna. Vi blir äldre och vi kommer att efterfråga alla nya och mer avancerade behandlingsmetoder och mediciner. Frågan är hur samhället och våra politiker ska kunna möta de ökande kraven, utan att vårdkostnaderna blir för höga och belastningen på personalen för stor?

Kvalificerad användning av IT inom vården är en väg. Därför behövs det större investeringar inom IT i vårdsektorn. Det kan tyckas svårt då resurserna redan idag är ansträngda, men faktum är att större investeringar inom IT idag kommer att minska kostnaderna i framtiden. Den så kallade SLIT-rapporten 2014 säger att IT i realiteten inte har mer resurser idag än för cirka tio år sedan. Samtidigt som antalet användare ökat med nästan 90 procent (källa: eHälsa i landstingen aug 2014 av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson).

Ökade IT-investeringar måste följas av medverkan och involvering. De som faktiskt arbetar inom vården som läkare, sjuksköterskor och övrig personal måste delta i utvecklingsarbetet av IT-funktionerna. Nya IT-system som beställs av landstingets ledning och köps in och installeras av IT-avdelningen blir inte alltid anpassade till vårdarbetets och personalens vardag.

Evry har gjort undersökningar bland svenskar och norrmän om beredskap och acceptans att använda olika larm och andra funktioner i hemmet. Det visar sig att acceptansen till modern elektronik är stor. Att bo hemma istället för att flytta till en institution eller äldreboende innebär för många en ökad livskvalitet och för vårdgivarna en minskad kostnad.

IT kan därför användas för att ge patienter trygghet utan kostnaderna blir höga. Vi måste också tänka oss patientjournaler som är lättåtkomliga när de behövs var som helst och närsomhelst, men som samtidigt har system som skyddar den personliga integriteten. Vi är även i början av att använda datorer och intelligenta system för att ställa diagnoser.

Med investeringar i IT idag, kan vårdorganisationerna i Sverige hejda en framtida våg av ökande kostnader. Samtidigt som vården i sig blir bättre och mer anpassad till patienternas och de vårdanställdas behov.

Niclas Ekblad

Sverigechef Evry

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.