30 jul 2015 06:00

30 jul 2015 06:00

Regeringens politik försämrar för landsbygden

LANDSBYGDSPOLITIK

Replik. Sven-Erik Bucht, Johan Persson och Mattias Jonsson, samtliga S, skriver i SLA den 23 juli att Sveriges landsbygd behöver en sammanhållen politik. Så långt kan vi vara överens. Men i artikeln kan vi inte utläsa några förslag. I artikeln meddelar de att regeringen tillsätter en kommitté som ska lämna förslag för utveckling av landsbygden. Det är djupt beklagligt att författarna till artikeln verkar sakna förslag för Sveriges landsbygd. Vi välkomnar att regeringen vill verka för den svenska landsbygden, men tyvärr har regeringens politik hittills istället varit direkt landsbygdsfientlig.

Rot och rut försämras vilket kommer att göra att arbetstillfällen försvinner i hela landet. Lastbilskatten som skall införas så fort som möjligt ska användas till att bygga höghastighetståg, vilket innebär att landsbygdens behov av vägtransporter kommer att få stå för notan för höghastighetståg mellan landets storstäder.

Mjölkbönderna som har mycket stora lönsamhetsproblem och behöver akuta åtgärder och minskade skatter och kostnader skall istället få högre handelsgödselskatt och dyrare transporter och resor på landsbygden. Hur ökar det lönsamheten?

Regeringen har också med stöd av V beslutat höja skatten på bensin och diesel. Inte bara en gång, utan varje år med två procent utöver inflation. Vilket slår hårt mot alla familjer och mot småföretagen på landsbygden som saknar alternativ till bilen. Man har valt att höja arbetsgivaravgifter för ungdomar vilket kommer att slå hårt mot alla unga på landsbygden och mot turistnäringen utanför storstäderna. Samtidigt håller det statliga Telia på att lägga ner ADSL ute på landsbygden, detta innan fibern har hunnit komma på plats.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gång på gång genom sina handlingar visat att de saknar en politik som gynnar den svenska landsbygden. Det kanske inte är så konstigt att regeringen inte redovisar sina förslag i debattartikeln, de borde inse att än en gång riskerar landsbygden dra det kortaste strået. Landsbygden och lantbruken behöver få lägre skatter och bättre konkurrenskraft för att klara att överleva och utvecklas. Tillsätt gärna kommittéer men det viktigaste är nu att regeringen inte genomför de förslag man lagt om nya skatter och regler för lantbruket. Dessa nya landsbygdsskatter skulle försämra situationen än mer och hota landsbygdens företag och jobb.

Ulf Berg (M)

talesperson i landsbygdsfrågor

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot och lantbrukare, Skaraborg

Rot och rut försämras vilket kommer att göra att arbetstillfällen försvinner i hela landet. Lastbilskatten som skall införas så fort som möjligt ska användas till att bygga höghastighetståg, vilket innebär att landsbygdens behov av vägtransporter kommer att få stå för notan för höghastighetståg mellan landets storstäder.

Mjölkbönderna som har mycket stora lönsamhetsproblem och behöver akuta åtgärder och minskade skatter och kostnader skall istället få högre handelsgödselskatt och dyrare transporter och resor på landsbygden. Hur ökar det lönsamheten?

Regeringen har också med stöd av V beslutat höja skatten på bensin och diesel. Inte bara en gång, utan varje år med två procent utöver inflation. Vilket slår hårt mot alla familjer och mot småföretagen på landsbygden som saknar alternativ till bilen. Man har valt att höja arbetsgivaravgifter för ungdomar vilket kommer att slå hårt mot alla unga på landsbygden och mot turistnäringen utanför storstäderna. Samtidigt håller det statliga Telia på att lägga ner ADSL ute på landsbygden, detta innan fibern har hunnit komma på plats.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gång på gång genom sina handlingar visat att de saknar en politik som gynnar den svenska landsbygden. Det kanske inte är så konstigt att regeringen inte redovisar sina förslag i debattartikeln, de borde inse att än en gång riskerar landsbygden dra det kortaste strået. Landsbygden och lantbruken behöver få lägre skatter och bättre konkurrenskraft för att klara att överleva och utvecklas. Tillsätt gärna kommittéer men det viktigaste är nu att regeringen inte genomför de förslag man lagt om nya skatter och regler för lantbruket. Dessa nya landsbygdsskatter skulle försämra situationen än mer och hota landsbygdens företag och jobb.

Ulf Berg (M)

talesperson i landsbygdsfrågor

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot och lantbrukare, Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.